Borgmester Winni Grosbøll. Foto: Jacob Jepsen

Borgmesteren: Jeg stiller mig til rådighed i BAT-sagen

Det er næppe for meget at sige, at det kommunale busselskab BAT er kriseramt, efter at medarbejderne for nylig var tæt på at nedlægge arbejdet i protest mod blandt andet ledelsens fremlagte helårskøreplan, hvorefter formand for natur-og miljøudvalget Leif Olsen (SF) afbrød sin ferie og for at få ro på bagsmækken og traf en såkaldt formandsbeslutning om, at BAT alligevel ikke skulle overgå til denne køreplan.

Medarbejdere i BAT har blandt andet udtrykt utilfredshed med, at de ikke bliver inddraget i hverken arbejdet med rutenettet eller vagtplaner, men borgmester Winni Grosbøll (S) oplyser nu, at hun var været i kontakt med tillidsmand i BAT Stig Lodberg, som oplyste, at der nu er dialog mellem chaufførerne, trafikchef Lars Friborg og centerchef for Ejendomme og Drift, Bjarne Freund-Poulsen.

Transport

Det er næppe for meget at sige, at det kommunale busselskab BAT er kriseramt, efter at medarbejderne for nylig var tæt på at nedlægge arbejdet i protest mod blandt andet ledelsens fremlagte helårskøreplan, hvorefter formand for natur-og miljøudvalget Leif Olsen (SF) afbrød sin ferie og for at få ro på bagsmækken og traf en såkaldt formandsbeslutning om, at BAT alligevel ikke skulle overgå til denne køreplan.

Medarbejdere i BAT har blandt andet udtrykt utilfredshed med, at de ikke bliver inddraget i hverken arbejdet med rutenettet eller vagtplaner, men borgmester Winni Grosbøll (S) oplyser nu, at hun var været i kontakt med tillidsmand i BAT Stig Lodberg, som oplyste, at der nu er dialog mellem chaufførerne, trafikchef Lars Friborg og centerchef for Ejendomme og Drift, Bjarne Freund-Poulsen.

Det er i første omgang i dét regi, problemerne skal løses, påpeger borgmesteren.

Dertil kommer, at nogle af hendes politikerkolleger i kommunalbestyrelsen har foreslået enten at udlicitere busdriften eller lægge den ind i et kommunalt aktieselskab. Til dette siger hun, at Socialdemokraterne ikke er “religiøse” i forhold til selskabets ejerform.

– Vi vil ikke afvise, at vi skal konkurrenceudsætte opgaven, men jeg vil heller ikke afvise, at vi kan løse den internt i et kommunalt selskab, siger hun.

– Vi drøfter gerne sagen. Men der er da ingen tvivl om, at tingene ikke fungerer, som de skal, og det er heller ikke til diskussion, at det skal de. Primært ser jeg det her som en tillidskrise mellem medarbejdere og ledelse på grund af manglende inddragelsesprocesser internt i BAT. Der er også udfordringer i kvaliteten af rutestyringen og så videre, men selvfølgelig skal der være et miljø, hvor man inddrager medarbejderne og tager dem med i processerne omkring køreplaner og arbejdstidsplanlægning. Det er mærkeligt, at man ikke gør det, også fordi vi generelt i kommunen lægger vægt på inddragelse, og der er regler for, at man skal gøre det, så jeg forstår godt, hvis chaufførerne bliver frustrerede og sure.

– Jeg har også været i dialog med tillidsmanden om det, og jeg vil gerne stille op, hvis der er behov for det. Men jeg forstår, at der nu er en god dialog mellem centerchefen, ledelsen og tillidsrepræsentanterne, og det, synes jeg, er det allerbedste, for det er der, det skal løses. Så længe dialogen er der, er det ikke en politisk opgave at løse situationen, men fører det ikke til en løsning, vil jeg gerne ind over.

Ledelsesansvaret

Borgmesteren slår fast, at politikerne principielt ikke har noget at gøre med ledelse på det niveau, der er tale om i den aktuelle sag.

– Politikerne har et ledelsesansvar over for direktionen, siger hun.

Men det er ikke første gang, vi oplever problemerne med BAT, skal politikerne så ikke træde til og sige, at nu må vi gøre noget, for at vi ikke skal stå der igen næste år?

– Jo, men det kom lidt pludseligt, for det er jo ikke noget medarbejderne har gjort os opmærksom på – og Leif Olsen har også som udvalgsformand udsat arbejdet, så vi kan få styr på de ting. Men jeg forventer også, at man selvfølgelig inddrager medarbejderne, har en god dialog og overholder kommunens spilleregler. Og ellers at man gør noget ved det administrativt, men det er ikke en politisk opgave eller kompetence at gå ind i sådan et ledelsesspørgsmål. Det kan vi ikke, det må vi ikke, og det skal vi ikke.

 

Jeg har været i kontakt
med tillidsmanden, og
han har bekræftet, at
der er en dialog

 

Men hvis balladen fortsætter?

– Det er klart, at vi har et politisk ansvar for, at der kører busser, og at de kører fornuftigt, siger Winni Grosbøll.

– Og vi har et overordnet ansvar for ordentlige forhold for personalet.

Men lige nu sætter du din lid til, at de tre parter kan løse situationen?

– Ja, jeg har været i kontakt med tillidsmanden, og han har bekræftet, at der er en dialog, og at det ser ud til, at det kan føre til noget. Gør det ikke det, stiller jeg mig til rådighed, og det ved jeg, at Leif Olsen også har gjort.