TV2Bornholm. Arkivfoto: Berit Hvassum.

Regional tv-kanal levede ikke op til egne tv-mål i 2019: Færre nye produktioner og flere genudsendelser på TV2/Bornholm

TV 2/Bornholm har et mål om at sende 1.000 timers nyproduceret tv om året, men det indfriede tv-kanalen ikke i 2019.

Fjernsyn

TV 2/Bornholm har et mål om at sende 1.000 timers nyproduceret tv om året, men det indfriede tv-kanalen ikke i 2019. Ifølge TV 2/Bornholms egen public service-redegørelse nåede kanalen sidste år blot op på 866 timer. Heller ikke i 2017 og 2018, hvor kanalen ifølge dets egen opgørelse sendte henholdsvist 975 og 927 timers nyproduceret indhold, blev målet opfyldt.

At det ikke lykkedes at nærme sig 1.000 timer i 2019, skyldes ifølge redegørelsen, at et fælles regionalt program, der var budgetteret efter, blev aflyst. Programmet skulle have udgjort 114 timer.

Direktør Jan Jørgensen fortæller, at ambitionen om 1.000 timer udspringer af, at Rigsrevisionen i 2016 påtalte, at Kulturministeriets kontraktstyring af TV2-regionerne ikke var konkret nok. Herefter blev tv-stationerne pålagt at indføre kvantitative mål, og et af de centrale mål blev på den bornholmske kanal at vise 1.000 timers nyproduceret indhold.

– Det lå lidt over det niveau, vi havde, da vi startede med måltallet. Oplægget kom fra ledelsen og blev vedtaget af bestyrelsen, fortæller Jan Jørgensen.

Den samlede produktion af nyhedsudsendelser i 2019 udgjorde 189 timer, mens aktualitetsprogrammer som blandt andet nyhedsmagasinet Perspektiv, naturmagasinet Ekko og den politiske dækning af folketingsvalget og kommunalbestyrelsesmødes stod for 431 timer.

+7.000 timer med genudsendelser

Antallet af nyproducerede timer er faldet støt siden 2016, hvor det blev til 995 timer. Med i dette tal kan indgå udsendelser, der ikke foregår på Bornholm, men kun hvis udsendelsen transmitteres simultant med de andre regioner, hvilket var hensigten med det aflyste, fællesregionale program, der fik 2019-målet til at skride.

Da TV 2/Bornholm har egen 24 timers-kanal, fører den begrænsede produktion af nye programmer til, at flere udsendelser må genudsendes flere gange. I 2019 genudsendte kanalen 7.065 timer – langt over de budgetterede 6.000 timer til genudsendelser. Det kan lyde voldsomt, men man skal huske, at TV 2/Bornholms egen kanal er i alle døgnets 24 timer.

Når genudsendelser fylder så meget mere end planlagt, hænger det til dels sammen med, at tv-stationen har prioriteret at transmittere genudsendte programmer frem for at vise et såkaldt nyhedsskilt.

Årets resterende 829 timer gik med at vise nyhedsskilte eller trailers (foromtale af kommende programmer).

Grafik: Christina Skovmose

20 artikler om dagen

Mens journalisterne ikke kunne leve op til den regionale tv-stations interne produktionsmål i fjernsynet, har de skrivende medarbejdere opfyldt målsætningerne i det digitale univers. TV 2/Bornholm publicerede 7.255 artikler i 2019 på kanalens hjemmeside. Målsætningen er at lave mindst 7.000 artikler om året.

Målene for antallet af besøgende på tv2bornholm.dk blev opfyldt og mere til. Dagligt havde tv2bornholm.dk sidste år cirka 16.000 sessioner – målet var på 11.000 sessioner (hver bruger kan have flere sessioner samme dag) om dagen. Månedligt havde nyhedssitet i gennemsnit 134.000 unikke brugere – målet var 100.000.

Og med 2.344 opslag på sociale medier (tv-stationens tre Facebook-sider samt én Instagram-profil) blev målet på 2.200 opslag også nået.

TV 2/Bornholms økonomi

TV 2/Bornholm omsatte i 2019 for 68,5 millioner kroner. Som regional public service-station, der er økonomisk ligestillet med de syv øvrige TV2-regioner, modtog TV 2/Bornholm 66,4 millioner kroner i offentlig støtte. 61,3 millioner kroner kommer fra licensmidler, mens 5,1 millioner kroner er et tilskud fra finansloven. Licensordningen er i gang med at blive udfaset, og i 2022 vil alle indtægter være fra finansloven.

I 2019 havde TV 2/Bornholm 85 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Kilde: Public service-redegørelse 2019, TV 2/Bornholm