Michael Trolle, en af de nærmeste naboer til Kanondalen, fremførte sin kritik af projektet under informationsmødet på Green Solution House i januar om Rønne Havns planer. Foto: Jens-Erik Larsen

Lille forening – stor modstand: ‘Jeg lægger gerne hovedet på blokken’

I torsdags bragte Bornholms Tidende en fyldig omtale af Kanondalens Støtteforening og dens argumenter for, at Rønne Havn ikke skal have lov til permanent at overtage pladsen ved Kanondalen.

Støtteforeningen er grundlagt af en lille gruppe naboer med Michael Trolle fra Søndre Allé i spidsen.

Tidligere på året stemte initiativtagerne til foreningen dørklokker og indsamlede på den måde over 300 underskrifter fra personer, der støttede op om høringssvaret mod projektet.

Siden da er støtteforeningen blevet grundlagt, og medlemstallet stiger støt, fortæller Michael Trolle.

– Pt. har vi positivt tilsagn fra 58 medlemmer – heraf har 34 betalt deres kontingent. Tallet stiger dagligt. Jeg lægger gerne hovedet på blokken og garanterer dig, at når vi har været ude og banke på naboernes døre hen over sommerferien, kommer vi let over 100 betalende medlemmer – hvis folk er blevet mere komfortable med igen at åbne dørene.

Arbejdet med at styrke foreningen er gjort besværligt af coronatiden, og de tre-fire ildsjæle, der står i spidsen, har været mindre opsøgende, end de havde ønsket, oplyser Michael Trolle.

– Vi har stadig ikke været ude at tage imod tilmeldingerne fra alle dem i området, der støtter sagen – grundet corona.

Kanondalens Støtteforenings indsats må ventes at kulminere op til slutningen i august, hvor en ny lokalplan for det cirka fem hektar store areal og et tillæg til kommuneplanen skal til afstemning i kommunalbestyrelsen og flere politiske udvalg.