Arkivfoto: Jacob Jepsen

Region Hovedstaden forbereder sig på den anden bølge

Efter en forsommer, hvor Danmark overordnet set var forskånet for store udbrud af coronavirus, er virussen de seneste par uger begyndt at røre på sig igen. I uge 32 blev der påvist over 750 tilfælde af covid-19, mens smittetallet var henholdsvis knap 500 i uge 31 og knap 250 i uge 30.

De lokale covid-19-udbrud i Ringsted, Århus og Silkeborg har mindet danskerne om, at pandemien fortsat simrer og pludselig kan blusse op.

Coronavirus

Efter en forsommer, hvor Danmark overordnet set var forskånet for store udbrud af coronavirus, er virussen de seneste par uger begyndt at røre på sig igen. I uge 32 blev der påvist over 750 tilfælde af covid-19, mens smittetallet var henholdsvis knap 500 i uge 31 og knap 250 i uge 30.

De lokale covid-19-udbrud i Ringsted, Århus og Silkeborg har mindet danskerne om, at pandemien fortsat simrer og pludselig kan blusse op.

I tirsdags blev Region Hovedstadens forretningsudvalg, som bornholmskvalgte Leila Lindén (S) sidder i, orienteret om udviklingen.

– I Region Hovedstaden ser det faktisk ret godt ud. Jeg har lige fået en briefing, og vi har kun tre indlagte med corona i hele Region Hovedstaden – og ingen i respirator overhovedet. Vores egne tal viser, at vi har et faldende smittetryk, og kigger du på Statens Serum Instituts kort, hvor for eksempel Silkeborg for et par dage siden var sort, er der nydelige farver overalt i hele Region Hovedstaden, siger Leila Lindén.

Bornholm har den bedst tænkelige farve, grå. Den angiver, at der ikke er konstateret smittede i kommunen de seneste syv dage. Det er faktisk tre uger siden, at det samlede smittetal tikkede op på 82, der er det aktuelle samlede antal smittede i Bornholms Regionskommune siden marts. Siden starten af juli er kun én person med bornholmske adresse testet positiv for covid-19, og i den mellemliggende periode er der foretaget over 3.000 podninger.

Ventetid på testsvar

Andelen af positive prøver er generelt faldende i regionen, fortæller Leila Lindén. Dog har laboratoriet i Hvidovre, hvor også de fleste bornholmske coronatest analyseres, haft vanskeligt ved at overholde de tidsfrister, som myndighederne har fastsat.

– Vi har haft lidt problemer med svartiderne i Hvidovre, men det arbejdes der på, og der rettes op på det, siger Leila Lindén om beskeden, som regionens direktion forleden overbragte til politikerne.

 

Kommer der et udbrud
og en stor ændring i tallene?
Hvordan man tackler det, er
man ved at lave planer for

 

I Region Hovedstaden forbereder den administrative ledelse sig på modtræk mod en anden bølge.

– Kommer der et udbrud og en stor ændring i tallene? Hvordan man tackler det, er man ved at lave planer for, siger Leila Lindén.

Hun forudser, at ventilation og udluftning kan blive temaer hen over efteråret og vinteren. Til forretningsudvalgsmøderne, som hun tirsdag deltog i, lå der papirer, hvor politikerne og regionens ledere blev mindet om vigtigheden i at lufte ud og åbne vinduerne.

Mundbind

Der foregår blandt andet drøftelser om brugen af mundbind på hospitalsafdelingerne og i den kollektive transport, fortæller Leila Lindén. Sygeplejersker og læger bærer ikke mundbind i alle situationer, men på mange akutafdelinger tager personalet mundbind på, når de møder patienten.

– Mundbind anbefaler man, når folk står meget tæt, og man ikke kan holde afstand – for eksempel i myldretiden. Men der er i københavnsområdet ikke et påbud om mundbind som i Århus. Og det vigtigste er fortsat afstand, håndvask og håndsprit, siger politikeren, der har en lang karriere som sygeplejerske og hospitalsleder bag sig.

Stiger smittetallene hurtigt i Region Hovedstaden, kan retningslinjerne vedrørende mundbind hurtigt ændre sig, sådan som det er sket i Århus, hvor det i sidste uge blev obligatorisk for passagerer i offentlig transport at bruge mundbind.

– Vi har sendt rigtig mange mundbind til Region Midtjylland, siger Leila Lindén.