To spareforslag til næste års kommunebudget vil forringe Bornholms daginstitutioner. Arkivfoto: Berit Hvassum

Ekstra lukkedag og pulje til små børnehuse er på sparekataloget

KOMMUNEBUDGET

To spareforslag til næste års kommunebudget vil forringe Bornholms daginstitutioner. Men det er kun forældrene til børnene i børnehusene, der prøver at holde kommunalpolitikerne væk fra at gennemføre dem.

Det ene forslag vil spare 208.000 kroner på at indføre en ekstra lukkedag, hvor der kun vil være nødpasning at hente for forældrene. Med det andet forslag kan politikerne hente 123.000 kroner ved at reducere puljen til de børnehuse, der har færre børn end de 40, som et børnehus skal have for at være økonomisk bæredygtigt.

For begge forslag gælder det, at det kun er Dagtilbudsbestyrelsen, der advarer imod dem i sit høringssvar. Dagtilbudsbestyrelsen er paraplyorganisation for forældrerådene i børnehusene, der hver har et medlem siddende i Dagtilbudsbestyrelsen.

“Dagtilbudsbestyrelsen fraråder indførelse af endnu en lukkedag. Mange forældre sættes i et dilemma, når dagtilbud holdes lukket på de nuværende, allerede besluttede lukkedage. Indførelse af yderligere en lukkedag vil betyde, at forældre og ikke mindst børn sættes i dilemmaer”, skriver Dagtilbudsbestyrelsen om forslaget om en ekstra lukkedag.

“Selvom der tilbydes alternativ pasning på flere af lukkedagene, medfører dette, at barnet skal tilbringe dagen eller dagene i uvante omgivelser. Indførelse af endnu en lukkedag må betegnes som værende ikke gavnlig for barnets trivsel og vil betegnes som en serviceforringelse af det kommunale dagtilbud”, fortsætter høringssvaret.

Samme spor gik kommunens Center for Børn og Familie ud af, da centret lagde spareforslaget om en ekstra lukkedag frem i sparekataloget.

“Forslaget vil betyde, at der vil være yderligere en dag, hvor forældre ikke vil kunne forvente at kunne få passet deres barn i det tilbud, hvor barnet er indskrevet. Det kan skabe bekymring hos forældrene og besværliggøre muligheden for at få hverdagen til at hænge sammen som børnefamilie”, hed det tidligere på sommeren.

Nogle kan trues af lukning

Puljen til de små børnehuse blev indført for fire år siden. Siden da er puljen blevet beskåret, fordi behovet for den er blevet mindre. Alligevel skønner kommunens Center for Børn og Familie i sparekataloget, “at der for tiden er tre børnehuse, der er i risiko for at komme under 40 børneenheder”.

At skære puljen ned igen kan betyde, at de mindste børnehuse i perioder kan få svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Nogle børnehuse kan risikere at blive truet af at lukke, påpeger Dagtilbudsbestyrelsen.

“Børnetallet i øens børnehuse kan hurtigt ændre sig. En lille ø som Bornholm oplever geografiske forskelligheder i til- og fra flytning. Konsekvensen af dette kan bringe enkelte børnehuse i perioder med et negativt økonomisk grundlag”, hedder det i paraplyorganisationens høringssvar om sparekataloget.

“Dagtilbudsbestyrelsen frygter ved en reduktion i puljen, at enkelte børnehuse og derved hele lokalområder vil bliver bragt i situationer, hvor der opstår tvivl om børnehusets fremtidige eksistens. En situation, som kan forhindres ved bevarelsen af hele puljen. Dagtilbudsbestyrelsen vurderer ikke, at det resterende beløb i puljen ved en reduktion,vil være af en tilstrækkelig størrelse til at afhjælpe disse situationer”.

Da Center for Børn og Familie lagde spareforslaget frem, var man også helt klar omkring risikoen ved at gennemføre det.

“Det vil medføre øget pres på medarbejderne da der kan være risiko for at det ikke vil være muligt at tilrettelægge det pædagogiske læringsmiljø der skal til, for at sikre børnene den omsorg og udvikling de har krav på, jævnfør lovgivning. Øget pres på medarbejderressourcer kan medføre manglende tid til tværfagligt samarbejde, det kan få konsekvens for de børn der har brug for indsatser der kræver tværfagligt samarbejde”, fik kommunalbestyrelsen dengang at vide.