Arkivfoto: Allan Rieck

Tillidsmand: Split BAT op i et trafik- og et driftsselskab

Transport

Til spørgsmålet om, hvad tillidsmand i BAT Stig Lodbergs gode råd er til dem, der eventuelt skal finde en erstatning for den nu fritstillede trafikchef Lars Friborg, og hvad det skal være for en type, siger han:

– Mit gode råd vil i første omgang være, at man skiller trafikselskabet og driftsselskabet fra hinanden. Så driftsselskabet simpelthen servicerer trafikselskabet. Driftsselskabet får så sin egen driftschef, som yder den service over for trafikselskabet, som skal til, for at få busserne til at køre på Bornholm. Som det er nu, svarer det jo til, at Movia og Arriva i København var et og samme selskab – det ville aldrig nogensinde ske.

– Splitter man det op, er det driftsselskabet, der køber busserne, sørger for, de kører til tiden, vedligeholder dem, står for garager, værksted og så videre. Trafikselskabet lægger så op til, hvordan køreplanen skal se ud.

Og et eller andet sted der ind i mellem kommer der til at være noget økonomi, kan jeg regne ud?

– Ja, så må trafikselskabet sige, at der er de og de penge at gøre godt med, og det må man så samarbejde om. Dermed kommer dialogen, og det er ikke en og samme person, der skal sidde og – undskyld udtrykket – køre det hele i sænk.

Tænker du, at de to selskaber stadig skal ligge i kommunalt regi?

– Ja, det mener jeg, de skal, det er der bedst økonomi i.

Så trafikselskabet stiller nogle krav, som driftsselskabet skal forsøge at leve op til?

– Ja, og sådan var det også tidligere, det er ikke nyt for BAT. Det var den tidligere BAT-chef Lars Bjørn Høybye, som kom til i 2009, der fik det slået sammen.

Stig Lodberg mener, at adskillelsen i to selskaber gør budgetterne mere gennemsigtige, og så kan politikerne eventuelt begynde at tale om at privatisere, hvis ikke BAT kan køre til prisen.

– Så kan der ske en udlicitation, men det er en politisk beslutning, det blander jeg mig ikke i, siger han.