Nuværende lejer i Store Torvegade 101 kritiserer kuratoren i Facility Managements konkursbo. Foto: Jens-Erik Larsen

Kritik af kurator i konkursbo: ‘En mærkelig handling’

Ejeren af Base 2 og Pædagogkompagniet, Martin Ørneborg Tykjær, fortæller til Bornholms Tidende, at han er utilfreds med den behandling, han har fået af kuratoren i Facility Managements konkursbo.

Martin Ørneborg Tykjær skrev sidste år under på lejekontrakter på de fleste af lejlighederne på ejendommen på Store Torvegade 101 i Rønne, og dengang var det kurator Henrik Selchau Poulsen fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som stod som udlejer.

EJENDOMSUDLEJNING

Ejeren af Base 2 og Pædagogkompagniet, Martin Ørneborg Tykjær, fortæller til Bornholms Tidende, at han er utilfreds med den behandling, han har fået af kuratoren i Facility Managements konkursbo.

Martin Ørneborg Tykjær skrev sidste år under på lejekontrakter på de fleste af lejlighederne på ejendommen på Store Torvegade 101 i Rønne, og dengang var det kurator Henrik Selchau Poulsen fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som stod som udlejer.

Ejendommen var nemlig på daværende tidspunkt stadig en del af Facility Managements konkursbo, men efter lejekontrakterne var underskrevet mellem kurator og Martin Ørneborg Tykjær, indgik kurator et forlig med Euro Properties Holding A/S, som mente at have ejendomsretten til ejendommen. Forliget resulterede i, at selskabet overtog ejendommen, og dermed var pædagogfirmaerne nu blevet lejere hos Euro Properties Holding A/S, som er et selskab, der er ejet af Erik Friedlænder, der er den samme mand, der også ejede det konkursramte Facility Management, og som kurator nu i øvrigt har indstillet til tre års konkurskarantæne.

Ejeren af Base 2 og Pædagogkompagniet er utilfreds med kurator Henrik Selchau Poulsen, fordi det var meningen, at en af Martin Ørneborg Tykjærs venner ville byde på ejendommen, når den blev sat til salg af konkursboet, og så ville vennen ellers renovere lejlighederne og fortsat lade pædagogfirmaerne leje sig ind. Men dette fik vennen aldrig mulighed for.

– Vi lejede os ind på en langtidskontrakt, fordi min kammerat ville byde på ejendommen, for på den måde ville vi være sikret et godt sted at være i årene fremover, siger Martin Ørneborg Tykjær.

– Min kammerat havde fortalt kurator, at han ønskede at være med i budrunden, og det blev også noteret ned af kurator. Og lige pludselig nærmest overnight får jeg en dag at vide, at det er solgt og overtaget af nogle andre. Og så kigger vi på hinanden og tænker: Hvorfor er han ikke blevet kontaktet og fået noget at vide? Jeg synes, det er en mærkelig handling af kurator.

 

Syv ejendomme

For et par uger siden skrev Berlingske om et netværk af ejendomsspekulanter, der opkøber gamle, faldefærdige huse i provinsen og udlejer dem til lejere, som så ofte fraflytter hurtigt igen, fordi der eksempelvis er problemer med skimmelsvamp, eller fordi man fryser meget om vinteren grundet radiatorer, der ikke virker.

Når lejerne fraflytter mister de ofte deres depositum, fordi udlejer ikke vil betale pengene tilbage – også selvom lejerne får medhold i deres klager til huslejenævnet.

Ifølge Berlingske består netværket blandt andet af ejendomsselskabet Facility Management, som nu er gået konkurs, men som tidligere har ejet syv ejendomme på Bornholm med i alt 40 lejemål.

Bornholms Tidende fulgte sidste lørdag op på, hvad der er sket med de syv ejendomme og huslejenævnssagerne, siden Facility Management gik konkurs. I dag bringes anden og sidste del.

 

Kurator afviser kritikken

Bornholms Tidende har forholdt kurator Henrik Selchau Poulsen kritikken fra Martin Ørneborg Tykjær, og kurator forklarer, at forliget blev indgået, fordi der var tvist om, hvem der reelt ejede ejendommen på Store Torvegade 101.

– Konkursboet havde den opfattelse, at konkursboet ejede ejendommen, uanset konkursboet ikke havde skøde på ejendommen – modsat øvrige ejendomme i konkursboet. Hvis vi skulle have solgt ejendommen fra konkursboet, ville det forudsætte en retssag om ejerskabet, som ville have været dyr at føre, og som ville belaste kreditorerne omkostninger, siger kurator.

I stedet indgik man et forlig med Euro Properties Holding A/S, som indebar, at alle kreditorer, der havde anmeldt gyldige krav med sikkerhed i ejendommen skulle have betalt deres udeståender. Dette talte både Bornholms Regionskommune, tidligere og nuværende lejere, panthaverne, skattevæsenet m.fl., og det gik Euro Properties Holding A/S med til, hvormed tvisten om ejendomsretten til Store Torvegade 101 endte i et forlig, hvor kreditorerne fik sine penge, og ejendomsselskabet fik retten til ejendommen.

Hvorfor lejede I ejendommen ud, inden forliget blev aftalt?

– Efter konkursboets opfattelse havde boet ejendomsretten til ejendommen, og før der opstod egentlig tvist om ejendomsretten, indgik boet en lejeaftale mod blandt andet at renovere visse lejemål. Når et konkursbo disponerer over en lejlighed, er man som kurator forpligtet til at leje den ud, hvis det kan ske på ordentlige og for kreditorerne fornuftige vilkår. Det er derfor ikke usædvanligt, at man i et konkursbo lejer lejlighederne ud til nye lejere, og det sker selvfølgelig så på ordentlige lejekontrakter.

– På et tidspunkt kan ejendommen så blive solgt til nogle andre, og det gælder også for alle andre, der lejer sig ind i en ejendom. Vi har så ikke solgt til nogen i dette tilfælde, men vi har bare accepteret, at det var for omkostningstungt for os at komme igennem en retssag om ejerskabet til ejendommen. Og hvis vi havde ført retssagen og vundet den, ville vi formentlig ikke have opnået et bedre resultat for kreditorerne i ejendommen, end det vi opnåede med forliget, siger kurator.