Kommunen købt Dams Gård for 3,7 millioner kroner i 2018. Bygningen var oprindeligt hotel og husede VUC og HF-uddannelserne indtil byggeriet af Campus Bornholm. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Kommunen foreslår at poste 15 millioner i byudvikling i Rønne

ØKONOMI

Snart tager kommunalbestyrelsen hul på årets vigtigste opgave: arbejdet med at vedtage næste års budget.

Den kommunale forvaltning har på baggrund af de seneste måneders politiske møder udarbejdet en liste over sager, der skal indgå i budgetforhandlingerne. Det gælder både områder, hvor man kan spare på driften, forslag til serviceforbedringer og nye anlægsprojekter.

Den suverænt dyreste anlægsforslag på listen er knyttet til byudviklingsprojekterne i Rønne midtby. Mere specifikt skal pengene benyttes på Dams Gård og omlægningen af Store Torv, der i projektjargon henholdsvis kaldes “Byens Hus” og “Torv på tværs”.

15 millioner kroner – fordelt på fem millioner kroner i 2021 og ti millioner i 2022 – foreslår administrationen at afsætte. Et sådant beløb dækker imidlertid langtfra de ventede omkostninger til det samlede projekt. I udviklingsplanen, der blev vedtaget i juni 2019, bliver det anslået, at Dams Gård vil koste 58,3 millioner kroner at renovere og bygge om. Dertil kommer et tocifret millionbeløb til Store Torv og gadegennembruddet, der skal lukke den østlige del af torvet for biler og føre trafikken bagom.

Administrationen skriver om de 15 millioner kroner, at de skal ses som “grundkapital, der kan være udgangspunktet for den videre dialog med fonde i forhold til at få medfinansieret den nødvendige ombygning af Dams Gård og tilpasningen af de omkringliggende arealer”.

Udgifterne i 2021 vil gå til at afvikle en arkitektkonkurrence og foretage projekteringer, mens midlerne i 2022 vil blive øremærket til den fysiske realisering af det valgte projekt, oplyser kommunen i anlægsforslaget.

Inden sommerferien afsatte kommunalbestyrelsen knap 3,4 millioner kroner til byudviklingsprojekterne i Rønnes bymidte og på Nørrekås.

Budgetforhandlingerne finder sted i sidste uge af august.

 

 

Det skriver kommunen om projekterne

“Byens Hus og Torv på tværs skal ses som ét sammenhængende projekt, der har til formål at genskabe noget af det tabte byliv i Rønnes centrum til gavn for borgerne og de handlende. Projektet består således i at omdanne den nuværende Dams Gård til et hus, der rummer aktiviteter fra morgen til aften. Aktiviteterne kan fx være flytningen af Kulturskolen (der allerede er besluttet), foreningsaktiviteter, aktiviteter for børn og unge samt muligvis andre kommunale aktiviteter, der kan være med til at skabe det ønskede liv og værtsskab i huset.” (…)

“Borgerne i Rønne og på resten af Bornholm vil opleve Byens Hus som et centrum for aktivitet af forskellig slags, ligesom huset vil være åbent for en lang række aktiviteter. Dette vil kunne introducere borgere i alle aldre til forskellige kultur- og fritidstilbud, ligesom hovedformålet med at skabe en mere interessant bymidte vil være til gavn for både borgerne på Bornholm og de tilrejsende gæster.

Kulturskolen vil skulle rykke ud af Dams Gård i forbindelse med en ombygning, men kan efterfølgende rykke ind i nye lokaler. Derudover er den endelige programmering af huset endnu ikke færdig, hvorfor det ikke kan beskrives præcist hvilke andre kommunale funktioner, der vil indgå i det endelig projekt.”

Kilde: Budget 2021, anlægsforslag