BAT-chaufførerne har for nylig været tæt på en arbejdsnedlæggelse på grund af den nye helårskøreplan, der skulle træde i kraft, og som formanden for natur- og miljøudvalget derfor satte i bero – hvilket den stadig er. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

‘Vi har alle sammen trukket skuldrene op omkring ørerne og venter på braget’

TRANSPORT

Borgmester Winni Grosbøll oplyste i onsdagsavisen, at hun havde været i kontakt med tillidsmand i BAT Stig Lodberg, som fortalte hende, at der nu er dialog mellem chaufførerne, trafikchef Lars Friborg og centerchef for Ejendomme og Drift, Bjarne Freund-Poulsen.

Hun håbede, at det kan bidrage til, at få det kriseramte kommunale busselskab på ret kurs. Chaufførerne har for nylig været tæt på en arbejdsnedlæggelse på grund af den nye helårskøreplan, der skulle træde i kraft, og som formanden for natur- og miljøudvalget derfor satte i bero – hvilket den stadig er.

Borgmesteren gjorde det klar, at der ikke umiddelbart er tale om en krise, som kalder på politisk indgriben. “Det er ikke en politisk opgave eller kompetence at gå ind i sådan et ledelsesspørgsmål. Det kan vi ikke, det må vi ikke, og det skal vi ikke”, sagde hun blandt andet og håbede, at parterne nu kan finde hinanden og løse problemerne.

Hun gjorde det dog også klart, at hun gerne stiller sig til rådighed for at bidrage til løsningen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Stig Lodberg bekræfter i dag, at der er en dialog. Indtil videre har han dog kun haft den med centerchef i kommunen Bjarne Freund-Poulsen, mens han ikke har haft kontakt til trafikchef i BAT, Lars Friborg, som er på ferie til på mandag.

– Jeg har i tirsdags holdt et længere møde med Bjarne Freund-Poulsen, og det er det, der har været, siger han.

– Men jeg har ikke været i kontakt med Lars Friborg.

Tillidsmanden tilføjer dog, at han godt kan se, at det har kunnet forstås, som om han har været det:

– Det kan være misforstået, for Bjarne Freund-Poulsen har sikkert en dialog med Lars Friborg, siger han således.

Braget

Okay, det kan være opfattet, som om I alle tre har været i dialog, fordi Bjarne Freund-Poulsen muligvis sidder i midten og har kontakt til begge parter?

– Ja, præcis. Men jeg har ikke som sådan pt. noget at tale med Lars Friborg om. Ikke som sagen ruller nu. Han er jo på ferie, og jeg ringer ikke til en chef, der er på ferie, og har heller ikke nogen forventninger om at blive ringet op af ham, siger Stig Lodberg.

Hvordan vurderer du lige nu situationen i forhold til at få løst problemerne?

– Lige nu vil jeg sige, at vi alle sammen har trukket skuldrene op omkring ørerne og venter på braget.

Og hvad er det for et brag?

– Det er det brag, vi alle sammen venter på – at han kommer hjem. Og så må vi se, hvad der skal ske derfra.

Det er chaufførerne, der venter på det?

– Det er hele personalegruppen hos BAT.

I afventer braget, når Friborg kommer tilbage?

– Ja … nej, ikke braget … altså, vi venter på, at der skal ske noget i sagen, og at tingene udvikler sig ud fra det, vi har nu.

Og nu taler vi specifikt om jeres arbejdsforhold og rutenettet?

– Ja. Det, vi gør nu, er, at vi arbejder sammen med driften (ved driftschef Susanne Haagensen, red.) om, at få vagterne i vinterkøreplanen, som vi har hentet fra 2019, til at fungere fra på søndag.

Proceduren

Har du og kollegerne været inde at kigge på den og få den til at hænge sammen?

– Ja, det er jo den normale procedure, når vi arbejder sammen med driften. Det er den procedure, vi har kørt førhen, og den har vi så kørt nu, hvor vi ligesom har været alene … eller, hvad kan man sige … vi stod i et problem og skulle pludselig tilbage til vinterkøreplanen fra 2019, og der går vi ind og siger, der skal ikke være noget galt med den vinterplan, så derfor har vi arbejdet positivt sammen med driften og sagt, at det der skal bare være i orden.

Bjarne Freund-Poulsen bekræfter, at han har holdt møde med Stig Lodberg, som forelagde de kritikpunkter, personalet har i forhold til trafikchef Lars Friborg, men har ikke yderligere kommentarer til sagen.

 

 

Drømmescenariet

Stig Lodberg, hvad er drømmescenariet set fra din stol, når nu trafikchef Lars Friborg kommer tilbage fra ferie mandag? Hvad skal der ske?

– Haha. Det ved jeg ikke … eller det ved jeg godt, der er nogle ting, man bare ikke kan sige. Men drømmescenariet er selvfølgelig, at vi får det her samarbejde til at fungere. Det samarbejde, som vi lige nu kørt med driften, og som har fungeret helt perfekt, er det, vi håber på bliver fremtiden, siger tillidsmanden for chaufførerne.

Og det handler om, at I gerne vil inddrages, når man laver nye køreplaner og vagtplaner – I vil gerne høres, inden man sætter noget i værk?

– Hvis vi kommer tidligere ind i det, opdager vi alle overenskomstbruddene. Det er meget kompliceret stof, og det er jo dumt, når vi står med en færdig vagtplan, og det hele næsten er trykt, at vi først der går ind og retter fejlene. Vi vil gerne tages med på råd.

Og når alle er enige om, at planerne fungerer, så først dér trykker man på knappen og siger, nu kører vi?

– Ja, så kører vi. Og vi oplever, at der er et samarbejde.

Hvornår har I senest oplevet, at der var et samarbejde med den øverste ledelse?

– Det er tre-fire år siden. Da vi samarbejdede med driftschef Jesper Andersen, havde vi de såkaldte Balka-møder. Da var Lars Bjørn Høybye trafikchef.

Med Lars Bjørn Høybye var dialogen heller ikke så god, eller hvordan?

– Der vil jeg vove at påstå, at der var en dialog, og så kan man diskutere dialogen. Men der var trods alt nogle møder og en form for samarbejde, lad mig sige det sådan. At han så gik ud og gjorde tingene, som han havde lyst til, er noget andet, men vi havde trods alt nogle møder, som var mere målrettede i forhold til det, vi skulle lave.

Men med Lars Friborg har I ikke oplevet den dialog?

– Nej.

Så I er alle lidt spændte på, hvad der sker fra på mandag?

– Ja, det er vi, siger Stig Lodberg.