Oversygeplejerske Peter Juul Jensen. Foto: Jacob Jepsen.

Flere skal downloade sundhedsplatform

Sundhed

En af forudsætningerne for, at digitaliseringen af kontakten med hospitalerne kan blive en succes, er, at flere begynder at anvende “Min Sundhedsplatform”. Programmet, der fås som app til telefon eller tablet, er Region Hovedstadens pendant til “Min Sundhed”, som mange kender fra kommunikationen med deres praktiserende læge.

I efteråret vil Bornholms Hospital køre en kampagne, hvis formål er at udbrede kendskabet til den borgerrettede del af sundhedsplatformen.

– Det er vores ønske, at de patienter, som skal i kontakt med hospitalet, kobler sig op på Min Sundhedsplatform. Det betyder, at de kan begynde at skrive med hospitalet, og uden fysiske besøg reagere på blodprøvesvar og regulere medicin, fortæller oversygeplejerske Peter Juul Jensen.