Arkivfoto: Berit Hvassum

Husene blev hurtigt værd at bevare: Her er de strenge regler

I første omgang var de svenske træhuse i Rønne tænkt som midlertidig beboelse til de af byens borgere, som havde mistet deres hjem som følge af det sovjetiske bombardement i maj 1945. Allerede inden husene var bygget, var der i Rønne Byråd tale om, at de nok skulle erstattes af stenhuse efter nogle år, men ret hurtigt gik det op for politikerne, at broderfolkets gave var noget ganske særligt.

HISTORIE

I første omgang var de svenske træhuse i Rønne tænkt som midlertidig beboelse til de af byens borgere, som havde mistet deres hjem som følge af det sovjetiske bombardement i maj 1945. Allerede inden husene var bygget, var der i Rønne Byråd tale om, at de nok skulle erstattes af stenhuse efter nogle år, men ret hurtigt gik det op for politikerne, at broderfolkets gave var noget ganske særligt.

Ved den første fremvisning af prøvehuse af de to forskellige slags træhuse overraskede de med deres rummelighed og indretning, og efter få år nåede byrådet til den erkendelse, at husene var værd at bevare.

I 1949 blev en deklaration for svenskehusene i Rønne tinglyst med det “formål at bevare de kvarterer, der er bebygget med de af den svenske stat efter bombardementet i 1945 skænkede træhuse , som samlede haveboligkvarterer med bibeholdelse af træhusenes særlige karakter”.

Deklarationen skulle desuden sikre kvartererne et smukt og tiltalende helhedspræg samt sikre beboerne de mindst mulige ulemper fra omgivelserne.

 

Godkendte farver

Der er regler for, hvilke farver de svenske træhuse i Rønne må have. Der gælder særlige regler for Lærkevej, Birkevej og Fyrrevej.

Blå – to godkendt nuancer

Grøn – tre godkendte nuancer

Grå – fire godkendte nuancer

Gul – tre godkendte nuancer (en af disse skal bruges på Lærkevej)

Lysebrun – en godkendt nuance

Rosa – en godkendt nuance

Rød – en godkendt nuance (skal bruges på Birkevej og Fyrrevej)

Farverne kan valgfrit anvendes i alle områder – dog med den begrænsning, at nabohuse ikke må have samme farve.

Kilde: BRK.dk

 

Udseende må ikke ændres

Deklarationen gælder stadig og indeholder 13 paragraffer, der beskriver de regler, ejerne af træhusene skal overholde for at leve op til formålet om at bevare kvartererne.

Af reglerne fremgår det, at husene kun må bruges til beboelse. Dog må beboerne drive sådan virksomhed, som i almindelighed udøves i beboelsesejendomme. Det tilhørende areal må kun bruges til havebrug, og hegn mellem ejedommene skal være levende hegn. Mod gaden kan hegn efter byrådets tilladelse udføres på en anden måde.

Husenes udseende må ikke ændres, hvad angår farver, materialer eller konstruktionselementer som skodder, døre og vinduer.

Byrådet kan give tilladelse til tilbygning, der lever op til kravet om farve, materiale og konstruktionselementer. Garager, carporte og andre småbygninger kan etableres bag husets baglinje, hvis materialet forhåndsgodkendes. Oprindeligt måtte der ikke opstilles skilte på eller ved husene, men det er ændret til, at der kan tillades opsat et malet træskilt uden lysinstallationer på maksimalt en kvart kvadratmeter, hvis der tillades erhvervsvirksomhed i et hus.

Endelig skal gaderne i svenskehuskvartererne bevares i en stand, der harmonerer med husene og omgivelserne.

 

75 år siden

Det er i disse uger 75 år siden, de første træhuse kom til Bornholm fra Sverige.