Heldagsskolen i Østermarie. Foto: Jacob Jepsen

Nogle af Bornholms mest udsatte unge er på sparekataloget

KOMMUNEBUDGET

Skulle man spare 500.000 kroner på at fjerne det specialpædagogiske fritidstilbud på Heldagsskolen, der samler nogle af de mest udsatte børn og unge på Bornholm?

Ideen optræder i hvert fald i sparekataloget til næste års kommunebudget. Den er søsat af kommunens Center for Skole, der dog samtidig skynder sig at advare mod at gøre alvor af ideen.

Og det er embedsværket i skolevæsenet ikke alene om. Ud over skolebestyrelsen på Heldagsskolen advarer også fire andre parter i deres høringssvar kommunalpolitikerne mod at fjerne Heldagsskolens fritidstilbud. Blandt de fire er skolebestyrelserne på to folkeskoler.

“Man bør ikke spare på området, da det er de mest sårbare børn, der går på Heldagsskolen. Man burde tværtimod opprioritere en behandlingsdel på området, så eleverne havde en reel mulighed for at blive udsluset i almenområdet hurtigt”, skriver skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen i Nexø.

“En heldagsskole skulle gerne være et heldagstilbud. Da det er et tilbud til de ældste elever, vil det være på sin plads at undersøge, hvor mange der reelt gør brug af tilbuddet og i stedet for at afskaffe det helt eventuelt (gøre det til) et tilbud, der gives efter individuel vurdering”, lyder det fra Søndermarksskolen i Rønne.

 

Man bør ikke spare på området, da det er de mest sårbare børn, der går på Heldagsskolen. Man burde tværtimod opprioritere en behandlingsdel på området, så eleverne havde en reel mulighed for at blive udsluset i almenområdet hurtigt

 

“Eleverne på Heldagsskolen er sårbare unge, som har brug for specialpædagogisk, støttende tilbud. Besparelsen vil bevirke, at eleverne efter endt fritidstilbud må finde andre opholdssteder. Heldagsskolens elever i 7.-9. klasse vil få reduceret mødetid, og dermed vil besparelsen ramme nogle af de mest udsatte og sårbare børn på Bornholm”, skrev kommunens Center for Skole selv om følgerne, da centret gjorde forslaget til en del af sparekataloget.

“Flere af eleverne har Heldagsskolen som deres eneste faste og stabile holdepunkt. De kan komme fra hjem, som er præget af utryghed og manglende forudsigelighed. Eleverne har vanskeligt ved af egen drift at finde alternative tilbud, og uden for skolen er det ofte en tilværelse, hvor ensomhed er alternativ til skolen. Heldagsskolens specialpædagogiske fritidstilbud udgør et positivt og trygt miljø for de unge”, lød en anden del af den slet skjulte advarsel på forhånd.

Forslaget vil også indebære, at Heldagsskolen får to medarbejdere færre end i dag.

Misbrug og kriminalitet

At fjerne fritidstilbuddet på Heldagsskolen kan føre flere unge ud i kriminalitet og vil også kunne betyde, at for eksempel kommunens gadeplanmedarbejdere bare vil få brug for flere ressourcer, advarer samarbejdsudvalget i kommunens Center for Børn og Familie.

“Ud fra et kriminalpræventivt og socialt synspunkt kan det være bekymrende, at eleverne ikke får en fritidsdel, der understøtter socialt samvær for en i forvejen udsat gruppe. Der er risiko for et øget ressourcetræk for andre personalegrupper i Center for Børn og Familie, herunder Gadeplan og Ungehus for at kompensere for den manglende fritidsdel”, skriver ledelse og medarbejdere i kommunens børne- og ungedel.

Samme advarsel og flere endnu kommer fra Heldagsskolens egen skolebestyrelse.

“Heldagsskolens elever i 7.-9. klasse vil få reduceret mødetid, og dermed vil besparelsen ramme nogle af de mest udsatte og sårbare børn på Bornholm. Heldagsskolen yder et specialpædagogisk tilbud, der blandt andet indeholder forskellige former for undervisning og socialtræning. Flere af eleverne har Heldagsskolen som deres eneste faste og stabile holdepunkt”, skriver skolebestyrelsen.

“De kan komme fra hjem, som er præget af utryghed og manglende forudsigelighed. Eleverne har vanskeligt ved af egen drift at finde alternative tilbud, som kan betyde, at de lukker sig inde, isolerer sig og hvor ensomhed er alternativ til skolen”.

“Flere af de unge vil så søge deres egne fællesskaber i nærmiljøet, hvor risikoen for misbrug og kriminalitet er meget stor. Heldagsskolens specialpædagogiske fritidstilbud udgør et positivt og trygt miljø for de unge”, hedder det i Heldagsskolens eget høringssvar.

Samarbejdsudvalget i kommunens Center for Skole forsømmer heller ikke at advare mod det forslag, som centret selv lagde frem for politikerne.

“CenterMED ser med bekymring på en besparelse på fritidsdelen på Heldagsskolen, som vil ramme de sårbare unge, som kan have vanskeligt ved af egen drift at finde alternative tilbud. Ensomhed ofte det eneste alternativ til skolen. Heldagsskolens specialpædagogiske fritidstilbud udgør dermed et positivt og trygt miljø for de unge”, skriver samarbejdsudvalget i regionskommunens Center for Skole”, lyder det i høringssvaret.