Store Torvegade 101. Foto: Jacob Jepsen

Lejer i Store Torvegade i problemer – får ikke svar på noget

Bornholms Tidende har været forbi Store Torvegade 101 i Rønne for at finde ud af, hvem der nu er lejere i ejendommen, og om de skulle lide af nogle af de samme problemer, som tidligere lejere i ejendommen har berettet om, da Facility Management var udlejer.

Dengang måtte eksempelvis Lone Kruse flytte ud af sin lejlighed på 1.th, da der blev konstateret et omfattende udbrud af skimmelsvamp i blandt andet køkkenet, som omtalt i Bornholms Tidende for en uge siden. Lone Kruse oplevede også, at det var svært at få fat i udlejerne, som heller ikke betalte hendes depositum tilbage, da hun fraflyttede, også selvom hun vandt sin klagesag i huslejenævnet. Lone Kruse fik dog endelig sine penge tllbage i januar 2020, da konkursboet indfriede hendes krav.

EJENDOMSUDLEJNING

Berlingske skrev for et par uger siden om et netværk af ejendomsspekulanter, der især har huseret i den danske provins de senere år. En af personerne i netværket skulle ifølge Berlingske eftersigende være juristen Erik Friedlænder, der har været direktør og ejer af Facility Management, indtil ejendomsselskabet blev erklæret konkurs den 28. marts 2019.

På daværende tidspunkt ejede Facility Management syv bornholmske ejendomme, hvoraf seks af disse stadig er i konkursboet og afventer et salg. Den sidste ejendom – Store Torvegade 101 i Rønne – er dog ikke længere i konkursboets varetægt.

Det fremgår af en redegørelse til skifteretten fra kurator Henrik Selchau Poulsen fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Han skriver, at Facility Management på tidspunktet for konkursen havde den materielle ejendomsret til ejendommen, men at selskabets direktør og ejer Erik Friedlænder aldrig fik tingbogslegitimation på ejendommen. I stedet var det et af Erik Friedlænders andre selskaber – Euro Properties Holdings A/S – der var tinglyst adkomsthaver til ejendommen.

 

Syv ejendomme

For et par uger siden skrev Berlingske om et netværk af ejendomsspekulanter, der opkøber gamle, faldefærdige huse i provinsen og udlejer dem til lejere, som så ofte fraflytter hurtigt igen, fordi der eksempelvis er problemer med skimmelsvamp, eller fordi man fryser meget om vinteren grundet radiatorer, der ikke virker.

Når lejerne fraflytter mister de ofte deres depositum, fordi udlejer ikke vil betale pengene tilbage – også selvom lejerne får medhold i deres klager til huslejenævnet.

Ifølge Berlingske består netværket blandt andet af ejendomsselskabet Facility Management, som nu er gået konkurs, men som tidligere har ejet syv ejendomme på Bornholm med i alt 40 lejemål.

Bornholms Tidende fulgte sidste lørdag op på, hvad der er sket med de syv ejendomme og huslejenævnssagerne, siden Facility Management gik konkurs. I dag bringes anden og sidste del.

 

“Under konkursen kunne kurator konstatere, at Erik Friedlænder ikke ønskede at bidrage til at berigtige registreringen i tingbogen, idet han nu over for konkursen indtog det synspunkt, at ovennævnte ejendom tilhørte den tinglyste adkomsthaver” skriver kurator i redegørelsen.

Tvisten mellem kurator og Erik Friedlænder resulterede i, at konkursboet indgik forlig med Euro Properties Holdings A/S og dennes direktør og ejer Erik Friedlænder, som overtog ejendommen pr. 1. januar 2020.

 

På tinglysning.dk kan man se,
at ejeren af Store Torvegade 101
nu er STG 101, 3700 Rønne ApS,
som er et ejendomsselskab, der
blev stiftet den 1. april 2019

 

Forretningspartner overtog ejendommen

Det er dog ikke Euro Properties Holdings A/S, der ejer bygningen i dag.

På tinglysning.dk kan man se, at ejeren af Store Torvegade 101 nu er STG 101, 3700 Rønne ApS, som er et ejendomsselskab, der blev stiftet den 1. april 2019.

Direktør og reel ejer af dette selskab var indtil 1. januar 2020 Erik Friedlænders forretningspartner Frank Sejer Mathiasen, mens et af hans andre selskaber, Mustang Holding ApS, stod som legal ejer. Et tredje selskab, Ejendomsselskabet Mustang ApS, som også er ejet af Frank Sejer Mathiasen, har i øvrigt pt. en retssag kørende mod kurator i konkursboet efter Facility Management, fordi Mustang-selskabet mener at have pantekrav i de seks resterende ejendomme i konkursboet.

Fra 1. januar 2020 har direktør og ejer af STG 101, 3700 Rønne ApS været Linda Nomi Larsen, mens et af hendes andre selskaber, Capitalco ApS, står som legal ejer.

Af Berlingskes artikler fremgår det, at Linda Nomi Larsens selskab Capitalco ApS blev stiftet i december 2019, og i juni 2020 havde selskabet købt 31 af netværkets ejendomme, hvoraf Store Torvegade 101 altså er en af dem.

