Foto: Jacob Jepsen

Venstre: Omdan BAT til et kommunalt aktieselskab

Hvordan skal det kommunale busselskab BAT køre ind i fremtiden? Kursen ligger ikke fast, efter at formand for natur- og miljøudvalget Leif Olsen (SF) i torsdags afbrød sin ferie og traf en såkaldt formandsbeslutning om, at BAT alligevel ikke skulle overgå til den helårskøreplan, som politikerne havde vedtaget tidligere på året.

Det gjorde han blandt andet, efter det stod klart, at buschaufførerne havde været tæt på at nedlægge arbejdet i frustration over den nye køreplan, som de i pressen har forklaret, de ikke er blevet inddraget i, og som de ikke mener er realistisk.

Et af Dansk Folkepartis medlemmer i kommunalbestyrelsen, Linda Kofoed Persson, har i forbindelse med BAT-balladen sagt til TV 2/Bornholm, at hun nu helst ser, at Bornholms Regionskommune – med hendes ord – erkender, at den ikke evner opgaven og i stedet privatiserer selskabet snarest muligt ved at udlicitere de forskellige ruter. Et forslag, som Kirstine van Sabben (Bornholmerlisten) til den regionale tv-station har sagt, at hun gerne ser, at politikerne tager op i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger ved udgangen af august, mens socialdemokraternes Thomas Thors samme sted ikke vil afvise, at situationen i BAT kan være nået til et punkt, hvor "en ny ordning" kan komme på tale.

TRANSPORT

Hvordan skal det kommunale busselskab BAT køre ind i fremtiden? Kursen ligger ikke fast, efter at formand for natur- og miljøudvalget Leif Olsen (SF) i torsdags afbrød sin ferie og traf en såkaldt formandsbeslutning om, at BAT alligevel ikke skulle overgå til den helårskøreplan, som politikerne havde vedtaget tidligere på året.

Det gjorde han blandt andet, efter det stod klart, at buschaufførerne havde været tæt på at nedlægge arbejdet i frustration over den nye køreplan, som de i pressen har forklaret, de ikke er blevet inddraget i, og som de ikke mener er realistisk.

Et af Dansk Folkepartis medlemmer i kommunalbestyrelsen, Linda Kofoed Persson, har i forbindelse med BAT-balladen sagt til TV 2/Bornholm, at hun nu helst ser, at Bornholms Regionskommune – med hendes ord – erkender, at den ikke evner opgaven og i stedet privatiserer selskabet snarest muligt ved at udlicitere de forskellige ruter. Et forslag, som Kirstine van Sabben (Bornholmerlisten) til den regionale tv-station har sagt, at hun gerne ser, at politikerne tager op i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger ved udgangen af august, mens socialdemokraternes Thomas Thors samme sted ikke vil afvise, at situationen i BAT kan være nået til et punkt, hvor “en ny ordning” kan komme på tale.

Til Bornholms Tidende siger Venstres gruppeformand Søren Schow om en eventuel udlicitering:

– Udlicitering synes vi jo altid er fornuftigt. Det kan være med til at understøtte vores egne vognmænd, og hvis rammerne er gode nok, burde det kunne blive godt og endda bedre. Vi har også ved tidligere budgetforhandlinger argumenteret for, at vi skal have øget fokus på at drive busselskabet. Vi ønsker en stærkere ledelse af det, og hvordan får man det? Vi har tænkt, at man kunne lave det om til et kommunalt aktieselskab, som arbejder separat fra den øvrige kommune og har egen bestyrelse, som udelukkende har fokus på at drive busselskabet.

– Men vi er også åbne for andre muligheder. Det vigtige for os er, at medarbejderne har gode vilkår at gå på arbejde under, og at kunderne får en service, de kan bruge. Bornholm skal have et busselskab, som kan løfte opgaven, og jeg tror, vi skal i gang et større analysearbejde for at finde ud af, hvad behovet er, og hvad vi gerne vil. For eksempel har der været taget skridt til at lave en decideret trafiktælling på de forskellige ruter, men jeg tror ikke, man har fået den gennemført. Det ville være en måde at finde ud af, om der er behov for de enkelte ruter. Vi trænger til en gennemgang af hele busdriften, siger Søren Schow.

Han forklarer, at Venstre tidligere ved budgetforhandlinger har budt ind med tanken om et kommunalt aktieselskab.

– Det har ikke rigtig vundet genklang hos de andre partier, men vi ser også gerne en anden model, hvor vi kan få de bornholmske vognmænd ind over. Det lyder fornuftigt, men jeg ved ikke helt, hvordan en udlicitering skal gribes an.

 

Det er problematisk, må
man sige, hvis medarbejderne
ikke føler, de bliver taget
med på råd

 

Hvis man lander på sådan en, er der vel ingen, der siger, at det bliver lokale vognmænd, der kommer til at stå for ruterne – der kan jo komme udenøs aktører ind over?

– Ja, lige præcis. Men det handler nok om, hvorvidt man udliciterer en rute ad gangen eller alle på en gang. Men vi er nødt til at se på, hvordan det hele er strikket sammen, hvad behovet er, og hvor mange penge vi vil ofre på det.

Hvad synes du om den nuværende situation? Ifølge medarbejderne bliver de ikke taget med på råd i forhold til vagtplaner, busruter og så videre, og det virker jo hverken inkluderende eller samarbejdsorienteret.

– Nej, det er problematisk, må man sige, hvis medarbejderne ikke føler, de bliver taget med på råd. Jeg har læst et sted, at de ikke får vagtplanerne til gennemsyn inden for de tidsfrister, der er, og er det tilfældet, er det ikke godt nok. Man er nødt til, hvis man har en aftale i BAT om, at medarbejderne skal have ruteplaner og vagter til gennemsyn, inden de effektueres, at sikre, at det også sker. Sker det ikke, er det problematisk, og de er nødt til at få rettet op på forholdene, så medarbejderne føler sig værdsatte og bliver taget med på råd.

Medarbejderne har vel relevante erfaringer ude fra det virkelige liv, så at sige?

– Ja. Jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal følge det, de siger, men er man på et tidspunkt blevet enige om, at de skal orienteres og tages med på råd, skal man også gøre det.

Skulle man eventuelt finde en helt ny trafikchef?

– Det har jeg ingen kommentarer til, siger Søren Schow.

Bornholms Tidende var mandag formiddag i kontakt med Bjarne Hartung Kirkegaard fra Kristendemokraterne, men han havde ingen kommentarer til situationen i BAT.

Til gengæld er det ikke lykkedes at få kontakt til hverken borgmester Winni Grosbøll (S) eller trafikchef i BAT Lars Friborg.