Trine Bramsen i skolehaven, hvor ideen er, at man kan bruge nogle af grøntsagerne, når der er madkundskab på skoleskemaet. Foto: Holger Larsen

Begejstret forsvarsminister besøgte Ertholmene: Fantastisk med et arbejde, hvor man kan få den slags oplevelser

– Det er da fantastisk, at man har et arbejde, hvor man kan opleve en tur som den her.
Forsvarsminister Trine Bramsen (S) havde hejst sit helt eget kommandoflag, da hun var gået om bord på tjenestefartøjet Elephanten, og nu var minister med delegation godt på vej til Christiansø. Lidt vippen kunne hverken slå ministeren eller Elephanten ud af kurs.

CHRISTIANSØ

– Det er da fantastisk, at man har et arbejde, hvor man kan opleve en tur som den her.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) havde hejst sit helt eget kommandoflag, da hun var gået om bord på tjenestefartøjet Elephanten, og nu var minister med delegation godt på vej til Christiansø. Lidt vippen kunne hverken slå ministeren eller Elephanten ud af kurs.

På kajen på Frederiksø stod Christiansøs administrator Jens Peter Koefoed klar til at tage imod. Herfra gik turen i rask gang op til øernes forsamlingshus, Månen, hvor hvor den resterende del af de ansatte i Christiansøs administration sad og ventede på deres øverste chef.

Hans Ole Matthiesen og Jens Peter Koefoed orienterede Trine Bramsen om naturplejen på øerne og de videre planer for Danmarks østligste naturpark.

18 årsværk

Der er 18 årsværk i administrationen, fordelt på 25 medarbejdere, orienterede Jens Peter Koefoed.

Det er folk, der løser en bred vifte af opgaver – fra renovering af fredede bygninger, vedligeholdelse af arealer og fæstningsværker til drift af øens elværk, vandværk, fjernvarmeværk, havnen, tjenestefartøj, museer, læge, kirke, skole. Formidling og turisme er også en vigtig opgave.

Trine Bramsen takkede medarbejderne for deres indsats.

– I et samfund, hvor alt går så stærkt og alle har nok i sig selv, synes jeg der er grund til at værdsætte jer som forbilleder for noget andet, hvor man har valgt et liv, hvor man kommer hinanden ved, og hvor man er afhængig af hinanden, og hvor man lever i tæt pagt med naturen. Respekt for, at I holder fast i det. Jeg ved, at der har været mange turister herovre. Jeg tror også, at de tager noget med sig herfra om, at livet godt kan se anderledes ud, sagde Trine Bramsen.

Det levende samfund

Jens Peter Koefoed talte om, at det levende samfund skal bevares og udvikles.

Administratoren henviste til Henning Køie-maleriet på bagvæggen i Månen:

– Det er af en svunden tid, som de gamle øboer savner. Det var fiskeriets tid, men fiskeriet er stort set forsvundet. Så det er noget andet, vi skal nu og fremover. Vi satser på at bygge bierhverv og liberale erhverv op omkring turisme, for vi kan ikke have et samfund, hvor der kun er statsansatte, sagde administratoren.

Med Jens Peter Koefoed og turismekoordinator Hans Ole Matthiesen i spidsen gik turen videre ud på Frederiksø. Koordinatoren serverede smagsprøver på nyudviklede tangchips, som måske kan blive basis for et liberalt erhverv. Måske ikke helt i stil med Ruths Sild, som siden 1967 har været en stor virksomhed på Ertholmene. Her serverede Rikke Hansen små hapser. Lige nu har hun to ansatte til hjælp, men når juletravlheden sætter ind, er man fem.

Delegationen fortsatte over svingbroen til Christiansø, hvor det blandt andet kom til at handle om affaldssortering, kunsthåndværk, masser af historie og naturpleje.

Er der nogen dyr herude?, spurgte ministeren.

– Pindsvin. Ellers er det fuglenes ø – og menneskenes, svarede Hans Ole Matthiesen, og Trine Bramsen fik forklaret, at der er forbud mod at holde hunde og katte.

Forsvarsministeren tog for sig af de smagsprøver, Rikke Hansen fra Ruths Sild serverede.

De går hjem og spiser

På skolen ventede skoleleder Charlotte Buch, de øvrige lærere og nogle af skolens 17 elever.

Skolen var tydeligvis et emne, der havde en særlig interesse hos ministeren, og hun havde mange spørgsmål.

Hvad gør man, hvis elever har særlige behov?, spurgte Trine Bramsen blandt andet og gav selv svaret, som Charlotte Buch bekræftede.

– Så rummer man dem.

– Vi har 10 familier med skolebørn. Alle familier skal være repræsenterede i skolebestyrelsen. Vi har ingen aula. Vi kommunikerer via mail, sms eller går ud og banker på, fortalte Charlotte Buch.

Trine Bramsen spurgte eleverne, om de spiser sammen?

– Nej, vi går hjem i spisepausen, lød svaret.

Trine Bramsen så elevernes skolehaver, som især blev brugt, da coronakrisen satte ind, og man flyttede en del af undervisningen ud. Her dyrker eleverne tomater, bønner, gulerødder, kartofler og andre gode ting.

De samler også affald

Charlotte Buch fortalte, at der gøres meget ud af traditioner. En af dem er, at eleverne to gange om året – før og efter turistsæsonen – er ude at samle affald. Heldigvis har der ikke været så meget de seneste år.

Christiansø har et effektivt affaldssystem. Det er man også nødt til at have, når 50.000 mennesker kommer på besøg hen over en sæson. Storskraldet havner hos Jens Peter Anker Jensen på Christiansø Genbrugsplads, hvor det bliver sorteret i flere fraktioner, inden det ryger videre til Bofa på Bornholm.

– Det må næsten være der førende affaldssystem i Danmark?, mente ministeren.

– Åhr, tør vi sige det?, siger Jens Peter Koefoed, og man bliver enige om, at rette det til det “hurtigst implementerede affaldssystem i Danmark”.

Jens Peter Anker Jensen er i øvrigt et eksempel på, at man som ansat i Christiansøs administration har flere funktioner. Da delegationen går om bord på Elephanten for at sejle retur mod Gudhjem, er det Jens Peter Anker Jensen, der som skibsfører sørger for at få minister med følge sikkert til Bornholm.

Trine Bramsen nåede også at se årets store udstilling i Store Tårn, “Shabu-Shabu – Love your monsters”, sammen med administrator Jens Peter Koefoed. Foto: Holger Larsen

 

 

87

Det aktuelle antal beboere på Christiansø og Frederiksø er 87, oplyste administrator Jens Peter Koefoed ved forsvarsministerens besøg.

22 af dem er under 18 år. 17 af dem går på skolen, enkelte er på efterskole.

20 af beboerne er pensionister.