De offentlige toiletter ved parkeringspladsen på Fyrvejen på Dueodde risikerer at blive vinterlukket. Foto: Jens-Erik Larsen

Bred modstand mod at spare på offentlige toiletter

At spare 255.000 kroner om året på at holde 12 af kommunens 95 offentlige toiletter lukket fra 1. november til 1. april er upopulært for fire af de 32 parter rundt om på Bornholm, der har skrevet høringssvar om sparekataloget til næste års kommunebudget.

KOMMUNEBUDGET

At spare 255.000 kroner om året på at holde 12 af kommunens 95 offentlige toiletter lukket fra 1. november til 1. april er upopulært for fire af de 32 parter rundt om på Bornholm, der har skrevet høringssvar om sparekataloget til næste års kommunebudget.

Forslaget vil ramme “alle offentlige toiletter andet, havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden” hen over vinteren til lige før påske, hvor turistsæsonen for alvor tager fart.

Men det er en dårlig idé, hvis Bornholm gerne vil tiltrække flere turister hele året, hedder det i tre af de fire høringssvar, der forholder sig til spareforslaget om de offentlige toiletter.

“Forslaget strider imod Bornholms Regionskommunes og turismeerhvervets målsætning om Bornholm som en ø, hvor der er aktivitet hele året rundt herunder outdoor aktivitet. Forslag frarådes”, hedder det enslydende i svarene fra både Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

“Forslaget kan have betydning for den politiske vision i forhold til helårsturisme”, skriver samarbejdsudvalget i regionskommunens Center for Ejendomme og Drift.

Heller ikke Bornholms Ældreråd er begejstret for ideen.

Set i lyset af hvordan det er gået i foråret 2020, finder vi det ikke relevant at beskære området, da man tværtimod bør sætte mere rengøring i gang – specielt i disse coronatider”, skriver Ældrerådet i sit høringssvar.

 

 

Toiletter der kan blive vinterlukket

P-pladsen på Fyrvejen, Dueodde

Bakkerne Bådehavn, Østre Sømark

Boderne Havn

Rastepladsen ved Fosforiten, Madsegrav

Klympen Strand

Store Sandkås Strand

Lille Sandkås Strand ved minigolfbanen

Rastepladsen ved Døndalen, Rø

Rasteplads ved Bavnet, Nørremark

P-pladsen ved Oksemyrevejen, Paradisbakkerne

P-pladsen ved Lisegård, Paradisbakkerne

Balka Havn, Boulevarden

 

Vil kommunalbestyrelsen desuden spare på flere på toiletter, foreslår kommunens embedsværk de her:

Smålyngsværket i Pedersker

Bølshavn Havn

Balka Havn

P-pladsen ved Ekkodalen

Snorrebakken

Sandegård