Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Naturen er speciel: Ny forening vil værne om Saltunakysten

Natur

Naturen langs Saltunakysten skal bevares. Det mener stifterne af en ny forening i hvert fald. Miljøforeningen Saltunakystens Venner har til formål at værne om kystens opland, beskytte naturen og nyde området.

– Vi er bare rigtig glade for at bo her. Her er smukt, naturen er speciel, og vi kunne godt tænke os at vide meget mere om den, fortæller forkvinde Birgitte Jallov.

Foreningen havde stiftende generalforsamling i Østerlars den 28. maj. Udover forkvinde Birgitte Jallov består bestyrelsen af kasserer Mikael Benzon, sekretær Klaus Hermansen og suppleanter Peter Haag og Helle Munk Ravnborg.

Fælles interesse

Birgitte Jallov fortæller, at foreningen blev stiftet på baggrund af, at hun og en gruppe af andre beboere i nærheden af Saltunakysten var enige om, at naturen i området er værd at bevare. Gruppen af ligesindede mødte derefter flere naturinteresserede, og den fælles interesse blev grundstenen til den nye miljøforening.

– Nogen vidste en hel masse om nogle af de flagermus, der er i sprækkedalene, nogen vidste en masse om blomsterne, og vi tænkte, det kunne være sjovt at slå os sammen og organisere nogle ture, hvor man lærer naturen at kende og på den måde værne om og nyde naturen mere bevidst, fortæller forkvinden.

Udover turene bliver en af de første aktiviteter for foreningen at invitere lignende foreninger til samtale.

– Vi har været i kontakt med kommunen og kan forstå, at der ikke findes tilsvarende små, lokale miljøorganisationer på Bornholm, men det kunne være, andre havde lyst til at lave noget tilsvarende, fortæller Birgitte Jallov, og foreningen ligger op til gerne at ville hjælpe andre i gang med lignende projekter.

Derudover fortæller hun om en vision om at dele små videoer af naturen på foreningens nye hjemmeside, så der kan bygges en vidensbase op om, hvad der findes i området, som både herboende og turister kan bruge som resurse.

Mulighed for dialog

Lige nu er det vidensdeling om naturen i området, der hovedsageligt er i fokus, men miljøforeningen har potentiale til også at arbejde på andre områder, fortæller Birgitte Jallov, der også nævner eksempelvis det at søge midler til at sætte trapper op, afmærke stier eller sætte informationstavler op som et muligt beskæftigelsesområde for foreningen. Derudover understreger hun, at det er lettere at stå sammen som forening end som enkeltpersoner, hvis der er et ønske om at gå i dialog en beslutning eller et forslag om ændringer i området.

– Hvis der skulle opstå planer om vindmøller eller andre ting, der kan forstyrre balancen i naturen eller livsmulighederne for den mangfoldige natur, der udfolder sig i det her område, så ville vi kunne gå sammen og skabe dialog med dem, der har med det at gøre og finde gode løsninger for alle, så vi kan bevare den skønhed, vi er i, siger Birgitte Jallov.

Lige nu er det dog ikke det største fokus for organisationen, fortæller hun, men tilføjer at foreningens fokus vil blive formet med tiden.

– Vi har et ret klart formål, som er meget generelt. Hvad vi ender med at komme i retning af, det kommer til at afhænge af, hvad vi finder ud af. Om det bliver turene, eller om vi bliver specialister i flagermus og orkidéer, det kommer an på, hvordan vi udvikler det, siger hun.

– Vi har ikke sådan tre store formål, vi skal have opnået – vi er gået sammen for generelt at værne om, nyde og fejre det, vi har.

Alle kan blive medlem af Saltunakystens Venner, også selvom man ikke bor i området. Foreningen vil værne om kystområdet, blandt andet området Randkløve Skår, der er et Natura 2000 område. Natura 2000 er et fælleseuropæisk naturbeskyttelsesprojekt og dækker over beskyttede naturområder i EU. Også områdets ådale og dyrearter hører under foreningens fokus.