At redde rengøringen er årets store budgetfolkesag

Forrige år var det Skovhjælperne og deres kamp for at blive i skoven og blive ved at hjælpe Naturstyrelsen i stedet for at blive rykket til det kommunale tilbud Team Østergade. I år kan man allerede nu sætte navn på den store folkesag omkring næste års bornholmske kommunebudget.
Det handler om rengøring.

KOMMUNEBUDGET

Forrige år var det Skovhjælperne og deres kamp for at blive i skoven og blive ved at hjælpe Naturstyrelsen i stedet for at blive rykket til det kommunale tilbud Team Østergade. I år kan man allerede nu sætte navn på den store folkesag omkring næste års bornholmske kommunebudget.

Det handler om rengøring.

Hele ni ud af i alt 32 høringssvar kritiserer og fraråder fire spareforslag, der handler om at gøre mindre rent i skolernes sommerferie: I børnehaverne, i SFO’erne, på bibliotekerne og på fire udvalgte institutioner, nemlig Røbo, Kildebakken, Midtpunktet og Østergade 54 i Rønne.

Alle fire steder vil forslagene føre til, at der i uge 29 til 31 ikke bliver vasket gulv, men kun fejet, mens toiletterne vil blive gjort rent som normalt. På bibliotekerne vil forslaget desuden betyde, at inventaret ikke vil blive gjort rent i de tre uger.

Tilsammen vil de fire forslag kunne skære 177.000 kroner ud af kommunebudgettet, et forholdsvis beskedent beløb i det store billede. Et enkelt af stederne vil forslaget kun spare 10.000 kroner om året.

De kritiske høringssvar tager afsæt i, at der i lyset af corona tværtimod er behov for at gøre mere rent på regionskommunens institutioner. Kritikken kommer også fra det øverste organ i kommunens eget medarbejderdemokrati.

“Der ses forslag i kataloget, som slet ikke er realistiske i forhold til samfundets nuværende sundhedssituation. HovedMED kan på ingen områder støtte op om, at der med reduceret rengøring vil skabes yderligere smitterisiko for medarbejderne”, hedder det i høringssvaret fra HovedMED, kommunens centrale samarbejdsudvalg, hvor kommunaldirektør Johannes Nilsson er formand.

Åbne biblioteker kræver rengøring

Ud over kommunens centrale samarbejdsudvalg advarer hele fem andre samarbejdsudvalg mod at spare penge på rengøringen om sommeren. Samme kritik kommer fra både de kommunale faglige organisationer og fra Bornholms Ældreråd.

“CenterMED Skole har bemærket, at der er flere forslag i sparekataloget, der indebærer en besparelse på rengøring. CenterMED Skole finder disse forslag yderst problematiske i lyset af den nuværende situation med Covid-19 og det deraf følgende øgede behov for grundig og jævnlig rengøring af kommunens lokaler”, skriver samarbejdsudvalget i Center for Skole, der samler ledelse og tillidsfolk i skolevæsenet.

 

Corona har blandt andet vist os, at en god rengøringsstandard er af afgørende betydning for borgeres sundhed. Så det kan i den grad undre, at Bornholms Regionskommune på nogle områder vil spare på rengøringen. Tværtimod bør rengøring på især de borgernære områder indgå som en opprioritering og forebyggelse af sygefravær, til gavn for alle øens borgere

 

Samarbejdsudvalget i Center for Natur, Miljø og Fritid forholder sig udelukkende til spareforslaget om bibliotekerne. Til gengæld efterlader høringssvaret ingen tvivl om holdningen: I en coronatid må bibliotekerne faktisk slet ikke holde åbent, hvis der bliver slækket på rengøringen.

“Der er tale om en mærkbar forringelse af personalets arbejdsmiljø, da der kommer lige meget støv, uanset om det er udenfor ferieperiode eller ferietid. Manglende rengøring kan mærkes med det samme. I disse coronatider er enhver reduktion af rengøring ekstra problematisk, da den aftalte rengøringsstandard er en forudsætning for at kunne holde bibliotekerne åbne. Dette gælder for både den betjente og den selvbetjente åbningstid”, lyder det i høringssvaret.

Risiko for mere coronasmitte er også et bærende argument i svaret fra samarbejdsudvalget i Center for Ejendomme og Drift.

“Alle fire forslag vil medføre serviceforringelser og risiko for større smittespredning. Forslaget vil også få konsekvenser for det faste rengøringspersonale, som vil blive pålagt ferie i de tre uger, da fuld gennemslag på besparelsen kun kan opnås, hvis opgaven bliver dækket af en vikar”, hedder det.

Ledelse og tillidsfolk i de to kommunale centre, der står for skoler og daginstitutioner, går imod de forslag, der handler om at gøre mindre rent i henholdsvis SFO’erne og børnehusene.

“I lyset af Covid-19 og de seneste meldinger fra Børne- og Undervisningsministeriet, er CenterMED bekymret for nedjustering af rengøringsstandarden fremadrettet”, skriver samarbejdsudvalget i Center for Skole.

“I sommerferien er der ofte færre børn, og dermed frigøres tid hos rengøringspersonalet til hovedrengøring, og den mulighed forsvinder, hvis besparelsen gennemføres. Det vil desuden være særdeles uhensigtsmæssigt at reducere rengøring i dagtilbud, da det vil få indflydelse på sygefraværet på børn såvel som voksne”, supplerer samarbejdsudvalget i Center for Børn og Familie.

De ansatte: Gør mere rent

Kritikken af de fire spareforslag begrænser sig ikke til de seks kommunale samarbejdsudvalg. Den kommer også fra tre vidt forskellige andre parter.

“Corona har blandt andet vist os, at en god rengøringsstandard er af afgørende betydning for borgeres sundhed. Så det kan i den grad undre, at Bornholms Regionskommune på nogle områder vil spare på rengøringen. Tværtimod bør rengøring på især de borgernære områder indgå som en opprioritering og forebyggelse af sygefravær, til gavn for alle øens borgere”, skriver De kommunale faglige organisationer på Bornholm.

Skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen i Aakirkeby har kun noget direkte i klemme omkring rengøringen på skolens SFO. Alligevel vender skolebestyrelsen sig imod alle fire spareforslag.

“Vi vil udtrykke bekymring i forhold til forslaget om at nedjustere rengøringsstandarden i ugerne 29 til 31 på udvalgte institutioner. Vi har set, hvor stor en betydning rengøringen har i denne helt særlige tid med Covid-19”, lyder det i høringssvaret fra skolebestyrelsen i Aakirkeby.

Samme pointe i kortere form kommer fra Bornholms Ældreråd, der også går imod alle fire forslag.

“Det kan ikke anbefales at reducere rengøringen. Tværtimod bør man øge rengøringen i disse coronatider”, skriver Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen forhandler sidst på måneden om næste års kommunebudget.