Hallegaard. Foto: Jacob Jepsen

Hallegaard afviser kritik fra fødevarekontrol: ‘Det er flueknepperi’

Hallegaard i Østermarie fik i november 2019 en række indskærpelser fra Fødevarekontrollen med gebyrlagt efterfølgende kontrol. Det skyldes blandt andet at der blev fundet rust på wireklemmer, boltpistol, hejs ved skoldekarret og øverst på en del kødkroge, som ikke var i brug.

Bornholms Tidende har fået aktindsigt i rapporten fra 14. november 2019, hvor det ydermere fremgår, at Hallegaard ikke opdaterede sit egenkontrolprogram rettidigt, at virksomheden havde forsømt at registrere, at svin på det pågældende tidspunkt blev skudt med skarp ammunition i stedet for boltpistol, samt at virksomhedens ansatte ikke havde deltaget i obligatoriske mrsa-kurser.

Jørgen Toft Christensen, der var ansat som slagter på Hallegard i den daværende periode, undrer sig over, at det er ham, der skal stå på mål for Fødevarekontrollens kritik.

FØDEVARER

Hallegaard i Østermarie fik i november 2019 en række indskærpelser fra Fødevarekontrollen med gebyrlagt efterfølgende kontrol. Det skyldes blandt andet at der blev fundet rust på wireklemmer, boltpistol, hejs ved skoldekarret og øverst på en del kødkroge, som ikke var i brug.

Bornholms Tidende har fået aktindsigt i rapporten fra 14. november 2019, hvor det ydermere fremgår, at Hallegaard ikke opdaterede sit egenkontrolprogram rettidigt, at virksomheden havde forsømt at registrere, at svin på det pågældende tidspunkt blev skudt med skarp ammunition i stedet for boltpistol, samt at virksomhedens ansatte ikke havde deltaget i obligatoriske mrsa-kurser.

Jørgen Toft Christensen, der var ansat som slagter på Hallegard i den daværende periode, undrer sig over, at det er ham, der skal stå på mål for Fødevarekontrollens kritik.

– Du skal snakke med Kadeau. Det var dem, der kørte firmaet på daværende tidspunkt, siger han.

Men du var vel daglig leder i den periode?

– Ja, det var jeg. Men jeg var kørt ud på et sidespor på det tidspunkt, siger Jørgen Toft Christensen til Bornholms Tidende.

Startede op igen med ren tavle

Hallegaard Slagtehus lukkede aktiviteterne ned, da Hallegård Drift Aps, som ejede slagtehuset, blev erklæret konkurs. Ifølge Fødevarestyrelsens data stoppede Hallegård Drift Aps deres aktivitet den 30. november 2019.

Efter rekonstruktionen er slagtehuset nu registreret i kontrolsystemet som Hallegård Produktion Aps. Slagtehuset genoptog ifølge Fødevarestyrelsen aktiviteterne den 22. januar 2020.

Siden Hallegaard genoptog aktiviteterne i januar, har der kun været udført ordinære tilsyn. Det ekstra gebyrbelagte kontrolbesøg blev ifølge Fødevarestyrelsen aldrig gennemført, fordi virksomheden lukkede.

Hallegaard startede med andre ord med ren tavle, da slagtehuset genoptog aktiviteterne igen i januar 2020.

Det bekræfter dyrlægefaglig konsulent Vibeke Bjerre-Harpøth fra Kødkontrolssekretariatet under Miljø- og Fødevareministeriet:

“Når en virksomhed er lukket ned, er det ikke længere muligt for Fødevarestyrelsen at lave de opfølgende kontrolbesøg. I forbindelse med at et slagtehus søger om autorisation, vil en tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen vurdere, om virksomhedens indretning med mere lever op til den produktion, virksomheden har angivet i sin ansøgning“, skriver Vibeke Bjerre Harpøth i en mail til Bornholms Tidende.

Nu kan vi slagte halal

Jørgen Toft Christensen betegner Fødevarekontrollens kritik fra november som en storm i et glas vand.

– De taler om rust på en wire og en lille rustplet på en møtrik på en kødsav. Det er det, jeg vil kalde flueknepperi, siger Jørgen Toft Christensen.

Samtidig understreger han, at der nu er fuldstændig styr på egenkontrol, hygiejne, vedligehold og godkendelser.

– Da vi startede det nye forløb (med August Lund som medejer, red.), kom der styr på alt det der, siger Jørgen Toft Christensen.

Jørgen Toft Christensen oplyser desuden at han havde tre ansatte på mrsa-kursus sidste efterår, og at det både er lovligt at skyde svin med skarp ammunition og boltpistol, men at Hallegaard nu har indkøbt et elbedøvelsesanlæg, som installeres i næste måned.

