Søndre Villavej 18 i Rønne.

Nye ejere af hus på Søndre Villavej

Huset på Søndre Villavej 18 i Rønne er overtaget af Martin Hintze Seremet Kofoed og Sissel Kamilla Dam Kofoed for 1.895.000 kroner.

Sælger er Sanne Kalf-Hansen og Morten Bech, som selv fik papir på det 18. maj 2003. Dengang kostede det 1.185.000 kroner.

Med købet råder de nye ejere over et boligareal på 133 kvadratmeter, hvilket svarer til en vægtet kvadratmeterpris på 11.918 kroner.

Der er 50 kvadratmeter i tagetagen, som alle er udnyttet til beboelse. Kælderens areal er på 63 kvadratmeter. Ejendommen udgør i alt et areal på 518 kvadratmeter.

Huset er fra 1940.

Aftalen blev indgået 24. juni, og ejerskiftet er aftalt til at blive gennemført 1. september.

 

 

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af oplysninger fra den digitale tingbog, FinansDanmarks boligmarkedsstatistik og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

 

Solvænget 18 i Nyker.

Halvfjerdservilla solgt på Solvænget i Nyker

Jette Suzan Nielsen og Palle Nielsen har erhvervet sig huset på Solvænget 18 i Nyker for 1.298.000 kroner.

Det er Poul Rostgaard og Hanne Rostgaard, der har solgt huset efter at have købt det 19. december 2007. På daværende tidspunkt blev det handlet for 1.385.000 kroner.

Med købet råder de nye ejere over et boligareal på 148 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 8.428 kroner.

Grunden udgør et areal på 860 kvadratmeter.

Boligen er fra 1973.

Købsaftalen blev underskrevet 15. juli, og parterne har aftalt, at overtagelse sker 15. august.