Helårskøreplanen er stadig i bero: BAT’s vinterkøreplan træder i kraft søndag

Natur- og miljøudvalgsformand Leif Olsen (SF) valgte torsdag i sidste uge at udsætte implementeringen af den nye helårskøreplan for BAT, fordi der var flere ting ved den, som ikke hang sammen.
Det var chaufførerne rigtig glade for, fortalte deres tillidsmand Stig Lodberg, idet et af problemerne var, at chaufførerne ikke følte sig inddraget i planlægningen overhovedet.

TRANSPORT

Natur- og miljøudvalgsformand Leif Olsen (SF) valgte torsdag i sidste uge at udsætte implementeringen af den nye helårskøreplan for BAT, fordi der var flere ting ved den, som ikke hang sammen.

Det var chaufførerne rigtig glade for, fortalte deres tillidsmand Stig Lodberg, idet et af problemerne var, at chaufførerne ikke følte sig inddraget i planlægningen overhovedet.

Implementeringen af helårskøreplanen, som skulle have trådt i kraft søndag, er fortsat i bero, men tillidsmanden oplyser til gengæld, at vinterkøreplanen træder i kraft på søndag.

Allerede nu kan man orientere sig i den nye køreplan på BAT’s hjemmeside under “nyheder”, mens den trykte køreplan først vil være på gaden om en 14 dages tid.

Centerchef for Ejendomme og Drift, Bjarne Freund-Poulsen, oplyser, at det stort set er vinterkøreplanen fra 2019, der vil træde i kraft søndag.

– Den indeholder kun nogle ændringer i køretiderne til Campus Bornholm, siger han og tilføjer:

– Men den helt nye helårskøreplan har vi sat i bero, indtil vi har fundet ud af, om den i det hele taget kan lade sig gøre ud fra de rammer, der er aftalt.

Leif Olsen har ikke kommentarer til sagen.