Kommunen har bedt ejeren af ejendommen om at udarbejde tegninger til et reduceret byggeri. Kommunens afdeling for byggeri mener ikke at terrassen i baggrunden, der blev opført i 2018, kan godkendes, som den ser ud nu. Foto: Jacob Jepsen

Naboer klager over terrasse: ‘Helt vanvittigt’

En gruppe beboere i Bryggerstræde i Gudhjem har længe været generet af et byggeri på en ejendom i gaden. Det drejer sig om en terrasse, som naboerne til ejendommen mener er opført uden de nødvendige tilladelser, og som naboerne oplever er til stor gene for deres udsigt og privatliv.

Terrassen blev opført i 2018 på en klippeskråning og er ifølge naboerne til ejendommen bygget uden nabohøring eller byggetilladelse.

Iværksætteren Martin Thorborg har ejet huset ved siden af ejendommen de seneste 17 år. Han lejer det ud, og det var et par lejere, der i sin tid gjorde ham opmærksom på, at naboen var i gang med at opføre en terrasse.

GUDHJEM

En gruppe beboere i Bryggerstræde i Gudhjem har længe været generet af et byggeri på en ejendom i gaden. Det drejer sig om en terrasse, som naboerne til ejendommen mener er opført uden de nødvendige tilladelser, og som naboerne oplever er til stor gene for deres udsigt og privatliv. Terrassen blev opført i 2018 på en klippeskråning og er ifølge naboerne til ejendommen bygget uden nabohøring eller byggetilladelse. Iværksætteren Martin Thorborg har ejet huset ved siden af ejendommen de seneste 17 år. Han lejer det ud, og det var et par lejere, der i sin tid gjorde ham opmærksom på, at naboen var i gang med at opføre en terrasse.

– Det virkede helt vanvittigt. Som jeg kan se det, er det direkte op ad skellet, og lige uden for vores soveværelsevinduer. Derudover tog den havudsigten for den terrasse, som jeg selv har brugt år og dag på at søge tilladelse til at bygge, siger Martin Thorborg.

– Jeg kontaktede ejeren og spurgte ham, hvad han havde tænkt sig. Jeg fortalte ham, at jeg ikke kan leve med, at der sidder mennesker, der kan kigge lige ind i soveværelserne, og så spurgte jeg, om han havde søgt tilladelse til det. Det fortalte han mig, at det havde han ikke lige gjort endnu, men at det ville han gøre, når den var færdig. Det synes jeg er lidt den omvendte rækkefølge. Han kunne jo starte med at snakke med sine naboer, og så indhente de tilladelser, der skal til, siger Martin Thorborg.

Bornholms Tidende har været i kontakt med ejeren af ejendommen med den opførte terrasse. Vedkommende ønsker ikke at kommentere sagen i avisen.

En telefonbog af regler

Martin Thorborg ønskede ikke, at der skulle være dårligt naboskab imellem dem, men fortalte naboen, at han blev nødt til at melde sagen til kommunen. Det er to år siden, og Martin Thorborg oplever, at kommunen har været langsom på at reagere på hans og de andre naboer i Bryggerstrædes henvendelser. Martin Thorborg har senest skrevet til borgmester Winni Grosbøll, der ville kigge på sagen, fortæller han.

Opførslen af terrassen oplever Martin Thorborg som stærkt provokerende, fordi han netop selv tidligere har brugt lang tid og mange kræfter på at få indhentet de nødvendige tilladelser til at bygge en terrasse på sin egen ejendom.

– Jeg fik en hel telefonbog af regler, som jeg skulle overholde. Terrassen skulle være meget lille, den måtte ikke kunne ses udefra, den skulle være løftet så og så meget og så videre. Det tog mig, jeg ved ikke hvor lang tid at få bygget den terrasse. Men jeg valgte at spille efter de regler, der er i Gudhjem, fordi det er en smuk by, og det vil jeg gerne have den bliver ved med, og det gør den ikke, hvis alle bare bygger, som de selv vil, siger Martin Thorborg.

