Friskolen Østerlars vil fremover prioritere at optage piger frem for drenge. Stille og roligt er der i de forgangne år blevet optaget flere drenge end piger, og kønsfordelingen er nu helt skæv på flere årgange. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Skæv kønsfordeling på Friskolen Østerlars: ‘Drengene mangler piger at kysse med’

SKOLE

Da Friskolen Østerlars havde første skoledag mandag, skinnede den glade sol over Østerlars ned på langt flere drenge end piger. Friskolen har nemlig i en årrække – uden at der blev tænkt nærmere over det – optaget langt flere knægte end tøser. Nu er kønsfordelingen på skolen blevet så skæv, at man aktivt i en periode vil prioritere piger frem for drenge, når der skal optages nye elever.

Sagen er imidlertid, at der i øjeblikket kun står drenge på venteliste til at blive optaget på skolen. Derfor vil friskolen i den kommende tid aktivt via Facebook forsøge at lokke piger til.

Det fortæller skoleleder på Friskolen Østerlars, Kira Lintrup Jensen.

– Drengene mangler lidt at kysse på, så det ville ikke gøre noget, hvis vi kunne få nogle piger, konstaterer hun med et grin og finder så en mere alvorlig mine.

– Drenge er skønne, men af hensyn til det sociale er det er bedst, at der er en lige kønsfordeling. Når der ikke er så mange piger, så kræver det, at man bliver bedste veninder med de få andre, der er, og nogle gange er det bedre, at der er flere at vælge imellem. Er der kun to-tre piger i en klasse,og er den ene syg, kan det være rigtig svært. Derfor vil vi gøre noget ved det, siger Kira Lintrup Jensen.

Regler kræver lige kønsbalance

Udfordringen er ikke så stor i de helt små klasser, og den børnehaveklasse, der startede mandag, har en fuldstændig lige fordeling mellem drenge og piger: Syv af hver.

På mellemtrinnet – altså 4., 5. og 6. klasse – er der imidlertid meget få piger, og i overbygningen er kønsfordelingen også rimelig skæv.

Indsatsen for at ændre på billedet kan imidlertid igangsættes helt gnidningsfrit. Der er ikke brug for, at skolebestyrelsen tager særlige tiltag for at kunne komme udfordringen til livs.

– Vi er i den situation, at kønsfordelingen allerede er 2. prioritet på vores prioriteringsliste ved indskrivning. Først skal vi se på, om der er søskende på skolen, så skal vi se på kønsfordelingen, og derefter på anciennitetsdatoen (altså, hvor lang tid barnet har været skrevet op til at gå på skolen, red.).

– Tidligere har vi ikke haft så meget fokus på kønsfordeling og nok bare indskrevet efter anciennitetsdatoen. Men man har åbenbart for mange år siden haft øje for, at kønsfordelingen kunne blive skæv, og prioriteret det hensyn i forbindelse med optagelse. Det er så først nu, optagelsesproceduren bliver bragt rigtigt i spil, siger Kira Lintrup Jensen.

Ukendt årsag til popularitet blandt drenge

Hvorfor Friskolen Østerlars har haft en større tilsøgning af drenge end piger kan Kira Lintrup Jensen ikke svare på. Der findes nok ikke en entydig årsag. Men hun kan konstatere, at forældre i forbindelse med indskrivningen af deres drenge fortæller, at de tror, deres knægte vil trives et sted som friskolen, der forsøger at skabe et lille tæt skolemiljø.

– Vi har maksimalt 21 elever i klasserne, og forældre har sagt, at de gerne vil have mere nærhed for deres drenge, fortæller Kira Lintrup Jensen.

Selv hvis der kommer piger på ventelisten kan det tage noget tid, før de bliver optaget. Der er nemlig ikke mange ledige pladser på Friskolen Østerlars. Skolen kan maksimalt have 140 elever, og der er i øjeblikket indskrevet 133.

En utraditionel skolestart

Friskolen Østerlars måtte på grund af coronasmitten mandag ændre i de traditioner, der ellers år efter år har udfoldet sig i forbindelse med første skoledag.

– Vi har et meget traditionspræget første skoledagskoncept, hvor vi normalt har fælles frokostbuffet med elever og mange forældre. Det måtte vi lave om på. Men under omstændighederne gik det rigtig godt. Vejret var jo pragtfuldt, så det var ikke noget problem at være sammen ude. Vi spiste fælles picnic på de store legepladser, hvor vi sad i hold med egen medbragt mad i stedet for den fælles buffet. Og vi sang friskolesangen klassevis, fortæller skoleleder på Friskolen Østerlars, Kira Lintrup Jensen.

Nogle af de traditioner, der normalt knytter sig til sidste skoledag-festen – som altid bliver holdt i Kyllingemoderen på Christianshøj – var i år rykket til første skoledag.

– Sidste skoledag i Kyllingemoderen var aflyst i år, så vi sagde hej til vores nye børnehaveklasse i forbindelse med første skoledag. Vi takkede også skolepatruljen, fortæller Kira Lintrup Jensen.

Det er også en tradition, at hele skolen tager sammen på en uges lejrtur og bor på en anden skole i Danmark. I år er det ændret til lejrskole på friskolen, hvorfra elever og lærere tager på ture rundt på Bornholm og til Christiansø.