Arkivfoto

Bornholms Politi har indført nultolerance: Bøden falder uden advarsler – anden gang beslaglægges anlægget

Efter en sommer med usædvanligt mange af den type opgaver, hvor en patrulje sendes ud for at dæmpe en fest med for høj musik, har Bornholms Politi besluttet at håndhæve reglerne mere restriktivt.

– Vi har en gevaldig stigning af musik til ulempe, hvor unge mennesker sidder på strandene, havnearealer eller i skove og spiller rigtig høj musik på de her soundboxe. Nu har vi skærpet kursen, fortæller politikommissær Hans Henrik Dam

Sommerliv

Efter en sommer med usædvanligt mange af den type opgaver, hvor en patrulje sendes ud for at dæmpe en fest med for høj musik, har Bornholms Politi besluttet at håndhæve reglerne mere restriktivt.

– Vi har en gevaldig stigning af musik til ulempe, hvor unge mennesker sidder på strandene, havnearealer eller i skove og spiller rigtig høj musik på de her soundboxe. Nu har vi skærpet kursen, fortæller politikommissær Hans Henrik Dam.

Siden i mandags har politiet fulgt en ny linje: Allerede ved første overtrædelse af reglerne om musik i det offentlige rum uddeler politiet en bøde på 1.500 kroner til ejeren af musikanlægget og udsteder et forbud. Virker forbuddet ikke efter hensigten, så politiet må tilkaldes igen, koster det endnu en bøde med samme takst og en beslaglæggelse af musikanlægget.

Den nye procedure gør, at politiet kan konfiskere soundboxe og andre musikanlæg permanent.

Henover sommeren har larmende unge ikke fået bøder i første forsøg. Politiet har i de forgangne uger beslaglagt soundboxe, hvis de festende har været så fulde, at de ikke har lyttet til politiet, men så har man næste dag kunnet hente sit udstyr på politigården.

Juridisk kan den nye linje lade sig gøre, fordi patruljerne nu som udgangspunkt anser musik til ulempe – som det hedder i politijargon – for at være en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Hidtil har forstyrrende musik været et anliggende administreret efter politiloven, fortæller Hans Henrik Dam.

– Når vi har musik til ulempe, har vi kunnet bruge reglerne i politiloven og løfte en pegefinger over for dem og bede dem om at skrue ned. Problemet er, at vi tit kort tid efter skal tilbage igen, fordi de har skruet op igen, når vi er kørt. Vi har strammet kursen, fordi vi efter vores vurdering har brugt for mange ressoucer på at køre ud og bede folk om at skrue ned to gange, siger politikommissær Hans Henrik Dam.

Han forklarer, at “man ikke må spille til væsentlig gene for omkringboende”. Hvis der slet ikke bor nogen i nærheden, som kan generes af støj, har man lov til at skrue op for bassen.

Kan du prøve at beskrive, hvordan I definerer væsentlig gene?

– Det er simpelthen, hvis det er patruljens skøn, at musikken er for høj. Det må ikke være sådan, at der ikke er nogen personer i miles omkreds, der ikke kan sove. Så musikken må ikke genere folk, ganske enkelt. Og det er et politimæssigt skøn.

Der er vel forskel på, om det er om eftermiddagen eller natten?

– Det vil der jo være. Selvfølgelig er vores tolerance om eftermiddagen større, end den er klokken 2 om natten.

Hvis man om aftenen gerne vil hygge sig med lidt musik og skal undgå sådan en bøde, kan I give folk nogle retningslinjer ud over at bruge sund fornuft?

– Nej, men man kan bruge de retningslinjer, som kommunen har lagt ud. Det er kommunen, der står for støjmålinger og reguleringen. Hvis man for eksempel skal holde en koncert efter klokken 22, skal man søge kommunens tilladelse til det. Efter klokken 22 må det ikke være højere, end hvad en vaskemaskine larmer. Det er det niveau, vi snakker om. Nu kan jeg ikke huske præcist, hvor mange decibel det er, men det er meget lidt. Ellers skal man søge kommunen om tilladelse, og så har man et egentlig arrangement, hvor politiet også skal høres, siger Hans Henrik Dam.

Kommer I til at proaktivt at holde øje med det, eller bliver det på baggrund af anmeldelser fra naboer?

– Når vi kommer rundt på øen, og vi selv opdager det, får de en bøde, og hvis vi får en anmeldelse, sker det også. Vi kører nultolerance på det for øjeblikket for at få det stoppet.

 

Hans Henrik Dam. Arkivfoto: Allan Rieck

 

Første soundboks-bøde er uddelt i Allinge

 

Den første bøde under Bornholms Politis nye nultolerance-strategi over for høj musik blev uddelt mandag aften i Allinge.

– De fattede budskabet med det samme – også fordi de havde læst om det i medierne. Så dem hørte vi ikke mere til. Men ejeren af soundboksen fik en bøde på 1.500 kroner, fortæller politikommissær Hans Henrik Dam.

Politiets nye linje, hvor musikanlæg kan blive konfiskeret ved patruljens andet besøg, hænger sammen med, at politiet de seneste uger har været ude at stoppe høj musik på shelterpladser, strande, havne, åbne pladser, i skove og parker.

– Og vi har også haft problemet i private haver. Vores teori er, at det kan have noget med coronaindsatsen at gøre. Barer og diskoteker lukker til midnat. Hvor skal man så gå hen? Man laver sin egen fest. Det må man også gerne, men det skal være sådan, at vi allesammen kan være der.

Det er særligt soundbokse, der kan holde nabolaget vågne om natten. De bærbare højttalere ligner forstærkere, som man kender fra rockkoncerter, og de er så tunge, at de er udstyret med hjul, så de kan blive trukket rundt.

– Det er sindssygt så højt, de kan spille. De billigste koster 6.000-7.000 kroner, så det er selvfølgelig vores håb, at folk tænker sig om en ekstra gang, når vi beder dem skrue ned, og de samtidig får den første bøde på 1.500 kroner, siger Hans Henrik Dam.