Spareforslag: Asylbørns rettigheder vil blive knægtet, advarer flere

Et af forslagene i kommunens sparekatalog til næste års kommunebudget vil føre til, at kommunen overtræder loven, hvis politikerne gennemfører det.
Det skriver dels kommunens centrale samarbejdsudvalg og dels skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen i Nexø om det forslag, der vil spare 290.000 kroner på at hæve klassekvotienten i skolernes modtagelsesklasser, der sluser asylbørn ind i den bornholmske folkeskole.

KOMMUNEBUDGET

Et af forslagene i kommunens sparekatalog til næste års kommunebudget vil føre til, at kommunen overtræder loven, hvis politikerne gennemfører det.

Det skriver dels kommunens centrale samarbejdsudvalg og dels skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen i Nexø om det forslag, der vil spare 290.000 kroner på at hæve klassekvotienten i skolernes modtagelsesklasser, der sluser asylbørn ind i den bornholmske folkeskole.

“Center MED henstiller til, at lovgivningen overholdes, og at der derfor er opmærksomhed på bekendtgørelsen om “Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog” stk. 5: “En modtagelsesklasse må højst omfatte tre klassetrin. Hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan en modtagelsesklasse dog spænde over højst fem klassetrin”, citerer samarbejdsudvalget, der har kommunaldirektør Johannes Nilsson som formand, fra lovgrundlaget om modtagelsesklasser.

11 i klassen, ikke ni

Forslaget ville (hvis det altså var lovligt og derfor kunne gennemføres) kunne spare kommunen for 290.000 kroner næste år, men ingenting i de følgende år.

De penge kunne kommunen (hypotetisk) spare ved ikke længere at tilføre den såkaldte holdtakst på knapt 690.000 kroner for hver ni elever i modtagelsesklasserne, men i stedet for hver 11 elever. Da man regner med at have 21 elever i modtagelsesklasser næste år, vil det (igen i teorien) kunne skære et af de i alt tre hold væk, så der næste år kun ville komme to hold.

Også uden at være opmærksom på at det ville være overtræde loven, var regionskommunens Center for Skole på forhånd opmærksom på andre negative følger.

“Ved en forøgelse af den gennemsnitlige klassekvotient i modtagelsesklaserne fra 9 til 11 elever i 2021 vil der blive mindre tid for underviserne til den enkelte elev i klassen. Det må forventes, at dette kan medføre et længerevarende forløb i modtagelsesklassen, før eleven er parat til at blive fuldt udsluset til den almene undervisning i folkeskolen”, fortalte Center for Skole kommunalpolitikerne, da sparekataloget blev lagt frem.

“Såfremt dette bliver tilfældet, øges muligheden for, at der vil blive behov for at oprette yderligere modtagelsesklasser, når der tilflytter elever, der ikke taler dansk. (…) Det vurderes at kvaliteten i undervisningen vil blive reduceret ved flere elever i klassen, da der må forventes et øget tidsforbrug til løsning af sociale konflikter blandt eleverne”, oplyste Center for Skole også på forhånd.

Det er ikke gået under radaren hos skolebestyrelsen på Heldagsskolen, der samler nogle af Bornholms mest udsatte børn og unge.

“Skolebestyrelsen er bekymret i forhold til at elevernes tid i modtageklassen bliver forlænget, både på grund af manglende ressourcer når der er flere børn i klassen og når antallet af sociale konflikter med sandsynlighed øges”, hedder det i høringssvaret fra Heldagsskolen.

På Paradisbakkeskolen i Nexø har skolebestyrelsen gravet den samme lovtekst frem, som også kommunens centrale samarbejdsudvalg greb fat i. Citatet er enslydende, og det er advarslen også: At gennemføre forslaget vil være at overtræde loven.