Kommunen er ikke forpligtet til at betale for de elever, der har længst transport. Foto: Jacob Jepsen

Politikerne advares mod at fjerne buskort fra skolebørn

KOMMUNEBUDGET

Hvad sker der, hvis man fjerner det gratis buskort til de skoleelever, der vælger en anden folkeskole end den i det skoledistrikt, som de bor i?

For regionskommunen sker der det, at man fjerner en udgift på 500.000 kroner næste år – og 900.000 kroner om året fra 2022 og fremad.

Efter loven har skolebørn, der går på en skole udenfor eget skoledistrikt, ikke krav på et buskort betalt af kommunen. På Bornholm har kommunen dog valgt at betale buskortet fuldt ud for de cirka 250 skoleelever, der går på en anden skole end den, der hører til deres skoledistrikt.

“Forslaget indebærer, at familien selv skal betale elevens befordringsudgifter ved frit skolevalg. Ved gennemførelse af forslaget kan andelen af elever til private og frie skoler øges og udfordre det frie skolevalg”, oplyste kommunens Center for Skole, da den gjorde forslaget til en del af sparekataloget.

Det er ikke gået ubemærket hen. Fem skolebestyrelser beder i deres høringssvar kommunalpolitikerne om ikke at spare penge på buskortene til de elever, der efter eget valg har længere til skole, end de kunne have haft.

“Besparelsen kan ramme de mest sårbare elever, der muligvis ønsker at flytte skole på grund af mistrivsel i nuværende skole, eller hvis familien flytter væk fra distriktet, og eleven ønsker at fastholde den kendte relation. Derudover er det et dårligt signal i forhold til “fælles folkeskole Bornholm”. Der er risiko for, at nogle forældre vil vælge privat- eller friskole”, skriver for eksempel skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen i Nexø.

Friskoler kan vinde på ideen

Det synspunkt står skolen i Nexø ikke alene med.

“Vi vil udtrykke bekymring i forhold til forslaget om, at den frie befordring ved frit skolevalg fjernes, da vi mener, at det særligt kan presse i forvejen udsatte familier”, lyder det fra skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen i Aakirkeby.

“Hvis besparelsen implementeres, kan det betyde, at børn, der mistrives i deres nuværende skoletilbud, ikke får mulighed for at skifte skole. Skolebestyrelsen er bekymret for, at forslaget især kan ramme sårbare børn og unge. Det skal sikres, at ressourcesvage familier får hjælp til befordring i forbindelse med et skoleskift, hvis deres barn mistrives”, skriver skolebestyrelsen på Heldagsskolen.

“Skolebestyrelsen ønsker at befordringen tager individuelle hensyn til den enkelte familie”, lyder advarslen fra skolebestyrelsen ved Kildebakken.

Også samarbejdsudvalget i regionskommunens Center for Skole advarer politikerne mod at gennemføre det forslag, som centret altså selv har lagt frem.

“Hvis det besluttes at fjerne den frie befordring ved frit skolevalg begrænses muligheden for at udvikle en fælles folkeskole på Bornholm. Såfremt besparelsen implementeres, kan det betyde, at børn, der mistrives i deres nuværende skoletilbud, ikke får mulighed for at skifte skole. CenterMED er bekymret for, at forslaget især kan ramme sårbare børn og unge”, oplyser samarbejdsudvalget i sit høringssvar, der holder en trumf tilbage til sidst:

“Forslaget kan ligeledes medføre, at flere elever vælger fri- eller privatskole.”