Berlingske skriver også, at Linda Nomi Larsen har en relation til både Erik Friedlænder og Frank Sejer Mathiasen. Berlingske har blandt andet skrevet, at hun optræder på Erik Friedlænders Facebook-profil, hvor han står med armen om hende til en fødselsdagsfest for Mustangs 60-årige ejer, Frank Sejer Mathiasen. De tre er ifølge Berlingske også tagget på samme fødselsdagsbillede.

 

Lejer har problemer på Store Torvegade 101. Foto: Jens-Erik Larsen

 

Pædogfirmaer har lejet sig ind

 

Bornholms Tidende har været forbi Store Torvegade 101 i Rønne for at finde ud af, hvem der nu er lejere i ejendommen, og om de skulle lide af nogle af de samme problemer, som tidligere lejere i ejendommen har berettet om, da Facility Management var udlejer.

Dengang måtte eksempelvis Lone Kruse flytte ud af sin lejlighed på 1.th, da der blev konstateret et omfattende udbrud af skimmelsvamp i blandt andet køkkenet, som omtalt i Bornholms Tidende for en uge siden. Lone Kruse oplevede også, at det var svært at få fat i udlejerne, som heller ikke betalte hendes depositum tilbage, da hun fraflyttede, også selvom hun vandt sin klagesag i huslejenævnet. Lone Kruse fik dog endelig sine penge tllbage i januar 2020, da konkursboet indfriede hendes krav.

Bornholms Tidende har fundet ud af, at de fleste lejligheder i Store Torvegade 101 nu er udlejet til Martin Ørneborg Tykjær, der ejer to københavnske firmaer, der hedder Base 2 og Pædagogkompagniet. Firmaerne arbejder for kommuner og har pædagoger ansat, som har til opgave at være støttekontaktpersoner for anbragte børn, der er placeret i egen bolig, fordi de ikke kan bo hjemme hos deres forældre af forskellige årsager. Øverste etage på Store Torvegade 101 bliver således brugt som kontor for pædagogerne, mens de anbragte børn bor i lejlighederne i etagerne nedenunder.

Nye lejere oplever problemer

Martin Ørneborg Tykjær fortæller til Bornholms Tidende, at han er utilfreds med flere forskellige ting i forhold til udlejeren Linda Nomi Larsen, der er nuværende direktør og ejer af ejendomsselskabet STG 101, 3700 Rønne ApS, der ejer ejendommen på Store Torvegade 101.

Utilfredsheden bunder i, at der ofte opstår problemer i ejendommen, som kræver reparation af håndværkere – eksempelvis et utæt tag eller et sprunget vandrør. Men da det er svært at få udlejer til at udbedre problemerne, må pædagogfirmaerne selv lægge ud for håndværkerregningerne og så selv modsvare det i den næste husleje.

Martin Ørneborg Tykjær har fremsendt Bornholms Tidende to fakturaer (dateret 28. februar) fra Fl. Svendsen VVS, der i slutningen af februar to gange måtte tilkaldes på grund af manglende varme i bygningen. Pædagogkompagniet betalte selv regningen. I en mail dateret 30. marts giver Linda Nomi Larsen Pædagogkompagniet besked på, at de kan trække håndværkerregningen fra i næste husleje.

Derudover fortæller lejeren, at det generelt er svært at få fat i udlejeren Linda Nomi Larsen, som han også forgæves har forsøgt at opspore på STG 101, 3700 Rønne ApS’ firmaadresse, som trods det bornholmskklingende navn holder til på Slotsmarken 18 i Hørsholm.

– De hører til i et industriområde i Hørsholm, og jeg har været derude for at prøve at få fat i dem, fordi jeg ikke kunne få noget svar på noget. Men der var heller ikke nogen, der åbnede, da jeg var derude, lyder det fra Martin Ørneborg Tykjær.

Udlejer afviser kritikken

Bornholms Tidende har fremlagt kritikken for udlejer Linda Nomi Larsen og spurgt hende, om hun er en del af det netværk af ejendomsspekulanter, som Berlingske for nylig har skrevet en række artikler om.

Berlingske har blandt andet skrevet, at Linda Nomi Larsens selskab Capitalco ApS, som blev stiftet i december 2019, allerede i juni 2020 havde købt 31 af netværkets ejendomme. Det er da også Capitalco ApS, som ifølge cvr-registret er den reelle ejer af STG 101, 3700 Rønne ApS.

 

Jeg er ikke en del af
det netværk, du beskriver

 

Linda Nomi Larsen har svaret skriftligt tilbage i en mail, at hun ikke er en del af det omtalte netværk, og at de problemer, som Martin Ørneborg Tykjær fra Base 2 og Pædagogkompagniet beretter om, ikke er foregået under hendes tid i ejendomsselskabet.

Ifølge cvr-registret overtog hun ejerskabet af selskabet fra den tidligere ejer Frank Sejer Mathiasen den 1. januar 2020.

“Jeg er ikke en del af det netværk, du beskriver. Jeg har overtaget ejendommen Store Torvegade 101 i år. Martin har fra første dag kunnet få kontakt til mig telefonisk. Jeg kan ikke stå til ansvar for den historik, fortiden bringer med sig i denne ejendom”, skriver Linda Nomi Larsen, som også oplyser, at hun netop lagt ud til Bornholms Forsyning for Martin Ørneborg Tykjærs manglende tilmelding hertil, og at hun i sin korte tid på ejendommen har istandsat endnu et lejemål til ham.