Bornholms Højskole afholdt tirsdag aften generalforsamling for 50 fremmødte. Foto: Berit Hvassum

Milliontab på højskolen: Alt afhænger af næste år

Niels Glahn, nyansat forstander på Bornholms Højskole, lagde på aftenens generalforsamling ikke skjul på, at økonomien på højskolen er anstrengt og har været det længe.

– Vi har tabt syv millioner kroner på driften over fire år, og likviditeten er i bund, sagde Glahn, da han gennemgik regnskabet for 2019. Her kom højskolen nogenlunde helskindet ud med et underskud på 230.000 kroner. Men året før manglede der 1,7 millioner på bundlinjen, og højskolens fremtid står og falder nu med den nye strategi, der i al sin enkelthed går på at fordoble antallet af kursister på de lange efterårs- og forårskurser.

– Vi har haft mellem 25 og 30 elever på de lange kurser, og det er ikke nok, fastslog bestyrelsesformand Steen Colberg Jensen i sin beretning.

– Vi skal op på fyrre, sagde Niels Glahn, der kunne fortælle, at højskolen har måttet skære næsten otte årsværk væk på to år. I dag svarer antallet af ansatte på højskolen til 11,5 årsværk mod 19 i 2017.

I 2015 var antallet af årselever oppe på 61 mod 49 i 2019.

Der skal altså flere elever til, og det mål forsøger man at nå ved at tilføre en ny linje fra næste år: Demokrati, samfundsinteresse og bæredygtighed. Temaer, der er nært beslægtet med det årlige Folkemøde i Allinge, og dermed en oplagt chance for at lokke unge kursister til, lyder det fra højskolens ledelse.