Dette baner vejen for anvendelsen af en ny slagtemetode, hvor dyrene bedøves, inden de stikkes i halsen.

– Så kan vi også slagte halal, siger Jørgen Toft Christensen.

 

Manglende opfølgning

Bornholms Tidende har henvendt sig til Fødevarestyrelsens Kødkontrolssekretariat for at få en forklaring på, hvorfor kontrolrapporten fra 14. november 2019 ikke er offentligt tilgængelig, samt hvorfor fire kontrolrapporter fra besøg på Hallegaard i februar, marts april og maj 2020 er offentliggjort uden resumé og for tre af rapporternes vedkommende uden bedømmelse. Hertil svarer dyrlægefaglig konsulent Vibeke Bjerre-Harpøth blandt andet:

“Når en virksomhed er lukket ned, er det ikke længere muligt for Fødevarestyrelsen at lave de opfølgende kontrolbesøg. I forbindelse med at et slagtehus søger om autorisation, vil en tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen vurdere, om virksomhedens indretning med mere lever op til den produktion virksomheden har angivet i sin ansøgning.“

 

Primært fokus er klimakrisen

August Lund, der ejer og driver den københavnske restaurantkæde Cofoco, har ingen kommentarer til kontrolrapporten fra november. Han er gået ind i flere bornholmske virksomheder inden for det seneste år og er i dag medejer af blandt andet Hallegaard og Bornholms Mosteri.

Alle er “projekter som jeg over tid prøver at sikre og forbedre, til gavn for projekterne, de involverede og Bornholm”, skriver August Lund i en mail til Bornholms Tidende.

“Jeg er medejer af cirka 30 selskaber. Mit primære fokus er arbejdet med klimakrisen”, konstaterer August Lund i en opfølgende mail og tilføjer, at der snart er nyt på den front.

Bornholms Tidende har talt med Villy Jæger, der sad i ledelsen for Hallegaard-koncernen sammen med repræsentanter fra Kadeau frem til konkursen. Han har ingen kommentarer.

 

Kontrolrapporten

Uddrag af kontrolrapport fra 14. november 2019

VEDLIGEHOLD

Visuel kontrol af slagtelokale:

Det indskærpes, at fødevarevirksomheder skal overholde de almindelige hygiejnebestemmelser. Følgende er konstateret:

Der er fundet rust på 2 wireklemmer, på hanen som fører vand til midtflækkesaven (vandslange fjernet), på boltpistol, på 2 x 3 bolte i hver ende udvendigt på skoldekarret, på lille metalring forrest på låget af skoldekarret, på hejs ved skoldekarret samt øverst på en del kødkroge (ikke i brug).

Følgende er observeret: virksomheden har ikke ajourført sin HACCP-plans punkt 2.1, dette års forventede slagtetal. hvorved antal egenkontrolprøver ikke er retvisende.

Ligeledes har virksomheden ikke opdateret sin egenkontrols pft. 2.6 til gældende praksis, hvor svin pt. skydes med skarp ammunition istedet for boltpistol.

Det indskærpes endvidere at virksomhedens hjemmeside skal linkte direkte til virksomhedens smiley-kontrolresuméer på FIND SMILEY, samt at fødevarevirksomheder skal overholde de almindelige hygiejnebestemmelser.

Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Kilde: Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, 11. november 2019

 

 

 

Hvad er en kontrolrapport?

Normalt gennemfører Fødevarestyrelsen tilsyn hver eller hveranden måned hos danske fødevareproducenter. Disse besøg er ikke varslet, og det er forskellige forhold der undersøges fra gang til gang. Resultatet af disse kontroltilsyn lægges af Fødevarestyrelsen op på hjemmesiden findsmiley.dk, hvor de er offentligt tilgængelige.

Udover et skriftligt resumé af besøgets enkelte dele bedømmes virksomheden efter et talsystem fra 1-4. Hvis der ikke er anmærkninger, får virksomheden et 1-tal. Et 2-tal viser at der er indskærpelser af bestemte forhold, som normalt følges op af et eller to gebyrbelagte besøg, hvor det kontrolleres, at der er rettet op på de påtalte forhold.

Får virksomheden et 3-tal eller et 4-tal er det mere alvorligt. Et 3-tal medfører påbud, forbud eller tvangsbøder, mens et 4-tal kan være bøde, politianmeldelse eller karantæne. Et 4-tal kan også betyde at virksomheden får frataget sin autorisation.

Hvis en virksomhed ikke har haft anmærkninger på de seneste fire rapporter indenfor et år, belønnes virksomheden med det, der i daglig tale kaldes en elite-smiley.

Kontrolrapporter skal ifølge loven være synligt tilgængelige i restauranter og fødevarevirksomheder.