Borgmester tror ikke på højere løn: Plejepersonale efterlyser anerkendelse

PLEJE

Borgmester Winni Grosbøll arbejdede selv på plejehjem som ung, og hun er vokset op med både en mor og en far, som arbejdede i plejesektoren. Hun ved derfor, at det er virkelig meningsfyldt arbejde at hjælpe ældre og være en del af det fundament, der gør, at de kan leve deres liv.

Hvis der var mere opmærksomhed på den forskel, sosu’erne gør i hverdagen, så tror Winni Grosbøll, flere kunne få øjnene op for, hvorfor man skal gå ind i faget. Det siger hun efter den seneste uges debat om forholdene i hjemmeplejen.

– Jeg har forældre, der er oppe i årene, og jeg har stiftet bekendtskab med Sønderbo for eksempel, og jeg er fuld af beundring over fagligheden. Der er forskel på, hvordan jeg, som er uddannet gymnasielærer, håndterer situationer med et ældre menneske, og hvordan man gør, når man er uddannet og har en faglig baggrund. Det er tydeligt, når man ser det i praksis, også som pårørende, siger hun.

Ikke de store muligheder

Som borgmester er Winni Grosbøll i praktik i en afdeling i regionskommunen en gang om måneden, og hun har både været med på dagvagt, aftenvagt og nattevagt, og hun har både været i hjemmeplejen og på plejecentrene. Hun fortæller, at hun kender rigtig mange ansatte på området, som elsker deres arbejde, og som har været der i rigtig mange år på trods af, at det er lavtlønnet og fysisk hårdt.

– Så der er noget andet, det trækker i forhold til, at man er der i mange år, siger hun.

 

Selvfølgelig vil man gerne have mere i løn,
men det er ikke nødvendigvis kun løn,
det drejer sig om

 

I det private erhvervsliv er højere løn et middel til at tiltrække ekstra, kompetent arbejdskraft, men ifølge Winni Grosbøll er der ikke de store muligheder rent lønmæssigt.

– Det bliver meget hurtigt virkelig, virkelig omkostningstungt, og så tror jeg bare, at vi må sige, at det ikke er en realistisk vej at gå, at vi lige pludselig skulle være lønførende i Bornholms Regionskommune, siger hun.

Dog mener Winni Grosbøll, at det er værd at overveje, om kommunen skal være bedre til at vise, at den anerkender plejepersonalets indsats.

– Selvfølgelig vil man gerne have mere i løn, men det er ikke nødvendigvis kun løn, det drejer sig om, det er også anerkendelse af det stykke arbejde, man laver, og det stykke ekstra arbejde man laver i nogle perioder. Det er måske mere sådan noget, vi skal ind at kigge på, siger hun.

Lægge sig i selen

Når der er 500-600 ansatte på plejeområdet, kan det være lidt svært at vide, hvad anerkendelse egentlig er for den enkelte.

– Jeg kan høre, det betyder rigtig meget for de ansatte at blive anerkendt for deres arbejde og måske også en gang imellem få et gode, som ikke er noget stort, men bare en påskønnelse af, at man har gjort det rigtig godt, siger borgmesteren.

Når der mangler personale, oplever de ansatte at få aflyst feriedage eller at blive kaldt ind på deres fridage. En sikkerhed for at det ikke sker, kunne ifølge Winni Grosbøll være med til at gøre en forskel. Det samme kunne medarbejdergoder. Hun har selv hørt fra ansatte, der efterlyser et skur til deres cykler, tasker til deres arbejdsrelaterede effekter og en kaffemaskine.

– Det må være til at løse, og det har vi helt åbenbart ikke været gode nok til. Det behøver ikke altid at være penge, det drejer sig om, men i virkeligheden bare det at blive set. Man hører på dem, at det har vi ikke været gode nok til rent ledelsesmæssigt, og det tænker jeg, at vi også rent politisk kan lægge os i selen for, lyder det fra Winni Grosbøll.