Jacob Bjerring-Hansen, Lotte Nishanthi Winther og Tine Nygaard kommer fremover til at tegne Bornholms Kunstmuseum. Foto: Jens-Erik Larsen

Nyt hold på Bornholms Kunstmuseum: To kunsthistorikere skal sikre fagligheden

MUSEUM

Det ligger nu fast, hvem der kommer til at tegne Bornholms Kunstmuseum, når den nuværende museumsdirektør, Lars Kærulf Møller, går på pension til september.

Kærulfs funktion vil fremover blive fordelt på to nye personer: Direktør for Bornholms Museum, Jacob Bjerring-Hansen, der skal stå for administration og økonomi, samt det – i bornholmsk sammenhæng – nye ansigt Tine Nygaard. Med titel af kunstfaglig leder skal hun fremover stå for den kunstfaglige udvikling af Bornholms Kunstmuseum.

Derudover får kunstmuseet i samme omgang en ny museumsinspektør, Lotte Nishanthi Winther, der kommer fra en lignende stilling på Øregaard Museum ved København. Jacob Bjerring-Hansen, der fra 1. oktober bliver direktør for begge statsanerkendte museer på Bornholm, er sikker på, at det nye hold vil kunne videreudvikle kunstmuseet.

– Jeg er utroligt glad og tryg ved det stærke hold, vi nu har på Bornholms Kunstmuseum. Vi har med Tine fået en meget stærk ledelsesprofil med masser af kunsthistoriske ambitioner for stedet, og en stærk og engageret faglig højre hånd til hende i Lotte. Jeg tror, det bliver et meget givtigt og dynamisk makkerpar, som vi kan forvente os meget af. Opgaverne er store både på kort og lang sigt, men en plan er allerede ved at tage form, og den glæder vi os til at udvikle sammen med medarbejderne i de kommende måneder og præsentere for bestyrelsen ved årets udgang, siger Jacob Bjerring-Hansen ifølge en pressemeddelelse.

Kunsten skal skabe bornholmsk identitet

Bornholms Kunstmuseums kommende kunstfaglige leder, Tine Nygaard, tiltræder sin nye stilling 1. september. Hun er kunsthistoriker fra Århus Universitet, og har siden 1995 arbejdet på store nationale museer som Arken, Designmuseum Danmark og Statens Museum for Kunst. Hun har desuden erfaring fra Whitney Museum of American Art i New York. Senest har Tine Nygaard været ansat som udviklingschef på Museum Sydøstdanmark.

Hun kommer til sin nye stilling med et ønske om at gøre kunstmuseet nærværende for dem, der bor på Bornholm.

– Der er et helt særligt interessant potentiale i at bringe museets fantastiske samling i spil i forhold til de mennesker, som bor på Bornholm. Værkerne i samlingen har alle forbindelse til netop dette sted i verden og er dermed allerede en del af alle bornholmeres historie. Det er ikke alle på Bornholm, der ved det – endnu.

– Jeg vil meget gerne arbejde med den identitet, kunstsamlingen kan skabe på Bornholm, også for øens mange gæster. Jeg vil gerne medvirke til, at både de historiske værker og helt nye kunstværker får lov til at inspirere børn, unge og voksne. Og jeg vil gerne invitere alle til at være med i fællesskaber omkring kunsten: oplevelsesfællesskaber, skabende fællesskaber og reflekterende fællesskaber, fortæller Tine Nygaard ifølge en pressemeddelelse.

Vil følge traditioner og nybrud

Lotte Nishanthi Winther, der starter som museumsinspektør 1. oktober, er mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Hun har i mange år arbejdet med moderne kunst i det 20. og 21. århundrede, og kommer til Bornholm med erfaring fra kunstmuseer som Louisiana, Nordens Hus i Tórshavn, Arken og Fuglsang Kunstmuseum på Lolland.

Den kommende museumsinspektør bider mærke i, at hun skal arbejde i et lokalsamfund, hvor kunsten fylder meget.

– Bornholm er jo en helt særlig ø – også hvad angår det kunstneriske miljø. Udover de meget kendte malere, der gennem tiden har opsøgt øen eller kommer herfra, har keramik og glaskunst også dybe rødder her. Det bliver spændende både at få lov at følge traditioner og nybrud indenfor forskellige kunstformer, siger Lotte Nishanthi Winther ifølge en pressemeddelelse.

Nuværende museumsdirektør, Lars Kærulf Møller, har som uddannet kunsthistoriker hidtil haft fagligheden til at tage sig af både administrationen og den faglige udvikling af museet. Han går på pension som 70-årig efter mere end 30 år som museumsdirektør for Bornholms Museum.