Winni Grosbøll. Arkivfoto: Berit Hvassum.

Markant mindre interesse for næste års kommunebudget

Sparekataloget til næste års kommunebudget har kun ført til 32 høringssvar fra parter rundt om på Bornholm, der risikerer at blive berørt af de spareforslag, som kataloget nævner.

Sidste år ved denne tid førte sparekataloget om dette års kommunebudget til 66 høringssvar. Dermed er antallet af høringssvar lige godt og vel halveret fra sidste år til i år.

Kommunebudget

Sparekataloget til næste års kommunebudget har kun ført til 32 høringssvar fra parter rundt om på Bornholm, der risikerer at blive berørt af de spareforslag, som kataloget nævner.

Det står klart, efter at høringssvarene torsdag blev offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sidste år ved denne tid førte sparekataloget om dette års kommunebudget til 66 høringssvar. Dermed er antallet af høringssvar lige godt og vel halveret fra sidste år til i år.

Antallet af høringssvar hænger sammen med omfanget af spareforslag. Det er sjældent, at folk engagerer sig i det, der er godt. Typisk engagerer man sig, når man er bekymret, fordi vi skal spare ret store beløb

Winni Grosbøll (S), borgmester

Blandt årets 32 høringssvar kommer de 11 fra samarbejdsudvalg i kommunens egne centre og dermed fra interne parter, mens fire kommer fra råd og udvalg, som kommunen har nedsat. Blandt de resterende 17 kommer otte fra skolebestyrelser, og antallet af høringssvar fra foreninger, organisationer og brugerbestyrelser kommer dermed helt ned på ni.

– Omfanget af sparekataloget er også tilsvarende mindre. Tidligere år har vi jo udsendt sparekataloger på 50, 75 og 100 millioner kroner ud, toppende med et sparekatalog på 125 millioner, siger Winni Grosbøll.

– Så omfanget er meget mindre: Dels omfanget af spareforslag, dels antallet af borgere, der bliver berørt af forslagene.

– Det undrer mig egentlig ikke, for jeg tænker, at der er en form for sammenhæng mellem de to. Nu har jeg som borgmester lavet 10 budgetter før det her, og erfaringen er, at antallet af høringssvar hænger sammen med omfanget af spareforslag, siger Winni Grosbøll.

– Det er sjældent, at folk engagerer sig i det, der er godt. Typisk engagerer man sig, når man er bekymret, fordi vi skal spare ret store beløb.

Jokeren er ledigheden

I starten af maj blev udsigten til et minus på cirka 50 millioner kroner på næste års kommunebudget næsten helt fjernet fra det ene øjeblik til det næste. Det skete med reformen af kommunernes interne udligning. Reformen er hovedårsagen til, at årets sparekatalog kun er på 15 millioner.

– Udligningsreformen har ændret markant ved vores forudsætninger, og det er meget positivt for det bornholmske samfund. Udgangspunktet for budget 2021 ser rigtig fornuftigt ud, siger Winni Grosbøll.

I april og maj skete der dog samtidig det, at markant flere end ventet indenfor kort tid blev arbejdsløse på grund af corona.

Flere ledige betyder også højere udgifter for kommunen, sandsynligvis cirka 45 millioner kroner for i år.

Før budgetforhandlingerne sidst på måneden er kommunens økonomer nu ved at regne på, hvad den højere ledighed sandsynligvis kommer til at betyde for næste års bornholmske kommuneøkonomi. Det regnestykke kalder Winni Grosbøll “jokeren” i de kommende forhandlinger om næste års budget.

– Vi anslår, at vi i år får en merudgift på 45 millioner kroner på beskæftigelsesområdet på grund af grund af corona. Det handler simpelthen om, at vi har måttet udbetale flere penge i understøttelse til ledige, siger hun.

– Det ligner en merudgift på 45 millioner lige nu, men vi er i gang med både at kvalificerere det og fremskrive, hvad vi må forvente, at vi skal bruge ekstra på understøttelse næste år.

– Ledigheden er jokeren i forhold til næste års budget og kan være med til at rykke billedet, så det ser knapt så positivt ud. Det er svært at vide, hvordan det vil gå. Men det er vi ved at danne os et mere præcist billede af, siger Winni Grosbøll, der dog er nogenlunde fortrøstningsfuld.

– Jensen Denmark gik ud med en positiv melding i går, og turisterhvervet har haft en god sommer, da turismen endelig kom i gang. Industrien er også ved at komme op i gear igen, og det er altafgørende, fordi der er tale om helårsarbejdspladser. Hvordan det går i industriuen trækker rigtig hårdt igennem i vores ledighedstal