Det er uretfærdigt at opkræve 1.000 kroner om året for at stille en kommunal agterfortøjning til rådighed for bådejere, som måske slet ikke ønsker det, mener formand Sven Olaf Kjær i Hasle Småbådeklub. Derfor har klubben i et høringssvar gjort indsigelse mod det forslag i kommunens oplæg til et nyt takstregulativ for de kommunale havne. Arkivfoto: Allan Rieck

Kritik af forslag til havnetakster: Folk har fortøjet deres både selv i tusindvis af år

Snakken går på Hasle Havn. Regionskommunen lægger op til, at alle både i de kommunale havne skal have en kommunal agterfortøjning, og det skal koste bådejerne 1.000 kroner om året. Det er en dårlig idé, synes man i Hasle Småbådeklub.

HAVN

Snakken går på Hasle Havn. Regionskommunen lægger op til, at alle både i de kommunale havne skal have en kommunal agterfortøjning, og det skal koste bådejerne 1.000 kroner om året. Det er en dårlig idé, synes man i Hasle Småbådeklub.

– Nogle af vores medlemmer gik i rødt, da de så den forhøjning på 33 procent. Vi synes, det er lidt ublu, siger formand Sven Olaf Kjær, som på klubbens vegne har sendt et høringssvar til kommunens forslag til et nyt takstregulativ.

Nogle steder i havnene er der y-bomme, andre steder er der bøjer, og så er der bådejere, som selv har smidt en sten i vandet til at fortøjre båden ude agter, fortæller han.

– Det er mennesker med en lillebitte jolle, som måske er ude at sejle to gange om året. Jeg tror ikke, vi har nogen i Hasle, men det er generelt. De skal så slippe 1.000 kroner mere om året for at have sådan en lille jolle liggende, og så vil kommunen lægge en kommunal bøje ud i stedet for. Det koster ikke kommunen noget, og det bliver præsenteret som en serviceforhøjelse for bådeejerne, at de får en kommunal fortøjning. Gud er det ej. Folk har fortøjet deres både selv i tusindvis af år, siger Sven Olaf Kjær.

Uretfærdig prisstigning

Ifølge formanden for Hasle Småbådeklub kan de 1.000 kroner være forskellen på, om en familie kan anskaffe sig en lille jolle til lidt fornøjelser.

– Hvis man skaffer sig en lille jolle, man måske giver 500 kroner for og lige har råd til, og så smider man et anker i agter, og så klarer man sig fint med det. Så kommer kommunen og siger, at fra 2022 skal der være kommunale fortøjninger, og så skal alle have en prisstigning på 33 procent, fortæller Sven Olaf Kjær.

Hvor mange både det reelt drejer sig om, ved han ikke, men principielt mener han, at det er uretfærdigt at pådutte folk en sådan prisstigning.

– Man får intet ekstra ud af det, og jeg har indtryk af, at havnens folk har nok at se til i forvejen, og skal de også have samtlige fortøjninger at passe. Jeg er sikker på, at de vil smide en bøje ud og sige, at den er kommunal, og så servicerer de folk på den måde. Man får ikke noget ud af det. Den bøje skal man alligevel sætte sig egen agtertamp i, og hvis den knækker, så har havnen intet ansvar. Havnen har kun ansvar for den bøje, som er sat fast i bunden, lyder det fra Sven Olaf Kjær.

 

Om Hasle Småbådeklub

Hasle Småbådeklub har til formål at fremme småbådsfiskeriet i Hasle og omegn, at øge sikkerheden til søs, at dyrke småbådesfiskeriet på et plan, hvor alle kan være med samt at varetage medlemmernes fælles anliggender overfor myndigheder og organisationer.

 

Mere enkle regnskaber

I høringssvaret skriver småbådeklubformanden, at den foreslåede pris på 1.000 kroner ikke står mål med den service, kommunen vil levere for beløbet, da det aldrig vil komme til at koste en bådejer henad 1.000 kroner om året at vedligeholde sine egne fortøjninger.

“Det såkaldte “øgede serviceniveau” kan kommunen yde på bedre måder”, skriver han.

– Det er ganske gratis for kommunen, når de har smidt en bøje i. Den kan de købe hos Øens Marinecenter for næsten ingen penge, og så kan de sige, at de tager 1.000 kroner mere om året. Så forenkler de deres regnskaber, for så er der kun én takst, siger Sven Olaf Kjær.

Som leder af Veje, havne og beredskab i kommunen har Palle K. Tourell fortalt, at den forestående ændring af takstregulativet og takstbladet for de kommunale havne samt de indkomne høringssvar vil blive behandlet politisk i løbet af efteråret 2020.