Gule prikker i gågaden i Rønne. Foto: Jacob Jepsen

Formålet var at reducere risikoen for smittespredning – kommunen har mange penge til overs

Inden sommerferien afsatte kommunalbestyrelsen 282.000 kroner til en vifte af adfærdsregulerende tiltag, hvis formål var reducere risikoen for spredning af coronavirus på forskellige turist-hotspots.

I praksis drejede opgaven sig om at opstille skilte og andre former for afmærkninger og afspærringer som for eksempel gule prikker til ensretning af færdslen.

Turisme

Inden sommerferien afsatte kommunalbestyrelsen 282.000 kroner til en vifte af adfærdsregulerende tiltag, hvis formål var reducere risikoen for spredning af coronavirus på forskellige turist-hotspots.

I praksis drejede opgaven sig om at opstille skilte og andre former for afmærkninger og afspærringer som for eksempel gule prikker til ensretning af færdslen.

Coronabevillingen er en rammebevilling, der består af en liste over primære og sekundære tiltag, der kunne tages i brug alt efter behov.

Turisternes adfærd har i juli været så fornuftig, at det langtfra har været nødvendigt at benytte alle pengene og de planlagte tiltag.

– Der er indtil videre brugt et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel af puljen, fortæller Carsten Pedersen fra Bornholms Regionskommunes vejafdeling.

Pengene er både gået til materialer og arbejdstid.

Bevillingen var inddelt i tre kategorier: primære tiltag, eventuelt sekundære tiltag og force majeure-tiltag, som kunne benyttes, hvis der var et særligt akut behov.

Et eksempel på sondringen er, at skiltning ved adgangsvejene var udset til at være det primære tiltag for midtbyen i Rønne, mens gule prikker til at ensrette fortove og gågaden udgjorde det sekundære tiltag, hvortil der var afsat 20.000 kroner.

Handlingsplanen for adfærdsdesign på hotspots lavede regionskommunen i samarbejde med Bornholms Politi, Destination Bornholm og Naturstyrelsen Bornholm.

 

Forudsete corona-hotspots

Inden sommerferien bevilgede regionskommunen 282.000 kroner til fysisk adfærdsdesign i områder med mange turister. Her er et overblik, hvilke områder myndighederne udpegede som hotspots, og hvor store beløb der blev afsat til adfærdsdesign.

Hovedparten af de afsatte beløb er ikke blevet brugt.

Allinge, Havnegade, Sverigesvej-området: 8.000 kroner (10.000 kroner til sekundære tiltag)

Svaneke, Torvet, Brænderigænget, Glastorvet og Gruset: 8.000 kroner (20.000 kroner)

Gudhjem, caféliv, kiosksalg, offentlige toiletter og billettering til Christiansø samt røgeriet og nicheforretninger: 10.000 kroner (15.000 kroner)

Snogebæk, havnen og området omkring: 8.000 kroner (10.000 kroner)

Rønne, Store Torv, gågaden og Laksetorvet: 20.000 kroner (20.000 kroner)

Dueodde, Fyrvejen og parkeringspladsen: 5.000 kroner

Østerlars Rundkirke, parkeringspladsen: 5.000 kroner

Hasle Havnebad: 2.000 kroner (5.000 kroner)

Næs, badeplatformen: 2.000 kroner

Andre badebroer, gangbroer samt rustbroen i Vang Granitbrud: 8.000 kroner

Jons Kapel, trapperne ved Helligdommen, Hullehavn, etc.: 5.000 kroner

Hammershus-området: 25.500 kroner (10.000 kroner + yderligere 15.000 kroner i drift)

Andre af Naturstyrelsens arealer (Opalsøen, Ekkodalen, Bisonskoven, Hammerfyr og Rytterknægten): 4.000 kroner

Havne (samlede udgifter i de 11 kommunale og 14 private havne): 50.000 kroner

Indkøb af skiltemateriel: 20.000 kroner

Kilde: Bornholms Regionskommune