Svaneke Friskole. Foto: Berit Hvassum

Ny chance til børnehus på ulovlig kontrakt: ‘Vi vil gerne have, at det bliver liggende’

Det er muligt for Svaneke Børnehus at blive liggende som nabo til Svaneke Friskole, så de to stadig deler faciliteter. Skolen går ind for, at der fortsat skal være en børnehave på stedet. Men der er brug for, at forældrene i både børnehuset og på skolen giver til kende, om de ønsker at børnehuset skal blive liggende – eller om det skal fusioneres med specialbørnehaven Mælkebøtten i den anden ende af Svaneke.

Det siger skoleleder Lasse Dalén Andersen om den situation, der er opstået, efter at Undervisningsministeriet har gjort klart, at friskolen ikke må leje børnehavens lokaler ud til kommunen. Den konstruktion er ikke lovlig, meldte ministeriet ud i juni.

BØRNEHUS

Det er muligt for Svaneke Børnehus at blive liggende som nabo til Svaneke Friskole, så de to stadig deler faciliteter. Skolen går ind for, at der fortsat skal være en børnehave på stedet. Men der er brug for, at forældrene i både børnehuset og på skolen giver til kende, om de ønsker at børnehuset skal blive liggende – eller om det skal fusioneres med specialbørnehaven Mælkebøtten i den anden ende af Svaneke.

Det siger skoleleder Lasse Dalén Andersen om den situation, der er opstået, efter at Undervisningsministeriet har gjort klart, at friskolen ikke må leje børnehavens lokaler ud til kommunen. Den konstruktion er ikke lovlig, meldte ministeriet ud i juni.

Hvilke muligheder er der for børnehaven, efter at det står klart, at friskolens udlejning af børnehavens lokaler ikke er lovlig?

– Der er muligheden for, at børnehaven bliver på matriklen, enten som en offentlig eller en privat børnehave. Og der er muligheden for, at kommunen flytter børnehaven ned på Mælkebøtten, siger Lasse Dalén Andersen.

Hvordan er det muligt, at en kommunalt drevet børnehave kan blive liggende?

– Det er muligt ved, at friskolen kan sælge bygningen til et ejendomsselskab, der så lejer den ud til kommunen.

Er det også en mulighed at sælge børnehavens bygning til kommunen?

– Ja, det er også en mulighed, siger Lasse Dalén Andersen.

Hvilken af de her muligheder går friskolen ind for?

– Skolen er glad for, at børnehaven ligger, hvor den gør. Vi vil gerne have, at den bliver liggende.

Forældrene må tage stilling

Skolelederen er bekymret for, om det vil fungere lige så godt som i dag, hvis Svaneke Børnehus bliver flyttet til Mælkebøtten. Han efterlyser også, at en bredere kreds af forældre til børn i både børnehuset og på skolen bliver orienteret om sagen og får lejlighed til at fortælle, hvad de ønsker.

Hvilken betydning får det for skolen, hvis børnehaven bliver flyttet til Mælkebøtten?

– Jeg er bekymret for, om et børnehavetilbud i Mælkebøtten bliver lige så godt, som det er nu. For hvad er det for et projekt? Bliver det en skrabet model eller hvad? Det ville være rart at vide for forældrene, både i børnehaven og i skolen, men også for hele Svaneke by

Tror du, at Svaneke Friskole vil få lige så mange nye elever fra en børnehave, der er flyttet til Mælkebøtten, som friskolen i dag får fra Svaneke Børnehus?

– Det er jeg da bekymret for, at vi ikke vil få, men det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed. Der vil jo i hvert fald blive forældre, der så skal aflevere børn to steder i stedet for et sted.

– Alt det her synes jeg, at forældrene skal have lov at tage stilling til: Hvad ønsker forældrene sig?

Hvad har skolen gjort for at inddrage forældrene i Svaneke Børnehus?

– Jeg har holdt et møde med børnehavens leder. Hun fortalte mig, at det ikke var hendes bord, fordi beslutningen er politisk.

Fysisk nærhed virker godt

Lasse Dalén Andersen fortæller, at det fungerer rigtig godt for både børnene og friskolen, at børnehaven og skolen ligger lige ved siden af hinanden.

Hvad betyder Svaneke Børnehus for friskolens fødekæde?

– De to børnehaver i byen er essentielle for os. Hvis vi ikke har dem, har vi ingenting. Vi har i dag et godt pædagogisk samarbejde og en rød tråd lige fra vuggestuen over børnehaven og ind i skolen. Hvorfor ødelægger noget, der fungerer? siger Lasse Dalén Andersen.

– Det er selvfølgelig fantastisk, at man kan have et så godt samarbejde mellem en friskole og en kommunal børnehave. Det er noget helt specielt og meget værdiguldt, at vi kan løse tingene med det samme, hvis der er noget.

Hvad betyder den fysiske nærhed mellem Svaneke Børnehus og skolen for skolens fødekæde?

– Den betyder, at skolen er en naturlig del af børnehavebørnenes hverdag. Børnehavebørnene kommer til ugentlig morgensang på skolen og også har et fællesskab med de mindste skolebørn, når de går over i SFO’en. Så deler de legeplads med børnene i børnehaven.

Hvad betyder den fysiske nærhed mellem børnehuset og skolen for elevernes oplevelse af overgangen til at starte i skole?

– Det at vi er samme sted er en vigtig del af det, der har givet Svaneke Friskole den succes, som skolen har i dag, siger Lasse Dalén Andersen.

Privat institution forberedes

Svaneke Friskole er desuden gået i gang med at se på mulighederne for, at skolen selv kan drive daginstitution i børnhusets lokaler.

Skolen har mulighed for at starte en privat daginstitution i børnehavens lokaler, fordi skolen ejer lokalerne. Er det en mulighed, som skolen forfølger?

– Det er i hvert fald en mulighed, som skolen er meget opmærksom på. Jeg vil ikke afvise det, og vi er gået i gang med at finde ud af, hvad det kræver. Vi har også lavet et idegrundlag, så vi er klar og ikke bliver fanget på det gale ben, fortæller Lasse Dalén Andersen.

Hvilken holdning i sagen har skolen meldt ud til kommunen?

– Vi har sagt til kommunen, at der er de her forskellige muligheder

Har skolen også sagt hvilken af mulighederne skolen foretrækker?

– Nej.

Hvorfor ikke det?

– Fordi børnehaven først skal involveres. Det vil være godt at spørge forældrene i børnehaven, hvad de synes, at der skal ske.

Har skolen givet sin holdning til at flytte børnehuset til Mælkebøtten til kende over for kommunen?

– Det tror jeg ikke, at vi har taget stilling til. Men vi vil helst fortsat have børnehave heroppe. Den holdning har vi meldt ind til kommunen, siger Lasse Dalén Andersen.

Hvem i kommunen er den holdning meldt ind til?

– Det ved jeg ikke. Det er skolebestyrelsen, der har stået for kontakten.