Borgmester Winni Grosbøll sidder i spidsen for en følgegruppe, som i et par år har arbejdet på at forbedre forholdene i hjemmeplejen, og hun synes, at indsatsen er begyndt at vide resultater ti, glæde for både medarbejdere og de ældre, som får hjælp. Arkivfoto: Berit Hvassum

Samarbejde skal forbedre vilkårene for både ansatte og ældre

I den seneste uge er der blevet talt meget om vilkårene i den kommunale hjemmepleje, både for medarbejderne og de ældre. Endnu en gang har der været kritik af arbejdsforholdene og hjælpen, og borgmester Winni Grosbøll anerkender, at der er problemer. Samtidig gør hun opmærksom på, at det er problemstillinger regionskommunen arbejder seriøst på at udbedre.

PLEJE

I den seneste uge er der blevet talt meget om vilkårene i den kommunale hjemmepleje, både for medarbejderne og de ældre. Endnu en gang har der været kritik af arbejdsforholdene og hjælpen, og borgmester Winni Grosbøll anerkender, at der er problemer. Samtidig gør hun opmærksom på, at det er problemstillinger regionskommunen arbejder seriøst på at udbedre.

– Det er ikke en problemstilling, man vender på en dag, men der er nogle ting i gang, som går den rette vej, siger hun til Bornholms Tidende.

Hun er selv formand for en følgegruppe, som de seneste år har arbejdet med at forbedre forholdene. På bordet i borgmesterkontoret på Ullasvej ligger flere papirer, deriblandt tre køresedler fra konkrete aftenvagter i hjemmeplejen. Det er sedler, der viser, hvilke borgere en medarbejder skal besøge, og hvilken slags hjælp borgerne skal have. For at forbedre arbejdsmiljøet og skabe forudsætning for bedre pleje er det aftalt, at medarbejderne skal have såkaldt fokustid til faglig dokumentation, opsamling, kollegahjælp, uforudsete opgaver og sparring.

– Det er en pulje af tid til alt det, som man lige har brug for, forklarer Winni Grosbøll.

Kørelister skrider

En sosu-assistent har 20 minutters fokustid om dagen, og en sosu-hjælper har 15 minutter. Derudover er det aftalt, at der er en minimumskøretid på fem minutter mellem borgerne. Kørelisterne på borgmesterens bord viser, at det passer ved fuld bemanding, men i tilfælde af sygemelding skrider det.

– Den ene rute, er en rute, hvor der er sygemelding fra morgenstunden. Hvor de to ruter har henholdsvis 18 og 22 besøg, så har den tredje 26 besøg. Hvor de to ruter har minimum fem minutter, hver gang de bevæger sig mellem to borgere, så ryger minimumstiden på den tredje, hvor den er nede på et minut et sted og tre minutter et andet sted. Så man kan tydeligt se, hvad det er, der sker, når teamene bliver ramt af sygemeldinger, og der ikke er nogen til at fylde op, siger Winni Grosbøll med henvisning til det forhold, at regionskommunen ikke kan rekruttere nok sosu-medarbejdere til at besætte alle stillingerne.

 

Det er en ond spiral,
når man kommer ind i det med at
mangle medarbejdere, og det må
vi bare sige, at vi gør

 

En sygemelding betyder, at resten af medarbejderne skal nå mere. Det gør det noget ved arbejdsmiljøet, der igen øger risikoen for, at der kommer flere sygemeldinger.

– Det er en ond spiral, når man kommer ind i det med at mangle medarbejdere, og det må vi bare sige, at vi gør. Jeg tror, det er vigtigt at kigge på, hvordan vi kan skabe lidt mere luft, så der er plads til sygdom. Hvis det kuldsejler alle medarbejdere i teamets hverdag, når en bliver syg, så er risikoen, for at vi får en sygemelding, der bliver fire sygemeldinger, ret stor, siger borgmesteren.

Lederen var langt væk

Det er udgangspunktet for arbejdet i følgegruppen, som har været i gang i et par år. Gruppen har defineret seks målsætninger for et bedre arbejdsmiljø og bedre kvalitet for borgerne.

– De to ting er i virkeligheden sideløbende, siger Winni Grosbøll.

En af målsætningerne handler om, at medarbejderne nogle gange har følt, at de har manglet ledelsesopbakning og faglig opbakning, for eksempel muligheden for at ringe til en kollega om et komplekst problem. Det var der ikke tid til, og lederen var meget langt væk. Der er også en målsætning om at nedbringe antallet af medarbejdere, der kommer i borgerens hjem, og kommunen vil også nedbringe antallet af borgere, en medarbejder besøger på sin vagt.

– Det er noget med at have faste ruter og faste mennesker, man besøger, så der er noget kontinuitet. Man kender dem, man kommer ud til, og borgeren kender dem, der kommer. Det giver en bedre kvalitet. Derfor lavede vi for et år siden en ny struktur, hvor vi lavede mindre teams og mindre distrikter, og vi ansatte flere ledere, så antallet af medarbejdere under en leder blev nedbragt. Fra årsskiftet omlagde man også til faste ruter i stedet for, at man hver dag fik nye kørelister med nye borgere, forklarer Winni Grosbøll.

Indsat giver resultat

Et papir på bordet viser en tabel over, hvor mange forskellige medarbejdere borgere realistisk må forvente at få ind i deres hjem i løbet af en uge. De mest plejekrævende borgere får ni eller flere plejebesøg i døgnet, og der er det realistiske mål ifølge kommunen, at der kommer 18 forskellige medarbejdere på en uge. Oversigten viser, at i oktober 2019 lå gennemsnittet på 32, mens det i januar 2020 var nedbragt til 20.

– Hvis man får rigtig mange besøg om dagen, så er det minimum tre vagthold, og nogle gange er der to om en opgave. Det vil sige seks medarbejdere pr. dag, og så har man sat 18 som det realistiske mål, for der er også ferier og weekender, forklarer borgmesteren.

Indsatsen er ifølge WInni Grosbøll også ved at slå igennem hos medarbejderne. Der kommer en opgørelse i september. I samme måned kommer der en trivselsmåling, der skal vise, om medarbejderne oplever, at deres leder er en god personaleleder, om lederen kommunikerer klart og tydeligt, og om man får den støtte og hjælp, man har behov for.

 

 

Målsætning

En følgegruppe bestående af borgmester WInni Grosbøll. ældreområdets ledelse, medarbejderrepræsentanter, fagforening og ældreorganisationer har defineret seks mål, man gerne vil opfylde:

• Antallet af medarbejdere pr. leder i direkte reference skal bringes ned.

• Antallet af borgere, som en medarbejder besøger, skal bringes ned

• Antallet af medarbejdere i borgernes hjem skal bringes ned

• Medarbejdernes sikkerhed i at løse opgaverne i jobbet skal løftes.

• Tiden, hvor medarbejderne er ude hos borgerne, skal øges.

• Korttidsfraværet ska nedbringes.