Langemyregård nedbrændte i marts. Foto: Jens-Erik Larsen.

Langemyregård genopbygger og udvider

Landbrug

Bornholms Regionskommune har netop givet miljøtilladelse til udvidelse af produktionsarealet til svin på Langemyregård i Aaker.

En af svinestaldene og dele af farestalden på Langemyregård nedbrændte i marts, og Peter Brandt Koefoed og hans søn Thorbjørn Westh Koefoed, der er driftsleder på gården, har nu valgt at kombinere genopbygningen med en udvidelse af produktionen.

Tilladelsen omfatter således udvidelse af soproduktion i løbe- og drægtighedsstalden, samt ny fare- og babystald og ny poltestald.

Der etableres en ny bygning indeholdende henholdsvis farestald og babystald (der er meddelt tilladelse til denne i marts 2020, red.), der hvor den nedbrændte bygning lå. Løbe- og drægtighedsstaldene fortsætter uændret, pånær opstaldningen af polte, der flyttes fra drægtighedsstalden til en ny poltestald.

Produktionsareal fordobles

Den nye poltestald etableres i et afsnit af den delvis nedbrændte farestald. Poltene har tidligere været opstaldet i drægtighedsstalden. Den frigivne plads i drægtighedsstalden ønskes anvendt til en mindre udvidelse af produktionen, fremgår det af ansøgningen, som er offentligt tilgængelig på BRKs hjemmeside.

Det samlede produktionsareal udgør 1.595 kvadratmeter i det nye staldanlæg og 1.504 kvadratmeter i det eksisterende anlæg – i alt 3.099 kvadratmeter.

Til opbevaring af husdyrgødningen fra produktionen forefindes en eksisterende gyllebeholder.

Herudover vil der blive etableret en ny gyllelagune med et overfladeareal på 1.764 kvadratmeter. Lagunen vil blive etableret i næste fase.

Der er klagefrist den 3. september