Bjarne Westerdahl er overbevist om, at hullet ender med at blive et attraktivt hjørne på Torvet i Aakirkeby. Foto: Jens-Erik Larsen

Bjarne Westerdahl om det nye hul i Naturtorvet: Det må ikke blive en skraldespand

Snakken går i Aakirkeby, nu hvor områdefornyelsen på Torvet nærmer sig afslutningen. For det er ikke gået ikke helt efter planen, og nu er det, der skulle være et såkaldt ensemble af granitsten i forskellige størrelser, blevet til et stort hul i jorden.

AAKIRKEBY

Snakken går i Aakirkeby, nu hvor områdefornyelsen på Torvet nærmer sig afslutningen. For det er ikke gået ikke helt efter planen, og nu er det, der skulle være et såkaldt ensemble af granitsten i forskellige størrelser, blevet til et stort hul i jorden.

Jette Rømer Oldentoft er kræmmer på Torvet i Aakirkeby om sommeren, og hun har fulgt arbejdet med at omlægge Torvet tæt. Hun siger, hun taler på alle kræmmernes vegne, og hun er ikke begejstret.

– Det duer jo ikke med det hul. Folk risikerer jo at falde i, og kommunen siger, at der ikke skal hegn om, siger hun.

Dertil kommer, at hullet har en uheldig tiltrækningskraft på affald. Bund og skrænter skæmmes jævnligt af plasticposer og andet affald, som enten er blæst ned i hullet af vinden, eller som er smidt derned af forbipasserende. Mange frygter, at hullet ender som affaldsspand i stedet for naturoplevelse.

Værd at bevare kig til grundfjeld

Hullet opstod, da gravemaskinen fra Vej og Park under det forberedende anlægsarbejde i juni stødte mod grundfjeldet cirka en meter under brostenene.

Det kom bag på arkitekten fra København, som besluttede at bevare hullet.

– Det gør fortællingen 100 gange bedre, end noget vi kunne tegne, sagde Flemming Rafn Thomsen fra tegnestuen Tredje Natur, da han besigtigede stedet i begyndelsen af juli. Det er ham, der har undfanget ideen til omlægningen af Torvet, hvor blandt andet klinkesten og granitsten skal lede turister og andre besøgende i området ned til Natur Bornholm og de geologiske seværdigheder på Klintebakken.

Det kræver en forklaring

Bjarne Westerdahl, formand for Aakirkebytinget og medlem af den lokale områdefornyelsesstyregruppe, er som udgangspunkt positiv overfor hullet. Dog undrer det ham lidt, at det er kommet bag på arkitekten, at der er grundfjeld under Torvet i Aakirkeby.

– Alle der bor her ved, at der er granit under jorden. Det finder vi ud af, når vi vil bygge noget og entreprenøren siger, ajj, det bliver dyrt, det her, siger han.

Men han vil ikke udelukke, at synet af grundfjeldet virker på turister.

– Det kræver nok en oplysningstavle, siger han.

Der skal jo komme reaktioner

Samtidig føler bytingets formand sig overbevist om, at hullet bliver et attraktivt hjørne, når de nyplantede overdrevsurter er vokset til.

– Det skal selvfølgelig ikke blive til en affaldsspand, og jeg kan da også godt se, at nogle af stenene på Torvet er lagt, så man måske kan komme til at falde over dem, men sådan kan man jo altid forestille sig alle mulige scenarier, siger Bjarne Westerdahl.

Indtil videre maner han til imidlertid til besindighed. Han mener i det store hele, at det nye Naturtorv lever fint op til forventningerne om at skabe sammenhæng mellem byen og Natur Bornholm. Og de kritiske røster overrasker ham ikke.

– Der skal jo komme reaktioner. Ellers er det ligegyldigt.