Foto: Berit Hvassum

Vi fortjener en bedre og mere seriøs behandling

Det er en opsigtsvækkende konklusion, Jan Askholm, der underviser i skibsføring på Svendborg International Maritime Academy, kommer til på baggrund af de lokationsdata Bornholms Tidende har sendt til ham over hurtigfærgernes opsigtsvækkende manøvrer søndag nat. Vi omtalte hans vurderinger torsdag.

Jan Askholm påpeger, at de fremsendte data:

– Indikerer en afvikling af situationen, der er klart usædvanlig og uhensigtsmæssig, og det er et problem, at situationen sker", som han siger.

LEDER

Det er en opsigtsvækkende konklusion, Jan Askholm, der underviser i skibsføring på Svendborg International Maritime Academy, kommer til på baggrund af de lokationsdata Bornholms Tidende har sendt til ham over hurtigfærgernes opsigtsvækkende manøvrer søndag nat. Vi omtalte hans vurderinger torsdag.

Jan Askholm påpeger, at de fremsendte data:

– Indikerer en afvikling af situationen, der er klart usædvanlig og uhensigtsmæssig, og det er et problem, at situationen sker”, som han siger.

Baggrunden er, at Bornholms Politi cirka 00.30 natten mellem lørdag og søndag blev kontaktet af en passager, der anmeldte en usædvanlig sejlads udført af Espress 1 og Espress 2. Passageren fortalte politiet, at færgen var bremset hårdt op og havde lavet en undvigemanøvre i form af et skarpt højresving.

Politiet har underrettet Søfartsstyrelsen, som undersøger forløbet nærmere.

Hele manøvren fremstår opsigtsvækkende og foruroligende. Søfartsreglerne foreskriver, at to skibe på kollisionskurs begge skal undvige til styrbords side, men den ene af færgerne undveg til bagbordsside. Det har Søfartsstyrelsen også bemærket, men uden at ville fælde en dom over rederiet.

– Som udgangspunkt skal skibe på skærende modsatte kurs begge dreje til styrbord, og det skal man gøre klart og tydeligt. Men når det er sagt, så vil det altid være op til den konkrete situation at vurdere, hvad der er det bedst mulige at gøre, lød det fra Martin Hvid John, synschef i Søfartsstyrelsen.

 

En afvikling af
situationen, der er
klart usædvanlig og
uhensigtsmæssig

 

Jan Askholm tilslutter sig den undren.

– Det er usædvanligt, og det er jo ikke måden, man normalt vil afvikle den situation på, siger han lige ud. Han gør det med samme forbehold som Søfartsstyrelsen. Der kan være forhold i situationen der gør, at kaptajnerne valgte af reagere som de gjorde – selv om det er i strid med den sædvanlige og hensigtsmæssige praksis.

Jan Askholm er ikke en hr. hvem-som-helst. Han er uddannet skibsfører med erfaring fra handelsskibe på langfart og færger i danske farvande. Han har oven i det undervist i søvejsregler og vagttjeneste i mere end 25 år.

Derfor har Bornholms Tidende selvfølgelig forelagt hans vurderinger for Bornholmslinjen. Rederiet ønsker ikke at kommentere. Derfor må vi nøjes med det svar, rederiet allerede har afgivet. Blandt andet:

– Express 1 og Express 2 føler, at de kommer lidt for tæt på hinanden. Så laver begge kaptajner en forebyggende manøvre.

Det svar fremstår som en hån mod de mange passager. Det er uforståeligt, at rederiet, der sejler med spidsbelastning i højsæsonen, ikke vælger at fremlægge rederiets eget bedste bud på en forklaring. Det er også værd af bemærke, at det som sædvanlig ikke er direktøren, der udtaler sig, men pr-medarbejderen, der også er kommunikationschef. Vi fortjener en bedre og mere seriøs behandling.