Modelfoto

Flere advarer mod at spare på indsatser mod unges kriminalitet

KOMMUNEBUDGET

Skal Bornholm skære ned på indsatsen for at rådgive familier med unge, der er ved at komme ud på et skråplan? I hvert fald kan regionskommunen ifølge sparekataloget til næste års kommunebudget spare 110.000 kroner ved at gå den vej.

Ved at skære knapt halvdelen af den tid, der i dag er sat af til de rådgivende samtaler, vil familier risikere at skulle vente på at få en samtale med en medarbejder i Det Gule Team, kommunens gadeplanmedarbejdere. Teamets leder vurderer, at ventetiden vil kunne blive på mellem en og tre måneder, hvis det viser sig, at der opstår ventetid.

“Dette kan risikere at medføre en oplevelse af ikke at kunne hjælpe tilstrækkeligt hurtigt og tidligt i problemudviklingen”, fik kommunalbestyrelsen at vide, da spareforslagene blev lagt frem.

“De sager, som vurderes indenfor målgruppen, risikerer at skulle vente mellem en og tre måneder på indsatsen med risiko for, at problemerne vokser sig større. Dette kan have den konsekvens, at sagsbehandler i myndighed skal udarbejde børnefaglig undersøgelse”, hedder det også i spareforslaget.

De udsigter har fået to skolebestyrelser til tasterne i deres høringssvar. Også Dagtilbudsbestyrelsen, paraplyorganisationen for forældrerådene i Bornholms børnehuse, advarer politikerne mod at gennemføre ideen.

“Vi er bekymret for, at ved en besparelse på dette område, så vil det kunne blive dyrere på sigt”, skriver skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen i Nexø.

“De indsatser, der ligger hos Det Gule Team, har fungeret meget fint på Søndermarksskolen. En besparelse vil betyde venteliste, hvilket igen vil betyde, at der er børn, der ved en hurtig og afgrænset indsats kan hjælpes, så yderligere indsatser ikke bliver nødvendige. Der er stor fare for at en besparelse her kan ende med at blive fordyrende på et sener tidspunkt. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget”, svarer skolebestyrelsen på Søndermarksskolen i Rønne.

“Den tidlige og hurtige indsats er vigtig i de bornholmske familier. Dagtilbudsbestyrelsen anbefaler derfor ikke en reduktion i en indsats, der kan ses i tæt sammenhæng med indsatser i Dagtilbud”, skriver Dagtilbudsbestyrelsen.