– Så det krænker mig helt vildt, at min nabo ud af det blå bygger sådan en terrasse helt op til skellet i den højde uden at have styr på reglerne, og at terrassen, på trods af indsigelser fra naboerne, får lov til at stå der i to år og bliver brugt hver dag, uden at der sker noget. Men nu har jeg fået lovning på, at borgmesteren kigger på sagen, så nu ser det ud til, at vi kan komme videre, siger han.

– Jeg har ikke noget privatliv mere, siger Berit Løvenhardt. Hun er nabo til ejendommen med den omtalte terrasse. Hun er ked af byggeriet, som hun mener er bygget delvist på hendes grund. Desuden er hun stærkt generet af de skiftende lejere af ejendommen, og undrer sig over, det kan lade sig gøre inden for bopælspligten. Foto: Jacob Jepsen

Intet privatliv

Naboen til den anden side af ejendommen med terrassen er Berit Løvenhardt, der har boet i Bryggerstræde i 28 år og aldrig har oplevet at have naboproblemer før, men hun oplever mange gener fra naboejendommen. Hun siger til Bornholms Tidende, at terrassen er opført delvist på hendes grund, og at ejendommen ofte er lejet ud til skiftende lejere på trods af, at der er bopælspligt.

– Jeg har ikke noget privatliv mere. Folk på terrassen kan kigge lige ned i min have og følge med i, hvad jeg laver, og jeg kan høre, det bliver kommenteret. Det er meget generende, siger Berit Løvenhardt.

– Jeg skal tit samle tomme dåser og cigaretskodder op i min have, som bliver smidt ned oppefra, og jeg bliver belemret af folk, der går ind i min have, fordi de leder efter nøgleboksen, så de kan komme ind i huset. Jeg kan ikke forstå, hvordan ejeren kan blive ved med at leje boligen ud, når andre i byen har fået henvendelser fra kommunen, når de udlejer deres huse med bopælspligt ulovligt, siger hun.

I kontakt med borgmesteren

Berit Løvenhardt har sammen med de andre naboer til ejendommen i Bryggerstræde rettet henvendelse direkte til borgmester Winni Grosbøll, der tirsdag i denne uge sendte et svar tilbage til naboerne. Berit Løvenhardt har videresendt det svar til Bornholms Tidende.

Angående terrassen skriver borgmesteren, at ejeren ved skriftlig henvendelse den 17. juni i år er blevet bedt om at udarbejde tegninger over et reduceret projekt af terrassen, idet kommunens afdeling for byggeri mener, at terrassen, som den er udformet nu, ikke kan godkendes på grund af indbliksgener. Kommunen havde den 11. august endnu ikke modtaget svar på henvendelsen, skriver borgmesteren til naboerne.

“Afhængigt af om Byg inden for en overskuelig periode får et svar, vil næste skridt være at varsle påbud om, at han skal fjerne den nuværende terrasse. Hvis Byg ikke modtager svar, vil de varsle påbud om fjernelse af nuværende terrasse i løbet af de næste 14 dage, og hvis der ikke reageres på varslet, vil de efterfølgende sende det egentlig påbud,” lyder det i brevet.

Når det kommer til naboernes henvendelse omkring mulig ulovlig udlejning, oplyser borgmesteren til Berit Løvenhardt, at kommunens jurist har sendt en høringsskrivelse til ejendommens ejer, og at:

“kommunen indenfor en overskuelig fremtid kan træffe afgørelse og foretage øvrige skridt i sagen – som for eksempel tvangsudlejning eller politianmeldelse, hvis dette viser sig at være påkrævet,” skriver borgmesteren.

Bornholms Tidende har forsøgt at få en kommentar fra ejendommens ejer – både angående terrassen og naboernes indsigelser omkring det, de oplever som ulovlig udlejning af ejendommen. Det er ikke lykkedes at få nogen kommentar. Avisen har desuden forsøgt at få en uddybende kommentar fra Winni Grosbøll, men hun har ikke svaret på henvendelsen.