Arbejdet foregår i det nordvestligste hjørne af Sydhavnen. Foto: Berit Hvassum

Rønne Havn bygger endnu en oplagsplads til havvindmøller

I disse uger forbereder Rønne Havn sig på, at de store offshore-selskaber ankommer med deres kolossale og temmelig pladskrævende vindmølledele.

For mens behandlingen af havnens ønskede udvidelse ved Kanondalen avancerer med små skridt i det kommunale system, er entreprenørmaskiner gået i gang med at lægge sten og grus i den modsatte ende af Sydhavnen.

Erhverv

I disse uger forbereder Rønne Havn sig på, at de store offshore-selskaber ankommer med deres kolossale og temmelig pladskrævende vindmølledele.

For mens behandlingen af havnens ønskede udvidelse ved Kanondalen avancerer med små skridt i det kommunale system, er entreprenørmaskiner gået i gang med at lægge sten og grus i den modsatte ende af Sydhavnen.

Rønne Havn er i gang med at omdanne cirka to hektar til oplagsplads.

– Vi har fokus på at skaffe så stort et areal så muligt, og vi optimerer, hvor vi kan, siger Vicki Johansen, presseansvarlig hos Rønne Havn.

Arbejdet foregår i det nordvestligste hjørne af Sydhavnen, hvor der under den store havneudvidelse i 2018-19 stod en skurby til entreprenørfirmaets medarbejdere, ligesom en del af arealet blev brugt til at opbevare materialer.

Førhen har Rønne Havn opmagasineret værktøjer og maskiner på området, der nu er i færd med at blive gjort klar til kommende opgaver.

Lokale virksomheder i sving

Andetsteds på havnen flytter håndværkere rundt på lysmaster og betonfundamenter til masterne. Masterne på den nye del af havnen er mobile, og Siemens Gamesa har anmodet om at få to af dem rykket.

Knudsker El bidrager til opgaven, mens Maskingården, en anden Rønne-virksomhed, deltager som underleverandør for M.J. Eriksson under arbejdet med den nye oplagsplads.

I horisonten venter endnu en større opgave, som lokale virksomheder kan få del i. I slutningen af august forventes kommunalbestyrelsen at skulle stemme om den nye lokalplan, et tillæg til kommuneplanen samt miljøkonsekvensvurderingen, som alle var i høring i maj og juni. Viser der sig at være politisk flertal i alle udvalg og kommunalbestyrelsen for projektet ved Kanondalen, kan Rønne Havn, når de vedtagne planer er offentliggjort og klagefristen udløbet, rykke ind og indlemme det tidligere rekreative område på 4,8 hektar, som ligger klos op ad det udvidede havneområde.

– Vi afventer selvfølgelig afgørelsen med Kanondalen. Det er i en politisk behandling, som vi respekterer, og det går, som det går, siger Vicki Johansen.

Håber I på at kunne gøre brug af arealet allerede i slutningen af året?

– Ja. Vi har nogle erhvervsaktiviteter, som banker på døren, og hvortil vi har brug for arealet. Det er klart, at det kommer til at påvirke os, hvis vi ikke har det areal til rådighed, som vi har brug for.