Ved hjælp af to kraner opsatte teknikere onsdag en mobilmast på Fabriksvej nær udkørslen til Almindingsvej. Dette billede er taget gennem en telelinse fra Almindings Runddel. Foto: Berit Hvassum

Projekt blev modereret efter nabohøring: Ny telemast er rejst på Fabriksvej

TEKNOLOGI

Onsdag fik beboere i kvarteret omkring Almindingsvej et nyt fikspunkt mellem hustage og trætoppe – en telemast.

Fra lang afstand kunne man se teknikere og håndværkere rejse telemasten på regionskommunens grund ved den tidligere brandstation på Fabriksvej, hvor brandvæsnet fortsat har lokaler.

Kommunens byggetilladelse giver bygherren lov til at opstille en mast på op til 36 meters højde.

I første omgang er det 4G-antenner, der bliver installeret i toppen af masten, men uden forudgående kommunal behandling kan de blive erstattet med 5G-teknologi.

– De sætter ikke 5G op nu, men alle master vil på et tidspunkt kunne opgraderes til 5G, fortæller centerchef Claus Munk, der er leder af byggeafdeling og hovedansvarlig for digitalisering i regionskommunen.

– Det var i hvert fald, hvad de skrev, da vi spurgte. De svarede også, at masten selvfølgelig vil blive opgraderet til 5G lige så vel som de gamle master. De følger med teknologien.

Ønske om rørmast

Hans stab har været i dialog med afsenderen af ansøgningen, som er fra et firma, der sætter masten op på vegne af et teleselskab. Byggetilladelsen har været i høring hos naboer, og ifølge Claus Munk har kommunen taget hensyn til de indkomne svar og foretaget nogle ændringer.

– Flere af beboerne i de almindelige huse havde et ønske om, at det eventuelt kunne blive en rørmast ligesom i Rønne Syd i stedet for en gittermast, der kan larme i vinden. Det har vi taget højde for, og det blev skrevet i byggetilladelsen, at der skulle opsættes en rørmast, fortæller Claus Munk.

Desuden er mastens placering på den kommunale grund blevet flyttet en lille smule som følge af høringssvarene.

– Men selvfølgelig; når naboerne skriver, at de helst ikke ønsker en mast, er det ikke blevet indarbejdet, kan man se, når den nu kommer op, siger Claus Munk.

Silo var ikke brugbar

Et af de alternative forslag fra naboer og virksomheder i nærheden af Fabriksvej var, at mobilantennerne kunne sættes på siloen på den modsatte side af Almindingsvej, der i forvejen bruges af teleselskaber. Denne mulighed blev vurderet til ikke at være brugbar, da mobilsignalet ikke ville være i høj nok kvalitet med den løsning.

– Den her mast skal række ned til Bellmansvej, men udstyret på siloen kan ikke række så langt. Ellers havde de selvfølgelig fået besked på, at de skulle sætte det op på siloen.

Energistyrelsens mastedatabase viser, hvor i Rønne der findes mobilmaster /-antenner. De sorte prikker symboliserer de eksisterende antenner, mens de orange stjerne angiver planlagte positioner. Stjernen til højre viser den nyopsatte mast på Fabriksvej. Illustration: Mastedatabasen.dk

Stråling vurderes fra centalt hold

I Vang har bekymringen over fremtidig 5G-stråling fået flere beboere til at protestere mod opsætningen af en telemast. Bornholms Tidende er orienteret om, at ejeren af Borntek Industri, en af de nærmeste naboer, på grund af usikkerhed om strålingens effekt på medarbejdernes sundhed har gjort indsigelse mod opsætningen af masten på Fabriksvej

I behandlingen af byggesagen er fremtidig stråling ikke blevet behandlet direkte af Bornholms Regionskommune, oplyser Claus Munk.

– Ligesom med covid-19 går vi med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. De har klokkeklare anvisninger. Det har vi ikke kompetencerne til at gå ind i i kommunen, siger han og gør opmærksom på, at telemaster er en forudsætning for, at alle kan få adgang til hurtigt internet.

– Jeg er godt klar over, at man ikke ønsker sådan en i sin baghave. Jeg bor selv i Rønne Syd og kigger ud på den her rørmast fra mit køkken hver eneste dag, og det er selvfølgelig ikke noget kønt syn. Men det er jo et nødvendigt onde for at få en teknologi, der fungerer i dag. Vi ønsker, at der skal være mobildækning, stort set hvor vi går hen. Så jeg synes, at det er dejligt, at teleselskaberne vil sætte telemaster op på Bornholm, hvor der er små dækningshuller. De er virkelig opmærksomme, og det er jo ikke billigt for dem at sætte master op, siger Claus Munk.

Da masten står på kommunal grund, indbringer byggeriet kommunen en lejeindtægt.

Claus Munk kan ikke oplyse, hvilken teleudbyder der har investeret i masten på Fabriksvej. Men lovgivningen betyder, at de andre teleudbydere skal kontaktes og få mulighed for at placere deres antenner på nye master.