Ekkodalen. Foto: Berit Hvassum

Mere plads til naturen og dyrene i Ekkodalen

Efter tre års planlægning er Naturstyrelsen gået i gang med genopretningsprojektet i Ekkodalens moser. Miljø- og Fødevareministeren gav i 2017 Naturstyrelsen naturgenopretningsprojektet med den ambition at genoprette Ekkodalens moser for at styrke plante- og dyrelivet. Nu er gravningsarbejdet for projektet begyndt.

Hovedbudskabet for projektet er at skabe en sammenhængende natur med mere plads til planter og dyr.

NATUR

Efter tre års planlægning er Naturstyrelsen gået i gang med genopretningsprojektet i Ekkodalens moser. Miljø- og Fødevareministeren gav i 2017 Naturstyrelsen naturgenopretningsprojektet med den ambition at genoprette Ekkodalens moser for at styrke plante- og dyrelivet. Nu er gravningsarbejdet for projektet begyndt.

Hovedbudskabet for projektet er at skabe en sammenhængende natur med mere plads til planter og dyr.

– Vi skaber en mere våd natur, ved at slukke for de pumper, der har drænet landbrugsjorden for vand, fortæller Dorte Bugge, biolog hos Naturstyrelsen.

– Det har været en lang proces at nå hertil, og naturgenopretningen af Ekkodalen starter her, fortsætter hun.

Der skal graves en stor eng samt flere vandløb og vandhuller, der har fået den fælles betegnelse Vallenskær. Vallenskær vil være til gavn for blandt andet padder, der bedre kan sprede sig i naturen. Endvidere vil fugle få et større areal til at finde føde i. Derudover skal den gamle Læså genetableres, så havørrederne kan forbindes hele vejen fra Østersøen til Ekkodalen.

– Det vil gavne havørrederne, når de skal gyde, da de får mulighed for at søge længere op i åen, fortæller Dorte Bugge Jensen.

I alt vil 50 hektar jord blive til vandhuller og eng.

Bedre stier

Det er dog ikke kun plante- og dyrelivet, der vil få gavn af projektet. Der vil også komme bedre mulighed for at betragte Ekkodalens natur for besøgende.

– Vi forbedrer plankebroen, sådan den kan bruges året rundt, og der vil komme flere familievenlige stier i Ekkodalen, fortæller Dorte Bugge Jensen.

Gravningsarbejdet forventes færdigt omkring efterårsferien.