Foto: Jens-Erik Larsen

Leif Olsen om lang tid med problemer i BAT: Tillid tager tid

At der længe har været problemer i BAT, er ikke nogen hemmelighed. Trafikselskabet, der drives kommunalt og er financieret via kommunalbudgettet og delvist gennem billetindtægter, har kørt med underskud siden den tidligere trafikchef Lars Bjørn Høybyes ledelse.

TRANSPORT

At der længe har været problemer i BAT, er ikke nogen hemmelighed. Trafikselskabet, der drives kommunalt og er financieret via kommunalbudgettet og delvist gennem billetindtægter, har kørt med underskud siden den tidligere trafikchef Lars Bjørn Høybyes ledelse.

BAT gik ud af 2019 med et underskud på 6,6 millioner kroner, og det har medført besparelser i trafikselskabet. Blandt andet derfor skulle der laves en ny helårskøreplan, der kunne give en så effektiv brug af chaufførtimer som muligt. Det var iværksætningen af den køreplan, der i starten af ugen pustede til chaufførernes utilfredshed, men tillidsrepræsentant Stig Lodberg påpegede tirsdag for avisen, at den virkelige kilde til BATs medarbejderes frustration skulle findes blandt dårligt samarbejde med selskabets trafikchef Lars Friborg. En af de chauffører, som Bornholms Tidende har talt med, udtrykker mistillid til Lars Friborg og kan ikke se, hvordan forholdende i selskabet bliver bedre, før der bliver fundet en anden person til posten.

Presset arbejdsklima

Trafikchefen er ikke politisk udvalgt, men ansat af chefen for BRKs center for ejendomme og drift. Leif Olsen (SF) kan som formand for natur- og miljøudvalget, som center for ejendomme og drift hører under, ikke udtale sig direkte om personaleforhold i BAT. Han medgiver at der længe har været et presset arbejdsklima mellem BATs medarbejdere og trafikchefen, og at der allerede var samarbejdsvanskeligheder tilbage under den tidligere trafikchef Lars Bjørn Høybye. Lars Bjørn Høybye fratrådte stillingen som trafikchef i august 2018, og Lars Friborg trådte til i december samme år.

– Det handler om at skabe tillid og respekt mellem ledelse og medarbejdere, og sådan noget tager lang tid at bygge op, men kan rives ned meget hurtigt, siger Leif Olsen.

– Hvis du som medarbejder føler, at tingene ikke kører ordentligt gennem længere tid, så kan det være svært for medarbejderen at få tillid til ledelsen, og det er en indstilling, der tager lang tid at lave om på, siger han.

Han forklarer at problemerne er noget, den politiske ledelse og BAT har drøftet løbende de seneste år.

– Det er noget vi snakker både med koncerndirektøren og centerchefen om. Hvordan får vi tingene til at gå i den rigtige retning? Sidste år kom det til en arbejdsnedlæggelse, og det blev det ikke til i år. Er det en stor forbedring? Nej, måske ikke, men det er dog en forbedring, siger Leif Olsen.

– Vi må desværre konstatere, at vi ikke er nået så langt med at skabe et bedre samarbejde medarbejdere og ledelse imellem, som vi havde håbet. Det må vi så forholde os til, og det kommer vi til at snakke om ved næste udvalgsmøde, siger han.

Vil fjerne usikkerhed om køreplan

Hvad vil udvalget arbejde med fremover for at få styr på BAT og chaufførernes utilfredshed?

– Det første vi vil arbejde med, er at se på den nye ruteplan, som vi nu har udskudt, for at se, om den holder og for at få fjernet den usikkerhed, der er omkring den. Derudover er vi nødt til på både politisk og ledelsesniveau at arbejde videre med det samarbejdsgrundlag, der er nu og sætte øget fokus på det. Det er klart, at uanset hvem eller hvad der er skyld i samarbejdsproblemer, der er, så er det nogen udfordringer, som vi er nødt til at håndtere, siger Leif Olsen.