Under coronanedlukningen skruede regionskommunen ned for rengøringen hos ældre i eget hjem. Da rengøringen blev genoptaget, blev de ældre ikke tilbudt en grundig rengøring, selvom en aftale i Folketinget siger, at de skal have det tilbud. Det er for dårligt, synes Ældre Sagen Bornholm, og borgmester Winni Grosbøll siger, at hun vil rejse sagen politisk. Arkivfoto

Ældre Sagen kritiserer manglende hovedrengøring: Sagen bliver taget op politisk, siger borgmesteren

ÆLDRE

Bornholm er en af de røde kommuner på det danmarkskort, Ældre Sagen har sammensat for at vise, hvordan det står til med rengøring hos ældre i disse coronatider. De røde kommuner er dem, der stoppede eller reducerede rengøringen i forbindelse med nedlukningen af Danmark og ikke efterfølgende har tilbudt en grundig rengøring, sådan som et folketingsflertal siger, de skal.

– I nødberedskabet var der mange, der ikke fik gjort grundigt rent. I den coronapakke, der kom i maj, skrev regeringen, at kommunerne skal give en grundig rengøring de steder, hvor de har måttet skære ned, og kommunerne bliver kompenseret økonomisk fra Christiansborg. Det har vi undersøgt i Ældre Sagen, og det viser sig desværre, at på Bornholm har man sagt, at man ikke har lavet ekstra rengøring, siger Ældre Sagen Bornholms formand, Birger Rasmussen.

Han har i den forbindelse været i kontakt med Bjarne Hartung Kirkegaard, som er formand for social- og sundhedsudvalget. Der var meldingen, at regionskommunen heller ikke agter at tilbyde grundig rengøring.

– Det er vi noget utilfredse med, siger Birger Rasmussen.

Ikke noget efterslæb

I aftalen fra maj står der, at “aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring”. Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) fortæller, at han har været i kontakt med ældrechef Birgit Mortensen, som har fortalt ham, at der under hele coronanedlukningen løbende er foretaget individuelle afgørelser om nødvendig rengøring af køkkengulve, toilet og bad.

– Så der er gjort rent de steder, hvor der er borgere, der har haft brug for det, selvom der ikke generelt er gjort rent, siger Bjarne Hartung Kirkegaard.

Ifølge ham er det Birgit Mortensen, som på regionskommunens vegne har svaret på spørgsmålene i Ældre Sagens landsdækkende undersøgelse.

– Jeg har spurgt hende, hvad der lå til grund for svaret, og hun siger, at der faktisk ikke er noget efterslæb i forhold til rengøring, så det gør vi ikke. Der er ikke et efterslæb, fordi man netop har taget de der toiletter, bade og køkkengulve undervejs, når der var brug for det. Så det er det, der ligger til grund for det, siger Bjarne Hartung Kirkegaard.

Finde en løsning

Borgmester Winni Grosbøll (S) er blevet gjort opmærksom på sagen af Birger Rasmussen. Hun har ikke været opmærksom på den, fordi kommunalbestyrelsen udelukkende har behandlet den del af coronapakken til ældre, der omhandlede besøgsfaciliteter på plejecentrene.

Efter at have undersøgt sagen siger hun, at det der er sket, det er, at den kommunale administration ikke har sendt den del af aftalen til politisk forhandling.

– Der står i aftaleteksten, at man kan gøre det, og det kompenseres ikke, og derfor har man administrativt ikke lagt sagen op. Det vil jeg foreslå, at den bliver, så kommunalbestyrelsen kommer til at tage stilling til, om vi skal gøre det, og hvordan vi finansierer det, for så skal det finansieres, og det skal vi selvfølgelig finde en løsning på. Det må være en politisk afvejning, hvorvidt man så vil gøre det eller ej, siger Winni Grosbøll.

Formand Erik A. Larsen fra Bornholms Ældreråd undrer sig over sagen og vil tage fat i kommunen for at finde ud af, om det forholder sig, som Ældre Sagen fortæller, og hvad kommunen i givet fald har tænkt sig at gøre ved det.

Aftale om økonomi

Bornholms Tidende har været i kontakt med Sundheds- og Ældreministeriet for at finde ud af, hvordan det forholder sig med finansieringen af grundig rengøring efter coronanedlukningen. Ifølge Ældre Sagen bliver kommunerne kompenseret, men ifølge Winni Grosbøll gør de ikke.

Ministeriet henviser til et brev, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har sendt til alle landets kommuner. I brevet opfordrer ministeren kommunerne til at påbegynde overvejelser om, hvordan man lokalt vil sikre genetablering af den nødvendige hjælp til de ældre, som midlertidigt har måtte leve uden eller med kun begrænset hjælp, samt at kommunerne skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring.

Han henviser i den forbindelse til en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening fra 26. marts, “hvor regeringen har givet tilsagn om, at den vil sikre, at de nødvendige ressourcer til at finansiere covid-19-relaterede indsatser i 2020 er til stede. Dette kan for eksempel være en grundig rengøring”.

Dette har Folketinget bakket op om via Aktstykke om aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi som følge af covid-19.

“Dermed vil regeringen sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til covid-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd”, skriver ministeren.