Alternativets medlem forlader kommunalbestyrelsen – socialdemokrat afløser ham

Lars Randorff Nørgaard (AL) forlader kommunalbestyrelsen, har han meddelt de øvrige medlemmer i et brev.

Dermed vil Alternativet ikke længere være repræsenteret blandt Bornholms 23 valgte lokalpolitikere.  Partiets anden suppleant Anne-Dorthe Elling Nilsson er flyttet fra Bornholm og kan derfor ikke træde ind.

Dermed går mandatet videre til Rebecca Douglas Elleby som tredje suppleant. Fordi mandatet er personligt og dermed tilhører Elleby og ikke Alternativet, spiller det ingen rolle, at Rebecca Douglas Elleby efter valget i 2017 har meldt sig ud af Alternativet og ind i Socialdemokratiet. Dermed vil S-gruppen nu blive på ni medlemmer.

I sit brev giver Lars Randorff Nørgaard udtryk for skuffelse over arbejdet i kommunalbestyrelsen. Han har oplevet, at sagerne bliver afgjort i udvalgene (hvor han efter eget valg ikke har siddet), og at der derefter “ikke var meget debat tilbage til selve kommunalbestyrelsesmødet”.

Lars Randorff Nørgaard fortæller desuden, at han er presset på tid til arbejdet i kommunalbestyrelsen, og at han i dag befinder sig et andet sted i sit liv, end han gjorde, da han besluttede at stille op til kommunalvalget i 2017. I fuld længde lyder hans brev til resten af kommunalbestyrelsen således:

“Kære alle.

Jeg har valgt at trække mig fra min plads i KB.

Det skyldes IKKE partiets problemer på landsplan, men om noget så almindeligt kedeligt som manglende tid og ambitioner.

Da jeg stillede op i kommunalvalget i 2017, var jeg meget klar til at sætte den tid af, der skulle bruges for at kunne bidrage konstruktivt med ideer og løsninger på primært skole-og kulturområdet. Jeg havde aftale om, at kunne gå på halv-tid på mit job. Jeg var KLAR.

Da jeg så ikke kom i kommunalbestyrelsen efter kommunalvalg 2017, engagerede jeg mig i andre områder, så jeg tøvende med takke ja til posten, som Anne Thomas efterlod i 2019, for jeg var et helt andet sted i mit liv end i 2017.

Ligeledes havde jeg dengang en ide og tro på, at politik KUNNE forvaltes på en anden måde, end den gør nu. Det var den ide jeg havde troet på, da jeg melde mig ind i Alternativet. Jeg har så erfaret, at når dagsordenen til kommunalbestyrelsen var blevet behandlet i de forskellige udvalg, så var der ikke meget ”debat” tilbage til selve kommunalbestyrelsesmødet.

Jeg kan nu mærke hvor tidskrævende det er at sidde i kommunalbestyrelsen som en-mandsparti,med et meget lille bagland, hvis man virkelig skal sætte sig ind i alle punkter på dagsordenen.

Med fuldtidsjob, to bestyrelsesposter og aktiv på flere kulturområder, så har jeg kunne mærke en langsomt stigende kurve af frustration over, at jeg ikke kunne levere varen i de forskellige funktioner jeg var i.

Det er skidt. Det giver med tiden stress, men værst af alt, der sniger sig en utilstrækkelighed ind over ens virke, når man ikke føler, at man gøre tingene godt, men at man bare ”overlever” de steder, man før lagde sit engagement i.

Jeg har ikke valgt orlov, det ville føles uærligt, og ligeledes vil jeg ikke skifte parti for på den måde måske at lette arbejdet i samarbejdet med andre.

Hvis man vil forlade politik, så skal man efter min mening give pladsen videre til det parti, man er valgt ind for. Partiskift midt i en valgperiode er en alt for egoistisk tilgang til den ydmyghed, der burde være over for demokratiet og det at være folkevalgt.

At min suppleant så IKKE længere er medlem af Alternativet men Socialdemokratiet, er jeg jo ikke herre over, men det rykker heldigvis ikke ved den konstituering, som Alternativet indgik i 2017.

Jeg har været glad for jeres modtagelse og venlighed, men når jeg ikke kan engagere mig på en måde, som er i overensstemmelse med de værdier og principper, jeg mener man skal kunne tilbyde, når man sidder i den største og vigtigste ”bestyrelse” på Bornholm, så vil jeg lade andre komme til.

Heldigvis lever Alternativets politiske værdier og mål videre i Det særlige udvalg for Klima og Bæredygtighed, hvor Maria Hach er formand. Her bliver der arbejdet benhårdt på at sikre omstillingen til grønt energiforbrug og grøn transport på Bornholm.

Med venlig hilsen

Lars Randorff Nørgaard.”