Foto: Jens-Erik Larsen

Mange flere biler med færgen end i uge 28 sidste år

Coronarestriktioner tvinger Bornholmslinjen til at sejle med færre passagerer, end der er plads til. Men en kapacitet på 85 procent resulterer ikke i færre feriegæster end i rekordsommeren 2019, for Bornholmslinjen har i år opgraderet sejladsen.

Færgen Max, der havde plads til 218 personbiler på det snegleformede vogndæk, er erstattet af Express 2 med en kapacitet på 396 biler.

I sidste uge, uge 28, rundede Bornholmslinjen 70.000 passagerer med hurtigfærgerne. I alt blev der foretaget 70.700 rejser på Rønne-Ystad, hvilket er tre procent flere end i fjor, hvor 68.600 passagerer tog turen til eller fra Bornholm i uge 28.

TRANSPORT

Coronarestriktioner tvinger Bornholmslinjen til at sejle med færre passagerer, end der er plads til. Men en kapacitet på 85 procent resulterer ikke i færre feriegæster end i rekordsommeren 2019, for Bornholmslinjen har i år opgraderet sejladsen.

Færgen Max, der havde plads til 218 personbiler på det snegleformede vogndæk, er erstattet af Express 2 med en kapacitet på 396 biler.

I sidste uge, uge 28, rundede Bornholmslinjen 70.000 passagerer med hurtigfærgerne. I alt blev der foretaget 70.700 rejser på Rønne-Ystad, hvilket er tre procent flere end i fjor, hvor 68.600 passagerer tog turen til eller fra Bornholm i uge 28.

– Så trods tilpasset kapacitet på færgerne er der flere med – og det skyldes jo den noget større Express 2, siger kommunikationschef Jesper Maack.

Ud over Express 2’s ankomst er der en anden medvirkende årsag til passagervæksten – flere overfarter.

Om lørdagen gennemfører begge færger fem dobbeltture. Det indebærer, at første afgang fra Rønne allerede er klokken 4.30, mens sidste sejlads fra Ystad er programsat til klokken 00.20 efter midnat – altså 10 afgange med to timers mellemrum i hver retning.

Sidste sommer var der kun fire dobbeltture på de travleste dage.

– Der er et stort tryk på Ystad-Rønne, så i år sejler vi en ekstra tur om lørdagen. Disse ekstraafgange er til overs fra Folkemødet og er strøet ud over sommeren og sensommeren, fortæller Jesper Maack.

Grafik: Christina Skovmose

På vogndækket er væksten endnu større. I uge 28 kørte 19.100 personbiler om bord på Express 1 eller 2. Det er 20,6 procent flere end i fjor, hvor der ifølge Bornholmslinjen var 15.800 biler med færgerne mellem Rønne og Ystad.

Den nedsatte kapacitet som følge af coronavirus måles på passagerniveau. Vogndækket kan derfor godt fyldes helt af biler, så længe det samlede passagerantal er 15 procent under den maksimale kapacitet, forklarer kommunikationschefen.

Jesper Maack kan ikke med sikkerhed forklare, hvorfor væksten for personbiler er så meget større end på passagerniveau, men han har et godt bud:

– Måske handler det om, at folk ikke pakker bilerne som før virus. At rejsende i stigende grad går efter at kunne køre med lidt afstand og derfor ikke er så mange i bilerne, siger han.

En anden plausibel forklaring er, at færre i år rejser med bus, hvilket betyder, at en større andel af passagererne tager turen i egen bil. I juni transporterede Køge- og Ystad-ruterne i alt kun 343 busser til og fra Bornholm – i juni 2019 var tallet 645.

Grafik: Christina Skovmose

Fire måneder med minus

Mens corona-effekten på passagertallet tegner til at udeblive i juli, kan det ikke siges om de forudgående måneder. Bornholmslinjens seneste opgørelse viser, at Rønne-Ystad-ruten havde en passagertilbagegang på 31,8 procent i første halvdel af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Det svarer til, at der var 217.000 færre passagerer med hurtigfærgerne. Tallet dækker endda over, at antallet af rejsende steg frem til nedlukningen i marts. I årets to første måneder var passagertallet omkring 10 procent højere end sidste år.

På Rønne-Køge, der uden for turistsæsonen primært bruges til godstransport, er udviklingen knap så markant. Siden januar er passagertallet med færgen Hammershus faldet med 4,6 procent.

Den samlede godsmængde med færgerne (begge ruter) bærer også præg af den nedsatte aktivitet i samfundet under coronakrisen. Sammenlagt er antallet af lastbiler og løstrailere reduceret med 4,3 procent i første halvår af 2020.

I juni, hvor udstyret til Folkemødet normalt fylder meget på færgerne, var godsmængden 9,0 procent lavere end året før.