Byggeriet i Børnehuset Nordstjernen på Thorkildsvej starter på mandag. Tilbygningen med tårnet bygges til parallelt med det eksisterende byggeri. Tegning: Steenbergs Tegnestue

Børnehus får et klatretårn

RØNNE

Et tårn med en klatrevæg er en af mange finesser, som børn og voksne kan glæde sig til at tage i brug, når Børnehuset Nordstjernen i Rønne til foråret 2021 står klar efter en større udvidelse.

– Vi har holdt møder med personalet i Nordstjernen for at høre, hvad de kunne tænke sig, og vi har prøvet at indarbejde de forskellige ønsker. Det er blevet noget dyrere, end den oprindelige plan. Derfor er den blevet behandlet et par gange i kommunen, inden den er blevet godkendt, oplyser Ebbe Frank fra Bo42.

– Vi vil gerne lave det spændende, så vi bygger et klatretårn. Det bliver bygget i den nye del, men da ingen børn skal føle, at de går i den “gamle børnehave”, og nogle går i “den nye”, opgraderer vi også den anden børnehaveenhed, så den ene gruppe får et tårn og den anden får huler og hyggekroge, siger Ebbe Frank.

– De seneste tilpasninger af projektet er coronatiltag, hvor vi indgangspartiet får mulighed for at vaske hænder, og på samme måde bliver der ud mod legepladsen nogle vaskefaciliteter, forklarer Ebbe Frank.

– Det er underligt at pakke ned efter så mange år. Jeg har selv været her i 14 år. Vi glæder os meget, til vi kan vende tilbage hertil. Det bliver en anderledes institution, for der kommer 25 flere børn, og vi skal have ekstra personale, siger børnehusets leder, Annette Nielsen.

Lederen er glad for, at personalet er blevet inddraget i indretningen af børnehuset:

– Vi har peget på nogle ting, som vi har manglet. Det er blandt andet små rum, så vi kan arbejde endnu mere i små grupper. Det handler også om udendørs toiletter i tilknytning til legepladsen. Som noget nyt får vi en madordning, efter at forældrene har vedtaget det, fortæller Annette Nielsen.

En oversigt over Børnehuset Nordstjernen, hvor de orange lokaler er det eksisterende byggeri, og de grønne er de nye rum og de lokaler, der bliver renoveret. Tegning: Steenbergs Tegnestue

 

 

385

Det eksisterende børnehus er på 250 kvadratmeter, og det bliver efter udvidelsen 385 kvadratmeter.

Tilbygningen løber parallelt med den eksisterende bygning, så der kun bliver taget en lille del af den meget store legeplads, som blev sat i stand for nogle år siden.