En idrætsforening med et madlavningshold er det eneste eksempel på en folkeoplysende forening, der både tilbyder voksenundervisning og aktiviteter for børn og unge. Nu overvejer en aftenskole at gøre noget tilsvarende, og derfor vil regionskommunen nedskrive, hvordan tilskudsreglerne skal være i sådanne tilfælde. Arkivfoto

Kommunen kigger nærmere på tilskudsregler til folkeoplysende arbejde

Folkeoplysning 

En forespørgsel fra en aftenskole betyder, at regionskommunen vil opdatere sine regler for tilskud til folkeoplysende arbejde. Det er muligt at søge tilskud til aktiviteter for børn og unge og til voksenundervisning, og på nuværende tidspunkt har kommunen ikke nogen nedskrevne regler for, hvordan den forholder sig, hvis den samme ansøger søger tilskud til begge dele.

Aktuelt er der en aftenskole, der har forespurgt om muligheden for at søge tilskud til aktiviteter for børn og unge, sideløbende med at den får tilskud til voksenundervisning. På den baggrund skal folkeoplysningsudvalget på sit møde i august tage stilling til regler for tilskud til foreningsvirksomhed under både kapitel 4 og 5 i folkeoplysningsloven, det vil sige henholdsvis den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

En enkelt forening

En folkeoplysende forening tilbyder typisk enten voksenundervisning eller frivilligt foreningsarbejde for børn og unge, men loven giver mulighed for, at en forening kan tilbyde begge dele.

Blandt de godkendte folkeoplysende foreninger på Bornholm findes der aktuelt en enkelt forening, der tilbyder både frivilligt foreningsarbejde og voksenundervisning, idet en idrætsforening i en årrække har udbudt et madlavningshold.

Udgifterne til madlavningsholdet har i alle år været finansieret via en bevilling fra puljen til voksenundervisning, og tilsvarende foreslår den kommunale administration, at såfremt en aftenskole tilbyder aktiviteter for børn og unge, så skal der ydes tilskud til aktiviteten fra puljen til aktiviteter for børn og unge.

Uanset arrangør

Forud for mødet i folkeoplysningsudvalget foreslår administrationen, at kommunen nedfælder egentlige regler for tilskud til foreningsvirksomhed under både kapitel 4 og 5, og den har udarbejdet et forslag, som udvalget skal tage stilling til.

Ifølge forslaget kan en folkeoplysende forening tilbyde virksomhed inden for begge områder. Kommunen afgør hvilke foreningskrav, der stilles, og det sker ud fra en vurdering af, inden for hvilket område foreningen har sin hovedvirksomhed.

En forening kan dermed modtage tilskud efter både kapitel 4 og 5, men tilskuddet skal anvendes til og afregnes efter den tilskudsform, hvortil det er bevilget. Udgiften til virksomhed under kapitel 4 finansieres af budget til voksenundervisning, og udgiften til virksomhed under kapitel 5 finansieres af budget til aktiviteter for børn og unge uanset arrangør.

Det siger loven

“En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed efter både kapitel 4 og 5. Kommunalbestyrelsen afgør ud fra en vurdering af foreningens hovedvirksomhed, om foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.”

Kilde: Folkeoplysningsloven, kapilet 2 paragraf 5.