Der var god plads i skolegården, da elever, forældre og personale var til første skoledag på Bornholms Frie Idrætsskole. Foto: Verner Kjærsgaard

200 elever havde første skoledag

200 elever – heraf 23 nye børnehaveklassebørn – havde mandag første skoledag på Bornholms Frie Idrætsskole i Nyker.

– Vi var glade for det gode vejr, hvor vi kunne mødes ude i skolegården med god plads til os allesammen, fortæller skoleleder Grethe Kofoed Svendsen.

Første skoledag handlede især om at tage godt imod de nye skolebørn. Det gør det hvert år, men specielt i år, hvor coronatiden har gjort, at de nye elever ikke har kunnet besøge skolen, som man ellers gør om foråret.

Da eleverne var gået til deres klasser med klasselærerne, blev forældrene tilbage i skolegården til forældrekaffe. Der var ingen forældre i klasserne, men senere gik eleverne i børnehaveklassen og 1. klasse ud i det fri, så deres forældre kunne komme ind og se, hvor deres børn holder til.

Skoleåret starter traditionelt med to idrætsdage. Det gør man igen i år med lidt coronatilretning. Det betyder, at man på idrætsdagene er sammen på de hold, man har idræt sammen med.

– Traditionen holdes, men med en lidt anderledes opdeling, siger skolelederen.

Ellers bliver skoledagen næsten som normalt. Med enkelte coronatilpasninger.

– Skolens indretning gør, at vi er kommet godt igennem denne tid, og vi har god plads i klasserne. Men vi bibeholder forskellige tiltag – blandt andet, at vi alle starter skoledagen med at vaske hænder. Det kan måske også forebygge efterårets influenzaudbrud. Når vi synger, holder vi større afstand til hinanden, og vi har indtil videre droppet badet efter idræt, fortæller Grethe Kofoed Svendsen.

Mens der er kommet nye elever til, starter det nye skoleår uden personalemæssige ændringer, oplyser skolelederen.