Steen Colberg afgive beretning på Bornholms Højskoles generalforsamling. Foto: Berit Hvassum

Steen Colberg: I begyndelsen af maj stod vi uden forstander, uden bogholder, uden pedel

– Min beretning er præget af alvor på flere fronter, indledte Steen Colberg Jensen, da han her til aften aflagde formandsberetning på Bornholms Højskole.

Generalforsamlingen, der normalt afholdes om foråret, var forsinket i tre måneder på grund af corona-pandemien, og netop coronaen var stærkt bidragende til, at 2020 kommer til at se alvorlig ud for højskolens økonomi. Steen Colberg, der trådte ind i bestyrelsen på Bornholms Højskole i 2018 og overtog formandposten et år senere, kunne imidlertid se tilbage på et 2019, der især var præget af uro på personalefronten – en uro som strakte sig langt ind i 2020 og resulterede i at både forstander og bestyrelsesformand trådte tilbage i maj måned og tog en del af personalegruppen med sig.

Presset økonomi

Forud for dette havde skolen sagt farvel til fem undervisere. De fleste elever var sendt hjem som følge af regeringens retningslinjer. Steen Colberg valgte derfor at inddrage udviklingen på højskolen i første del af 2020 i beretningen.

– Udgangspunktet for bestyrelsens arbejde i 2019 var et underskud i 2018 på 1,7 mio. kr., og da der de foregående år også havde været underskud, har fokus på økonomien været fuldstændig afgørende, sagde Steen Colberg Jensen.

Dette fokus blev ikke mindre af, at den voldgiftssag, som var anlagt mod skolen af en tidligere forstander blev tabt, fortsatte Steen Colberg. Skolen måtte forhøje kassekreditten, og et større legat måtte ifølge beretningen indgå i driften. Derudover måtte der på et senere tidspunkt optages endnu et lån hos højskolens Støtteforening.

– Jeg skal ikke fortabe mig i beløbsstørrelser, så dette blot for at anskueliggøre de store økonomiske udfordringer, der har præget arbejdet i bestyrelsen, sagde Steen Colberg Jensen, og fastslog at kassen var meget tæt på tom.

Alligevel var der glimt af håb undervejs, sagde formanden:

– Set med positive briller var underskuddet i 2019 ikke så stort som vi havde frygtet.

Bestyrelsen på arbejde

Steen Colbergs formandsberetning tog en ny dramatisk drejning, da han kom ind på forårets ledelseskollaps, som kom i forlængelse af flere måneders intern strid mellem ledelse, lærere og elever. Knud Andersen trak sig fra posten som bestyrelsesformand, og Allan Gardersøe forlod umiddelbart efter stillingen som forstander.

– I begyndelsen af maj 2020 stod vi uden forstander, uden bogholder, uden pedel – og at tre faste lærere og to timelærere var opsagt. Bestyrelsen var i daglig intern kontakt, og vi sikrede kontakt med de hjemsendte elever og personale, med banken, med Slots- og Kulturstyrelsen og med Højskolernes sekretariat, så skolen kunne holde næsen oven vande.

En så stor udskiftning på centrale poster i såvel bestyrelse som administration, gav ifølge Steen Colberg udfordringer i forhold til skolens daglige drift. I direkte forlængelse af de nævnte opsigelser, gik bestyrelsen, nu med Steen Colberg i spidsen, derfor i gang med at finde en ny forstander, som kunne træde ind og skabe ro og overblik – og ikke mindst få gennemført sommerens kurser.

Lovende udsigter i 2021

Her blev den kriseramte højskole endelig tilsmilet af lykken, for kort tid efter tiltrådte tidligere generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening, Niels Glahn, som midlertidig forstander på Bornholms Højskole – en aftale, der for en måned siden blev konverteret til en fastansættelse.

– Nu kan Niels med et længere perspektiv medvirke til, at vi har en højskole her på øen, som er et levende aktiv for kursister og elever – og for os alle sammen, sagde Steen Colberg, og rundede sin beretning af med en god nyhed: Der er allerede 20 tilmeldte til forårets lange kursus på kunstlinjen “hvilket er mere end vi plejer på dette tidspunkt”. Derudover glædede formanden sig over, at højskolen får kompensation for den manglende deltagerbetaling under corona-nedlukningen. – Nu afventer vi, hvordan statens tilskud vil blive beregnet. Det har stor betydning, hvilken model, der landes her, sagde Steen Colberg, der regner med at modellen lægges frem senere i august.