Nye løkker kan skyde op i Rønne Syd. Foto: Berit Hvassum

Rune Holm forventer stor interesse for gymnasiet og nye grunde i Rønne Syd

RØNNE

For hvad der føles som tolvte dag i træk, huserer en strid blæst, og vestvendte Nørrekås Lystbådehavn er bestemt ikke det mest fredfyldte sted at befinde sig. I fraværet af udenlandske sejlere ligger der færre gæstende både i havnen end sidste sommer. Vel sidder der folk og drikker formiddagskaffe på Café Kaas, men det er tydeligt, at potentialet, som kommunens byudviklere ønsker at udfolde på den for turister hengemte havn, fortsat er, ja et potentiale.

Over for caféen står tilflytterkonsulent Rune Holm og taler i mobiltelefon. Han udnyttede sidste uges eneste dag med moderat vind til at sejle sin båd fra Svaneke til Rønne, og de næste to uger vil han i havnene gøre reklame for Bornholm som permanent bopæl.

– Det er her i Rønne, jeg forventer at møde færrest turister. Der bliver mere at lave i Gudhjem, Svaneke og Hammerhavn, spår Rune Holm realistisk, da Bornholms Tidende lægger vejen forbi kajkanten.

Mens sommergæsterne fylder mere i andre byer, besidder Rønne nogle afgørende kvaliteter i forhold til at tiltrække nye indbyggere. Det er i Rønne, koncentrationen af arbejds- og uddannelsespladser er størst, og når energiøen og de kæmpemæssige havvindmølleparker skal opføres i det kommende årti, vil byens behov for boliger formentlig forøges.

Netop energiøen og manglen på arbejdskraft i lyset af den aldrende arbejdsstyrke er med i Rune Holms arsenal af gode argumenter over for interesserede feriegæster, fortæller han.

– Vi kommer til at skulle tiltrække så meget arbejdskraft, for 2.000 går på pension i løbet af de næste par år. Senere kommer energiøen til at give så meget, siger han.

Henvist til campingplads

Det sætter krav til boligmarkedet i den største by. Rune Holm kontaktes af mange, som har svært ved at finde lejemål på egen hånd. Et par stykker har måttet slå sig ned på en campingplads henover sommeren, fordi der ikke er nok ledige boliger i byen.

– Slottet er fyldt op, og nu venter vi på gymnasiet. Jeg tror, at der bliver frigivet en hel del parcelhuse, når ældre flytter ind i mindre lejligheder, siger Rune Holm om de to store ejendomme, der hver især bidrager med cirka 70 ekstra boliger i Rønne.

Selv om udbuddet af seniorvenlige boliger er på vej op, vurderer tilflytterkonsulenten, at der vil være efterspørgsel efter nye byggegrunde i Rønne Syd, hvor kommunen råder over 10 hektar jord.

Når han snakker med mulige tilflyttere, som forgæves søger en lejebolig, råder han dem ofte til at overveje et købe en bolig i stedet for. Trods stigende boligpriser i Rønne er det stadig muligt for de fleste med fast arbejde at blive husejer, også på en enkelt indkomst, påpeger Rune Holm.

Rune Holm har tilbragt to dage i Nørrekås Lystbådehavn. De kommende 10 dage vil han være at finde i Hasle, Hammer Havn, Allinge, Gudhjem, Nexø og Svaneke. Når der ikke er besøgende, passer han sit daglige arbejde med telefon og bærbar computer på båden. Foto: Jens-Erik Larsen

For tiden arbejder kommunen med at forberede nye udstykninger i Rønne Syd. Byggeplanerne skal ses i sammenhæng med kommunens boligpolitik. Kommunen har sat ambitionsniveauet højt og stræber efter at nå op på 42.000 personer i 2028, hvilket vil kræve 1.200 nye boliger. De seneste befolkningsprognoser indikerer dog, at målet vil blive svært at nå.

Hvis ambitionerne om befolkningstilvækst skal indfries, forventes Rønne at blive en drivkraft. Den almene boligorganisation Bo42’s direktør, Ebbe Frank, vurderede sidste år, at der frem mod 2028 er brug for 600 nye boliger på Bornholm, og at 70 procent af dem bør bygges i Rønne.

Mindre urentabelt at bygge nyt

I debatten om Rønne Syd har flere imidlertid betvivlet, at det er nødvendigt med så mange nye boliger, og de seneste mange år har mængden af nybyggeri da også været højst begrænset. I en boliganalyse, som indgår i byudviklingsplanen for Rønne, beskriver et eksternt rådgivningsfirma det, at det lave prisniveau på ejendomsmarkedet “ikke understøtter nybyggeri ud over byggeri af andelsboliger (rækkehuse)”.

“Byggeriet af nye parcelhuse er ligeledes begrænset, idet der er tale om en betydelig investering i grund og byggeriet set i forhold til gensalgsrisikoen, hvis boligen ikke kan sælges til en pris, der matcher den investerede kapital,” står der endvidere.

Rune Holm tror imidlertid, at tilflytternes mod på at bygge eget hus er større end tidligere. Det skyldes de stigende ejendomspriser, som betyder, at det økonomiske spænd mellem at købe en ældre bolig, som kræver renovering, og nybyggeri ikke længere er helt så stort.

– Jeg har haft mange, som gerne ville købe grunde i Rønne Syd, fortæller Rune Holm.

En halv time er gået, og ingen feriegæster har trippet efter at få rådgivning på båden, mens Bornholms Tidende er til stede. Den eneste, der hilser på Rune Holm, er en ældre tysk ingeniør med en farverig, frisindet hat. Han var forbi til rådgivning hos Holm tidligere på formiddagen – kun tiden vil vise, om han bliver en af fremtidens beboere i Rønne Syd eller på det gamle gymnasium.